Mężczyzna w Garniturze, Gewerbe - działalność gospodarcza w Niemczech

Działalność gospodarcza w Niemczech – Gewerbe

Coraz więcej naszych rodaków przyjeżdżających do Niemiec decyduje się na pracę na własny rachunek. Według danych Polskiej Ambasady w Berlinie każdego roku zakładanych jest około 200 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych, które są prowadzone przez Polaków. Jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli Gewerbe jest najprostszą i najbardziej popularną formą prowadzenia własnej firmy. Niemniej jednak zarejestrowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec wymagają znajomości niemieckiego prawa.

Gewerbe — co to i czym wyróżnia się ten rodzaj działalności?

Gewerbe w Niemczech to nic innego jak działalność gospodarcza, najczęściej jednoosobowa działalność gospodarcza. Pod pewnymi względami jest podobna do polskiej działalności gospodarczej, jednak są to dwie różne formy prowadzenia działalności gospodarczej podlegające pod dwa zupełnie różne systemy podatkowe. Założenie działalności gospodarczej gewerbe jest relatywnie proste i wymaga mniej formalności w porównaniu do innych prowadzenia biznesu w Niemczech, jednak dla osoby, która dopiero poznaje system podatkowy za naszą zachodnią granicą, może to okazać się dużym wyzwaniem. Po zarejestrowaniu własnej działalności można rozpocząć prace na terenie Niemiec. Najważniejszym, co trzeba wiedzieć, jest to, że własna działalność gospodarcza gewerbe musi być rozliczana w Niemczech. Oznacza to, że wszelkie podatki będą płacone w Niemcze, a wszelkie sprawy urzędowe należy zawsze załatwiać w niemieckich urzędach skarbowych. Należy pamiętać także o zabezpieczeniu finansowym, bowiem osoba prowadząca gewerbe w Niemczech odpowiada swoim własnym majątkiem za własną działalność gospodarczą.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech?

Aby otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech, czyli Gewerbe, należy udać się do odpowiedniego urzędu ds gospodarki (niem. Gewerbeamt), który najczęściej mieści się w ratuszu (niem. Rathaus) lub w urzędzie miasta (niem. Bürgeramt).

Następnie w określonym urzędzie należy uzupełnić odpowiedni formularz, w którym znajdują się pytania dotyczące danych osobistych, miejsca zameldowania w Niemczech oraz zamiaru rodzaju prowadzonej działalności. W tym punkcie należy zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie rodzaje działalności mogą zostać zameldowane, gdyż niektóre z nich wymagają zezwoleń z odpowiedniej izby rzemieślniczej (Handwerkskammer) lub handlowej (Industrie-Handelskammer). Do czynności, których bez odpowiednich zezwoleń nie można zarejestrować, zaliczają się między innymi: kładzenie płytek (Fließenverlegung), wykonywanie instalacji elektrycznych (Elektrik), prace malarskie (Malerarbeiten), kładzenie tapet (Tapezieren), prace dekarskie (Dachdeckerarbeiten), tynkowanie (Verputzen).

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech – Gewerbe

Przy rejestracji Gewerbe w Niemczech należy okazać się jedynie dowodem osobistym oraz zaświadczeniem o meldunku na terenie Niemiec. Jeśli natomiast chcemy zarejestrować czynności, które wymagają zezwoleń, należy przedstawić odpowiednie dokumenty z wyżej wymienionych izb.

Osoby nieposiadające meldunku w Niemczech, mogą zarejestrować swoją działalność gospodarczą za pośrednictwem odpowiednio do tego uprawnionego biura, którym bez wątpienia jesteśmy.

Rejestrację gewerbe w Niemczech z meldunkiem lub bez meldunku można zlecić w naszym biurze księgowym.

Gewerba w Niemczech bez meldunku

Nie mając meldunku na terenie Niemiec, również można założyć działalność gospodarczą, ale może się to odbyć jedynie za pośrednictwem odpowiednio do tego przystosowanego biura rachunkowego. Potwierdzenie zameldowania przez wynajmującego czy umowa najmu lokalu nie wystarczy do założenia firmy w Niemczech. Urząd skarbowy zaakceptuje tylko oficjalne pismo meldunkowe. Nasze biuro księgowe spełnia wszystkie wymogi do zarejestrowania działalności gospodarczej bez meldunku. Wówczas taka działalność gospodarcza jest rejestrowana pod naszym adresem i na adres naszego biura księgowego jest kierowana wszelka korespondencja urzędowa. Do założenia działalności gospodarczej bez meldunku potrzebne są jedynie: kopia dowodu osobistego oraz podpisane upoważnienie dla naszego biura rachunkowego.

Jakie są podatki przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech?

