Gewerbe - działalność gospodarcza w Niemczech

Działalność gospodarcza w Niemczech

Coraz więcej naszych rodaków, przyjeżdżających do Niemiec, decyduje się na pracę na własny rachunek. Według danych Polskiej Ambasady w Berlinie każdego roku zakładanych jest około 200 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych, które są prowadzone przez Polaków. Jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli Gewerbe jest najprostszą i najbardziej popularną formą prowadzenia własnej firmy. Niemniej jednak zarejestrowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech wymagają znajomości niemieckiego prawa.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech?

Aby otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech, czyli Gewerbe, należy udać się do odpowiedniego urzędu do spraw gospodarki (niem. Gewerbeamt), który najczęściej mieści się w ratuszu (niem. Rathaus) lub w urzędzie miasta (niem. Bürgeramt).

Następnie w określonym urzędzie należy uzupełnić odpowiedni formularz, w którym znajdują się pytania dotyczące danych osobistych, miejsca zameldowania w Niemczech oraz zamiaru rodzaju prowadzonej działalności. W tym punkcie należy zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie rodzaje działalności mogą zostać zameldowane, gdyż niektóre z nich wymagają zezwoleń z odpowiedniej izby rzemieślniczej (Handwerkskammer) lub handlowej (Industrie-Handelskammer). Do czynności, których bez odpowiednich zezwoleń nie można zarejestrować, zaliczają się między innymi: kładzenie płytek (Fließenverlegung), wykonywanie instalacji elektrycznych (Elektrik), prace malarskie (Malerarbeiten), kładzenie tapet (Tapezieren), prace dekarskie (Dachdeckerarbeiten), tynkowanie (Verputzen). 

Przy rejestracji Gewerbe należy okazać się jedynie dowodem osobistym oraz zaświadczeniem o meldunku w Niemczech. Jeśli natomiast chcemy zarejestrować czynności, które wymagają zezwoleń, należy przedstawić odpowiednie dokumenty z wyżej wymienionych izb.

Osoby nieposiadające meldunku w Niemczech, mogą zarejestrować swoją działalność gospodarczą za pośrednictwem odpowiednio do tego uprawnionego biura, którym bez wątpienia jesteśmy.

Rejestracje Gewerby z meldunkiem lub bez meldunku można zlecić w naszym biurze księgowym.

Gewerbe bez meldunku

Nie mając meldunku na terenie Niemiec, również można założyć działalność gospodarczą, ale może się to odbyć jedynie za pośrednictwem odpowiednio do tego przystosowanego biura rachunkowego. Nasze biuro księgowe spełnia wszystkie wymogi, by móc rejestrować firmy bez meldunku. Wówczas taka działalność gospodarcza jest rejestrowana pod naszym adresem i na adres naszego biura księgowego jest kierowana wszelka korespondencja urzędowa. Do założenia Gewerby bez meldunku potrzebne są jedynie: kopia dowodu osobistego oraz podpisane upoważnienie dla naszego biura rachunkowego.

Jakie są podatki przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech?

Podatek dochodowy (Einkommensteuer)

Przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech mamy tylko jedną formę opodatkowania dot. podatku dochodowego. Podatek dochodowy w Niemczech (niem. Einkommensteuer) oparty jest o liniowo- progresywną taryfę podatkową, co oznacza w praktyce, że im wyższe są dochody, tym wyższy jest ich procentowy udział w podatku. Kwota wolna od podatku dla osoby nie będącej w związku małżeńskim wynosiła w 2020 roku 9.408, natomiast dla związku małżeńskiego 18.816€. Podatek dochodowy rozlicza się raz rocznie, po zakończeniu roku kalendarzowego do 31 lipca następnego roku. Termin oddania deklaracji podatkowej może zostać niemniej jednak wydłużony.

Podatek naliczony od towarów i usług VAT (Umsatzsteuer lub Mehrwertsteuer)

Stawka podstawowa podatku VAT wynosi w Niemczech 19% i jest doliczana do wartości netto wykonanej usługi lub sprzedanego towaru. W nielicznych przypadkach mamy do czynienia z obniżoną stawku podatku VAT sięgającą 7 %. Podatek Umsatzsteuer traktuje się jako podatek obrotowy, ponieważ podstawą do jego naliczenia jest obrót. Z naliczania podatku Umsatzsteuer przedsiębiorca jednoosobowy może być zwolniony, jeśli jego roczny obrót nie przekracza 22.000€ w ciągu roku (do roku 2019 było to 17.500€). Ponadto firma budowlana pracująca jako podwykonawca również nie musi naliczać podatku obrotowego Umsatzsteuer na podstawie § 13b Abs. 2 UStG. 

Podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteur)

Gewerbesteuer jest podatkiem płaconym do gminy, w której jest zarejestrowana działalność gospodarcza. Podatek ten nalicza się po przekroczeniu dochodu 24.500€ z działalności gospodarczej w danym roku rozliczeniowym. Wysokość Gewerbesteuer jest uzależniona od miejsca, gdzie znajduje się siedziba firmy oraz od wygenerowanego zysku. Każda gmina bowiem ma inną stopę bazową do naliczania tego podatku. 

Podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

Podatek budowlany wnosi w Niemczech 15% i jest naliczany od sumy uwzględnionej na fakturze za wykonaną usługę budowlaną. Niemniej jednak można wystąpić do Niemieckiego Urzędu Skarbowego o zwolnienie z płacenia tego podatku, czyli o tak zwany Freistellungbescheinigung. W praktyce każdy przedsiębiorca budowlany na wniosek i po przedłożeniu odpowiednich dokumentów otrzymuje zwolnienie z podatku budowlanego Freistellung, pod warunkiem, że nie zalega z podatkami w niemieckim Finanzamcie.  

Gewerbe - najczęściej zadawane pytania

Działalność gospodarcza w Niemczech - ile wynoszą składki?

Wysokość składek na ubezpieczenia jest podyktowana wieloma czynnikami. Ponadto dobór ubezpieczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech jest dobrowolny i indywidualny. Nie występują obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z chwilą zameldowania się w Niemczech. Oprócz ubezpieczenia zdrowotnego zaleca się co najmniej ubezpieczenie wypadkowe od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy. 

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia działalności gospodarczej?

Obywatele Unii Europejskiej potrzebują do założenia działalności gospodarczej dowód osobisty oraz adres zameldowania. Osoby nieposiadające zameldowania na terenie Niemiec mogą zarejestrować Gewerbe bez meldunku za pośrednictwem naszego biura.

Kiedy przy prowadzeniu działalności jesteśmy zwolnieni z płacenia podatku?

Kwota wolna od podatku dochodowego Einkommensteuer dla osoby niebędącej w związku małżeńskim wynosiła w 2020 roku 9.408€, natomiast dla związku małżeńskiego 18.816€. Podatek dochodowy naliczany jest od dochodu (przychód minus koszty). 

Kwota wolna od podatku od działalności gospodarczej Gewerbesteuer wynosi 24.500€. Podatek Gewerbesteuer naliczany jest od dochodu (zysku).

Kwota wolna od podatku obrotowego Umsatzsteuer, nazywanego przez nas VAT-em, wynosi 22.000€. Podatek obrotowy naliczany jest od obrotu.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech nie musi być uciążliwe.

Ty pracuj i rozwijaj swoją firmę, a my zajmiemy się formalnościami.

    Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!