Obsługa polskiej firmy w Niemczech

Dzięki prawom Unii Europejskiej Polacy mogą wykonywać usługi prowadząc polskie firmy działające w Niemczech. Nie jest konieczne założenie firmy w Niemczech. Jest natomiast konieczna odpowiednia rejestracja firmy w Niemczech. Obsługa księgowa takich firm to specjalność naszego Polskiego Biura Rachunkowego.

Warto jednak też wiedzieć, że w wielu przypadkach opłaca się założenie firmy w Niemczech – Gewerbe, czyli niemieckiej formy prawnej prowadzonej przez Polaka. Jest to możliwe dzięki prawom Unii Europejskiej oraz temu, że rejestracja adresu firmy może być w odpowiednio do tego uposażonym biurze księgowym, podczas gdy adres prywatny, a więc także miejsce zamieszkania przedsiębiorcy pozostaje w Polsce. Warto więc zastanowić się, co będzie opłacało się bardziej dla konkretnego przedsiębiorcy.

Polskie firmy w Niemczech — nasza oferta:

Nasze biuro księgowe zajmuje się całym procesem od rejestracji firmy w Niemczech, poprzez wystawianie faktur i korespondencję z urzędami, aż po zakończenie zlecenia i odpowiednie rozliczenia wszelkich form prawnych. Nasza oferta dla polskich firm działających w Niemczech obejmuje:

 • tłumaczenie pism i dokumentów
 • rejestrację przedsiębiorstwa w urzędzie skarbowym Finanzamt;
 • rejestrację pracowników w urzędach: kasa urlopowa SOKA-Bau, urząd celny Zollamt;
 • rozliczenia podatków, które przypadają na Niemcy – podatku VAT, podatku budowlanego, itd.;
 • coroczne zestawienie z wykonywanych prac na terenie Niemiec;
 • uzyskanie zwolnienia z podatku budowlanego Freistellung;
 • zwrot podatku budowlanego Bauabzugsteuer;
 • ubezpieczenia.

  Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!

  Na czym polega specyfika prowadzenia polskiej firmy w Niemczech?

  Rejestracja polskiej firmy w Niemczech jest konieczna i nie da się jej uniknąć. Specyfika prowadzenia polskiej firmy w Niemczech jest jednak taka, że proces ten jest bardzo usystematyzowany i istnieją miejsca, które trudnią się dokładnie takimi przypadkami. Najczęściej działającymi polskimi firmami na terenie Niemiec są firmy budowlane, które są zazwyczaj cenionymi zleceniobiorcami.

  Kluczową informacją jest to, że polska firma może działać na terenie Niemiec, przyjmując zlecenia od przedsiębiorców w Niemczech po ówczesnej rejestracji firmy i pracowników w niemieckich urzędach. Potem wykonując usługi posługuje się niemieckim numerem podatkowym Steuernummer lub/i międzynarodowym numerem NIP, dzięki któremu wystawia faktury. Jeżeli chodzi o rozliczenia podatkowe i kraje, w których podatki są do zapłacenia, jest to uregulowane umową o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Niemcami. Zasady w niej zawarte mówią dokładnie o tym, jak rozliczamy podatki od dochodu i od majątku.

  Zgodnie z tą umową podatek dochodowy firmy polskiej pozostaje do zapłacenia w Polsce, do momentu gdy firma bądź pracownik nie przekroczy 183 dni na terenie Niemiec. Po przekroczeniu tego czasu przedsiębiorca bądź pracownik staje się niemieckim rezydentem podatkowym i prowadzenie firmy w Niemczech staje się mniej opłacalne dla polskich firm. Dlatego tak ważne jest pilnowanie dokumentacji i odpowiednia rejestracja polskiej firmy w Niemczech.

  System podatkowy w Niemczech jest całkiem inny od polskiego systemu i działanie w takim międzynarodowym kontekście może zawrócić w głowie. Przykładowo zaczynając pracę na terenie Niemiec, obowiązuje podatek budowlany w wysokości 15%. Jest to jednak tzw. podatek prewencyjny, czyli zapobiegający nielegalnej, niezarejestrowanej działalności budowlanej w Niemczech. Jeżeli jednak prawidłowo zarejestrujemy polską firmę, uzyskamy też zwolnienie z tego podatku, które jest najczęściej tylko formalnością, jeżeli nie ma się zaległości w niemieckim fiskusie. W ten sposób informacja o niemieckim systemie i prawidłowej ścieżce w urzędzie zaoszczędzi nam wiele niepotrzebnych wydatków i zaskoczeń.

