Podatek budowlany w Niemczech

Podatek budowlany w Niemczech (Steuerabzug bei Bauleistungen lub Bauabzugssteuer) jest
szczególnym rodzajem podatku dochodowego, (zobacz nasz artykuł Podatek dochodowy w
Niemczech) pobieranym od niektórych usług budowlanych. Podatek budowlany jest przede
wszystkim po to, aby przeciwdziałać nielegalnej pracy na budowach i zabezpieczyć niemiecki fiskus
przed stratami finansowymi.

Polskie firmy często wykonują prace budowlane w Niemczech i nie wiedzą , czy obowiązuje ich
podatek budowlany. Warto więc wiedzieć, że podatek ten płacą zarówno firmy zerejestrowane w
Niemczech, jak i poza granicami, wykonujące usługi budowlane w tym kraju (o ile nie są zwolnione z
podatku budowlanego).

Ile wynosi podatek budowlany i kto go odprowadza?

Zleceniodawcy usług budowlanych w Niemczech muszą dokonać odliczenia podatkowego w
wysokości 15 % od faktury wystawionej przez przedsiębiorstwo budowlane. Oznacza to, że firma
wykonująca usługi budowlane otrzyma 85% kwoty, na którą wystawiony jest rachunek. 15% zostanie
odprowadzone przez zleceniodawcę do urzędu skarbowego. Termin wpłaty to 10. dzień miesiąca
następującego po zapłacie.

Ważne jest, że usługa wykonywana na zlecenie osoby fizycznej nie podlega podatkowi budowlanemu,
w przeciwieństwie do zleceń od przedsiębiorstw i osób prawnych. Dlatego na prywatny użytek prace
budowlane nie są obciążone tym podatkiem.

Jakie usługi podlegają pod podatek budowlany?

 • Stawianie budowli
 • Konserwacja budynków
 • Remonty
 • Przebudowa i rozbiórka budynku
 • Instalacja okien, drzwi, wind, schodów ruchomych, urządzeń grzewczych, itd
 • Instalacja oświetlenia i ledów reklamowych
 • Układanie przewodów instalacyjnych

Jakie usługi NIE podlegają pod podatek budowlany?

 • Dostawy materiałów budowlanych, np. betonu
 • Udostępnianie urządzeń budowlanych
 • Instalacja kontenerów użytkowych/toalet na placu budowy
 • Utylizacja odpadów budowlanych
 • Montaż rusztowań
 • Wykonywanie przeglądów technicznych

Jak uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego?

Freistellungsbescheinigung – zaświadczenie o zwolnieniu.
Jeśli przedłożymy zwolnienie (Freistellungsbescheinigung) naszemu zleceniodawcy,
zostaniemy zwolnieni z obowiązku płacenia go. Jak więc uzyskać takie zwolnienie? Na
szczęście nie jest to trudne i każda firma budowlana, która nie zalega w Niemczech z
opłatami oraz nie ma problemów finansowych powinna go bez problemu otrzymać po
złożeniu wniosku do niemieckiego urzędu skarbowego. Należy w związku z tym zarejestrować
firmę w niemieckim urzędzie skarbowym i tym samym uzyskać numer podatkowy
(Steuernummer).


Zwolnienie to jest wydawane na czas określony, najczęściej na 3 miesiące za pierwszym
razem oraz rok przy przedłużeniach. Zaświadczenie nie odnawia się automatycznie, jeśli firma
budowlana chce otrzymać zaświadczenie na kolejny rok, musi najlepiej 6 miesięcy wcześniej
złożyć pisemny wniosek.

2. Próg.
Ponadto obowiązuje jeszcze jedna zasada, dzięki której nie będziemy musieli płacić podatku –
jeżeli kwoty faktur danej firmy budowlanej nie przekroczą 5.000 Euro w danym roku
kalendarzowym. Na przykład:

Pewna firma budowlana na początku roku dostała zlecenie, za które kwota faktury wyniosła 4.200
Euro plus VAT 798 Euro. Całkowita kwota wynosi zatem 4.998 Euro i zgodnie z ustawą zleceniodawca
nie odprowadził od tej kwoty podatku budowlanego. Nieoczekiwanie jednak pod koniec roku
zleceniodawca zatrudnił tę samą firmę po raz kolejny. Kwota faktury wyniosła wówczas 1.000 Euro
plus VAT 190 Euro. Razem faktury z danego roku kalendarzowego wyniosły 6.188 Euro, tak więc
powyżej 5.000. Zleceniodawca musi za obie faktury odprowadzić podatek budowlany w wysokości
15% z 6.188 = 928 Euro. Z tego powodu zleceniobiorca otrzymuje tylko (1.190 – 928 = )262 Euro.

Jeśli drugi rachunek nie pokryłby kwoty powstałego podatku budowlanego, reszta zostałaby pobrana
z ewentualnego trzeciego rachunku.
Zwrot podatku budowlanego
Polskie firmy wykonujące prace budowlane na terenie Niemiec rozliczają się w Polsce ze swoich
dochodów zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dlatego zaliczka pobrana w
postaci podatku budowlanego zostanie w 100% zwrócona. Zwrot ten następuje po złożeniu wniosku
wraz z certyfikatem rezydencji i dokumentami przedstawiającymi działalność zarobkową w
Niemczech, np. rachunkami, umowami itd. Jeżeli nie zalegamy z płatnościami.
Nasze biuro pomoże ci uzyskać zwrot, a także zarejestrować działalność, by uniknąć odprowadzania
podatku budowlanego.