Założenie działalności gospodarczej jest stosunkowo proste, natomiast prowadzeniu biznesu towarzyszy wiele potencjalnych trudności. Ewentualne niedogodności wynikają najczęściej z nieznajomości niemieckiego systemu podatkowego. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, powinien znać zasady rozliczania następujących podatków:

Podatek dochodowy (Einkommensteuer)

Przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech mamy tylko jedną formę opodatkowania dot. podatku dochodowego. Podatek dochodowy w Niemczech (niem. Einkommensteuer) oparty jest o liniowo- progresywną taryfę podatkową, co oznacza w praktyce, że im wyższe są dochody, tym wyższy jest ich procentowy udział w podatku. Kwota wolna od podatku dla osoby niebędącej w związku małżeńskim wynosiła w 2023 roku 10.908€, natomiast dla związku małżeńskiego 21.816€. Podatek dochodowy rozlicza się raz na rok, zazwyczaj po zakończeniu roku kalendarzowego do 31 lipca następnego roku, jednak termin oddania deklaracji podatkowej na rok 2022 wyjątkowo wynosi 20 września 2023. Termin oddania deklaracji podatkowej może zostać niemniej jednak wydłużony. Należy pamiętać, że zarejestrowaną działalnością gospodarczą zawsze należy rozliczać.

Podatek naliczony od towarów i usług VAT (Umsatzsteuer lub Mehrwertsteuer)

Stawka podstawowa podatku VAT wynosi w Niemczech 19% i jest doliczana do wartości netto wykonanej usługi lub sprzedanego towaru. W nielicznych przypadkach mamy do czynienia z obniżoną stawku podatku VAT sięgającą 7 %. Podatek Umsatzsteuer traktuje się jako podatek obrotowy, ponieważ podstawą do jego naliczenia jest obrót. Z naliczania podatku Umsatzsteuer przedsiębiorca jednoosobowy może być zwolniony, jeśli jego roczny obrót nie przekracza 22.000€ w ciągu roku (do roku 2019 było to 17.500€). Ponadto firma budowlana pracująca jako podwykonawca również nie musi naliczać podatku obrotowego Umsatzsteuer na podstawie § 13b Abs. 2 UStG.

Podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteur)

Gewerbesteuer jest podatkiem płaconym przez gewerbe w Niemczech do gminy, w której jest zarejestrowana działalność gospodarcza. Podatek ten nalicza się po przekroczeniu dochodu 24.500€ z działalności gospodarczej w danym roku rozliczeniowym. Wysokość Gewerbesteuer jest uzależniona od miejsca, gdzie znajduje się siedziba firmy oraz od wygenerowanego zysku. Każda gmina bowiem ma inną stopę bazową do naliczania tego podatku.

Podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

Podatek budowlany wnosi w Niemczech 15% i jest naliczany od sumy uwzględnionej na fakturze za wykonaną usługę budowlaną. Niemniej jednak można wystąpić do Niemieckiego Urzędu Skarbowego o zwolnienie z płacenia tego podatku, czyli o tak zwany Freistellungbescheinigung. W praktyce każdy przedsiębiorca budowlany na wniosek i po przedłożeniu odpowiednich dokumentów otrzymuje zwolnienie z podatku budowlanego Freistellung, pod warunkiem że nie zalega z podatkami w niemieckim Finanzamcie.

Gewerbe - najczęściej zadawane pytania

Działalność gospodarcza w Niemczech - ile wynoszą składki?

Wysokość składek na ubezpieczenia jest podyktowana wieloma czynnikami. Ponadto dobór ubezpieczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech jest dobrowolny i indywidualny. Nie występują obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z chwilą zameldowania się w Niemczech. Oprócz ubezpieczenia zdrowotnego zaleca się co najmniej ubezpieczenie wypadkowe od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy. 

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia działalności gospodarczej?

Obywatele Unii Europejskiej potrzebują do założenia działalności gospodarczej dowód osobisty oraz adres zameldowania. Osoby nieposiadające zameldowania na terenie Niemiec mogą zarejestrować Gewerbe bez meldunku za pośrednictwem naszego biura.

Kiedy przy prowadzeniu działalności jesteśmy zwolnieni z płacenia podatku?

Kwota wolna od podatku dochodowego Einkommensteuer dla osoby niebędącej w związku małżeńskim wynosiła w 2020 roku 9.408€, natomiast dla związku małżeńskiego 18.816€. Podatek dochodowy naliczany jest od dochodu (przychód minus koszty). 

Kwota wolna od podatku od działalności gospodarczej Gewerbesteuer wynosi 24.500€. Podatek Gewerbesteuer naliczany jest od dochodu (zysku).

Kwota wolna od podatku obrotowego Umsatzsteuer, nazywanego przez nas VAT-em, wynosi 22.000€. Podatek obrotowy naliczany jest od obrotu.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech nie musi być uciążliwe.

Ty pracuj i rozwijaj swoją firmę, a my zajmiemy się formalnościami.

    Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!