Mężczyzna w biurze przegląda dokumenty dotyczące zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech (freistellung). W jednej ręce trzyma pióro, a w drugiej lupę, obok kalkulatora i komputera. Stół jest pokryty dokumentami w segregatorach.

Zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech — Freistellung

Podatek budowlany w Niemczech wynosi aż 15% kwoty wystawionej na fakturze, tj. kwoty wraz z podatkiem VAT. Zleceniodawca zobowiązany jest do potrącenia podatku budowlanego od zleceniobiorcy w przypadku  wielu usług remontowo-budowlanych. Każda firma (zarówno polska, jak i niemiecka, a także z każdego innego kraju), która wykonuje takie prace na terenie Niemiec na zlecenie osoby prawnej podlega podatkowi budowlanemu, a nieodprowadzenie go przez zleceniodawcę grozi ogromnymi karami finansowymi.

Cała istota podatku budowlanego jest jednak taka, że jest to tzw. podatek prewencyjny. Oznacza to, że ma on na calu zapobieganie pracy na czarno, czyli nierejestrowaniu się firm wykonujących prace budowlane w Niemczech. Jeżeli zarejestrujemy firmę w Niemczech, da się bez problemu uniknąć podatku budowlanego, a uzyskanie decyzji o zwolnieniu od urzędu skarbowego jest relatywnie łatwa. Dowiedz się, jak poprawnie zarejestrować swoją firmę w Niemczech oraz złożyć wniosek i w konsekwencji uzyskać “Freistellungsbescheinigung”, czyli decyzję o zwolnieniu z podatku budowlanego.

Czym jest Freistellung?

Freistellung to zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech. Zwolnienie to przyznawane jest zazwyczaj każdej firmie, która jest zarejestrowana w Niemczech i nie ma problemów z niemieckim fiskusem po złożeniu odpowiedniego wniosku. Wydawane jest na określony czas na wniosek firmy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku niemiecki urząd skarbowy wydaje “Freistellungsbescheinigung”, czyli zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku.

To zwolnienie należy przekazać każdemu zleceniodawcy, inaczej pobierze on podatek budowlany i będzie trzeba starać się o zwrot niemieckiego podatku budowlanego, na co trzeba czekać do rozliczenia roku podatkowego i proces ten jest relatywnie trudniejszy niż proces uzyskania zwolnienia. Jeżeli nie dostarczymy zleceniodawcy freistellungsbescheinigung na czas, otrzymamy jedynie 85% kwoty do zapłaty na fakturze, jako że 15% zostanie przekazane fiskusowi.

Kto powinien ubiegać się o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech?

Każda firma, która wykonuje zlecenie na terenie Niemiec na rzecz innej osoby prawnej, podlega podatkowi budowlanemu. Jednakże obowiązek odprowadzenia podatku budowlanego należy do zleceniodawcy i to zleceniodawca jest w obowiązku przekazania go do niemieckiego urzędu skarbowego.

Zwolnienie z płacenia podatku budowlanego dotyczy więc właściwie wszystkich firm, które wykonują prace budowlane na terenie Niemiec – zarówno polskich firm wykonujących prace na zlecenie niemieckich firm, jak i niemieckich firm, także niemieckich działalności gewerbe. Aby nie martwić się potrąceniem podatku budowlanego, skontaktuj się z polskim biurem rachunkowym, które złoży wniosek o freistellung za ciebie i dopilnuje wszystkich formalności.

  Jakie są korzyści z posiadania Freistellung?

  Korzyści z posiadania freistellung to zwolnienie z opłaty podatku budowlanego. Ten, kto posiada freistellung, nie musi płacić podatku budowlanego. Aby uniknąć podatku budowlanego, trzeba być zwolnionym, ale jest to tylko formalność, na którą firmy mogą liczyć, jeżeli nie mają problemów z niemieckim fiskusem.

  Dodatkowo, zleceniodawcy patrzą o wiele przychylniej na firmy, które terminowo dostarczają freistellungsbescheinigung. Jest to bowiem znak, że są poprawnie zarejestrowani i zorientowani w niemieckim systemie podatkowym.

  Z czym należy się liczyć przy braku Freistellung?

  W przypadku braku freistellungsbescheinigung nie da się uniknąć płacenia podatku budowlanego. Zleceniodawca w takim przypadku opłaci fakturę w 85% i tyle właśnie wynagrodzenia otrzymamy, jako że 15% zostanie przekazane do urzędu skarbowego. W takim wypadku jeżeli będziemy chcieli odzyskać podatek budowlany, na zwrot trzeba będzie poczekać aż do rozliczenia rocznego.

  Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o zwolnienie z niemieckiego podatku budowlanego?

  Lista dokumentów potrzebnych do uzyskania freistellungu.

  Dla niemieckiej działalności Gewerbe – prowadząc niemiecką firmę budowlaną Gewerbe, potrzebne są:

  • zameldowanie gewerbe,
  • Gewerbeanmeldung,
  • skan dowodu osobistego.