  Działalność gospodarcza w Polsce, a usługi za granicą — najważniejsze informacje

  Istnieje kilka kluczowych informacji, które powtarzają się zawsze w przypadku polskim firm wykonujących usługi za granicą. Dzięki Unii Europejskiej Polacy mogą mieszkać oraz wykonywać działalność w dowolnym kraju członkowskim UE. Każdy kraj ma jednak inną specyfikę i nieco inne zasady i formy prawne. Są jednak zasady, które stosuje się uniwersalnie, niezależnie od kraju członkowskiego i które są jednymi z najbardziej istotnych. Są to między innymi:

  Limit 183 dni pracy i podatek dochodowy

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność za granicą, w tym w Niemczech, nie mogą przekroczyć limitu 183 dni pracy w ciągu roku podatkowego, jeżeli chcą uniknąć opodatkowania w kraju, w którym wykonywana jest praca. Jeżeli przedsiębiorca spędza w Niemczech mniej niż 183 dni, to jest rezydentem podatkowym dalej w Polsce. Tam będzie odprowadzał podatek dochodowy za swoją polską działalność. Jednakże jeżeli przedsiębiorca bądź pracownik przekroczy 183 dni, podatek będzie do odprowadzenia (za pracownika bądź za firmę jeżeli jest to firma jednoosobowa) w Niemczech.

  Dlatego w takich sytuacjach warto rozważyć założenie firmy w Niemczech. Niemiecka działalność gospodarcza Gewerbe może być prowadzona przez Polaka zamieszkałego w Polsce, ale wtedy podatek dochodowy za usługi wykonywane w Niemczech zawsze będzie przypadał na Niemcy.

  Podatek VAT

  Podatek VAT, czyli podatek naliczony od towarów i usług, to podatek, który płaci się zazwyczaj w kraju, w którym wykonywane są usługi. Jeżeli jesteśmy vatowcem w Polsce, podatek VAT za usługę wykonaną w Niemczech będzie do odprowadzenia w Niemczech i według niemieckiej stawki, która wynosi 19%. To, gdzie przedsiębiorca jest rezydentem podatkowym, w przypadku podatku VAT nie jest istotne.

  Rejestracja w odpowiednich urzędach

  We wszystkich krajach UE, do których możemy podróżować, aby wykonywać na ich terenie zlecenia, istnieją urzędy i systemy rejestracji zagranicznych firm. Rejestracja polskiej firmy różni się znacznie w zależności od kraju i form prawnych istniejących w danym kraju. Należy również pamiętać o odpowiedniej rejestracji pracowników, jeżeli firma zatrudnia pracowników. Przykładowo w Niemczech należy zarejestrować ich w niemieckiej kasie urlopowej SOKA BAU i zapewnić im minimalną niemiecką pensję. Rejestracja polskiej firmy jest najważniejsza na początku drogi do pracy za granicą. Warto rownież pamiętać o tym, że jeśli zleca się usługi innemu podmiotowi gospodarczemu, należy od niego także weryfikować dokumenty, aby nie mieć nieprzyjemnośći z niemieckiej skarbówki.

  Najczęściej zadawane pytania — Polskie firmy w Niemczech

  Firma w Polsce praca w Niemczech — gdzie odprowadzić podatek?

  Podatek dochodowy reguluje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którą jeżeli świadczymy usługi na terenie Niemiec w ramach polskiej działalności gospodarczej, podatek z dochodów osiągniętych w Niemczech będzie do odprowadzenia w Polsce. Tam bowiem mamy rezydencję podatkową, jeżeli w Polsce spędzamy powyżej 183 dni, a w Niemczech sporadycznie wykonujemy usługi.

  Dotyczy to zarówno podatku od dochodów firm jednoosobowych, jak i podatku dochodowego płaconego za pracownika przez pracodawcę.

  Jeżeli jesteś podatnikiem VAT w Polsce, to również w Niemczech będziesz musiał zapłacić podatek naliczony od towarów i usług, tyle że po niemieckiej stawce i do niemieckiego fiskusa.

  Często jednak polski podatnik VAT może uniknąć płacenia VAT-u w Niemczech poprzez tzw., odwrotne obciążenie. Na podstawie paragrafu 13b niemieckiej ustawy o podatku VAT obowiązek odprowadzenia VAT-u spada na zleceniodawcę. Polska firma jako zleceniobiorca nie jest wtedy w obowiązku odprowadzania podatku VAT za tę usługę.

  Praca w Niemczech a działalność gospodarcza w Polsce — gdzie płacić składki ZUS?

  ZUS za oddelegowanych do Niemiec pracowników płaci się w Polsce poniżej 24 miesięcy pracy w tym kraju. Do 2 lat delegacji pracownicy są objęci polskim systemem ubezpieczeniowym ZUS. Nie płacimy więc składek na niemiecki system ubezpieczeń społecznych, w którego skład wchodzą ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, opiekuńcze i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.