  Dla polskiej firmy – czyli do zarejestrowania polskiej firmy w Niemczech potrzebne są:

  • kopia zaświadczenia o wpisie ewidencji gospodarczej w Polsce (CEiDG) – w przypadku działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie polskiego Urzędu Skarbowego, że podmiot jest zarejestrowanym podatnikiem w Polsce – certyfikat rezydencji,
  • kopie umów zawartych z klientami niemieckimi lub/i kopie wystawionych faktur (jeśli takowe są),
  • skan dowodu osobistego,
  • dane do konta bankowego: IBAN i SWIFT,
  • NIP europejski (jeśli taki jest),
  • dokładny opis wykonywanych prac w Niemczech.

  Dla polskich spółek w Niemczech – do uzyskania rejestracji potrzebne są:

  • wpis do Krajowego Rejestru Sadowego KRS z tłumaczeniem na język niemiecki,
  • umowa spółki z tłumaczeniem na język niemiecki,
  • zaświadczenie polskiego Urzędu Skarbowego, że podmiot jest zarejestrowanym podatnikiem w Polsce – certyfikat
   rezydencji,
  • kopie umów zawartych z klientami niemieckimi, kopie wystawionych faktur (jeśli takowe są),
  • kopia dowodów osobistych wszystkich wspólników,
  • dresy wspólników,
  • dane do konta bankowego: IBAN i SWIFT,
  • NIP europejski (jeśli taki jest),
  • dokładny opis wykonywanych prac w Niemczech wraz z informacją, czy prace są wykonywane na budynkach.

  Jak wypełnić wniosek o Freistellung?

  Wniosek o zwolnienie nie ma konkretnej formy czy formularza. Jest to samodzielnie napisany wniosek do naszego urzędu skarbowego. Należy bezwzględnie pamiętać o podaniu wszystkich danych firmy, wraz z numerem podatkowym Steuernummer, a jeżeli firma nie ma jeszcze Steuernummer, o zawarciu informacji, że uzyskanie numeru podatkowego jest w toku.

  Pomoc biura rachunkowego w uzyskaniu zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech

  Aby uniknąć podatku budowlanego należy odpowiednio zarejestrować się w niemieckich urzędach oraz wystosować wniosek o zwolnienie freistellung. W wielu przypadkach nieoceniona okazuje się pomoc biura rachunkowego.

  Jest to gwarancja poprawnego i jak najszybszego zajęcia się rejestracją i wnioskiem o freistellung. Biuro może zarejestrować firmę i w imieniu przedsiębiorcy wystosować wniosek, tak że polski przedsiębiorca nie będzie miał wątpliwości, czy wszystko zostało zrobione poprawnie.

  Freistellung - często zadawane pytania

  Gdzie złożyć wniosek o Freistellung?

  Wniosek o Freistellung należy złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego, do którego należy nasza firma. Jest to przyporządkowane pod względem adresu siedziby firmy, bądź — w przypadku przedsiębiorców z Polski, pod względem nazwiska.

  Ile trzeba czekać na Freistellung?

  Na zwolnienie freistellung czeka się zazwyczaj około miesiąca. Zależne jest to jednak od urzędników i siły przerobowej danego urzędu – w niektórych miejscach wnioski opracowywane są szybciej, a w innych wolniej. Należy więc starać się o zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem prac na terenie Niemiec.

  Co zrobić w przypadku odmowy wydania Freistellung?

  W przypadku odmowy wydania zwolnienia należy przyjrzeć się swojej sytuacji w urzędzie skarbowym oraz innych instytucjach oraz sprawdzić swoje należności w spłacaniu niemieckich podatków. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zorientować się w tym, co jest nie tak, najlepiej skontaktować się z polskim biurem rachunkowym w Niemczech specjalizującym się w branży budowlanej.

  Na jaki czas nadawany jest Freistellung ?

  Zwolnienie z podatku budowlanego zazwyczaj wydawane jest na okres 3 miesięcy w przypadku firm, które rozpoczynają działalność w Niemczech i występują o zwolnienie po raz pierwszy. Jeżeli firma spełnia wszystkie wymogi i nie zalega z podatkami, kolejne przedłużenia są zazwyczaj na pół roku, a potem rok, natomiast maksymalnie na 3 lata.

  Czy Freistellung trzeba odnawiać?

  Tak. Freistellung nie jest wydawane dożywotnio. Jest to bardzo istotne, jako że zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech wydawane jest na określony czas i należy pilnować, kiedy mija i odnowić je odpowiednio wcześnie, aby nie ryzykowac płaceniem i nie musieć potem przechodzić całej procedury zwrotu podatku budowlanego, który został pobrany przez to, że zapomnieliśmy odpowiednio wcześnie odnowić zaświadczenia. Żaden urząd państwowy nie przypomni nam, że termin naszego zaświadczenie się kończy, należy samemu o tym pamiętać. Odprowadzenie podatku budowlanego nie oznacza jednak, że pieniądze te przepadły, zwrot podatku budowlanego jest możliwy, jednak dość skomplikowany.