Kasa urlopowa SOKA Bau

Kasa urlopowa SOKA Bau

Co to jest SOKA-BAU?

Jest to „Service und Vorsorge für die Bauwirtschaft” to kasy socjalne gospodarki budowlanej, w skład których wchodzą urlopowa kasa wyrównawcza (ULAK – Urlaubs und Lohnausgleichkasse der Bauwirtschaft) oraz dodatkowa kasa emerytalna (Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes).

Celem powstania kasy jest zabezpieczenie wynagrodzenia urlopowego dla pracowników budowlanych, wyrównując specyficzne dla branży problemy, jakimi są krótki okres zatrudnienia oraz regularne przestoje w pracach w miesiącach zimowych. Pracownicy budowlani otrzymują wynagrodzenie tylko w tym okresie, w którym faktycznie pracują. Wynagrodzenie urlopowe zabezpieczane przez SOKA-BAU to wynagrodzenie w okresach przestoju. Poprzez duży brak równowagi w gospodarce budowlanej oraz częstej niewypłacalności czy upadłości firm budowlanych w sytuacji, kiedy doszłoby do wymiany pracodawcy bądź jego upadłości wynagrodzenie urlopowe byłoby utracone. Aby temu zapobiec kasa urlopowa zarządza tymi pieniędzmi powierniczo. Przedsiębiorstwa budowlane zgłaszają pracowników i płacą miesięcznie przysługujące pracownikowi wynagrodzenie urlopowe. Odzyskują pieniądze, jeżeli pracownik wziął urlop i otrzymał w czasie jego trwania wynagrodzenie. W sytuacji niewypłacenia przez pracodawcę wynagrodzenia urlopowego pracownik może zgłosić się po jego wypłatę do SOKA-BAU. Do udziału w kasach socjalnych gospodarki budowlanej upoważnione i zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa, które objęte są obszarem obowiązywania zbiorowym układem pracy o kasach socjalnych w gospodarce budowlanej (VTV).

Czy polscy przedsiębiorcy budowlani muszą opłacać składki do SOKA BAU za pracowników delegowanych do Niemiec?

Pracodawca jest zwolniony z płacenia składek w SOKA-BAU, jeśli przedstawi, że takie zabezpieczenie płaci w kraju swojego pochodzenia. W Polsce jednak nie ma odpowiednika zabezpieczenia urlopowego.

Składka urlopowa obliczana jest od wynagrodzenia brutto. Wynosi ona 15,40 %. Składka płatna jest co miesiąc przez każdego pracodawcę. Musi ona wpłynąć za każdy miesiąc na konto SOKA-BAU do 20. następnego miesiąca kalendarzowego.

 

Gdy ustali się podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, należy jednorazowo podzielić podstawę wymiaru przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika.

Jakie są korzyści z SOKA-BAU?

 • Zabezpieczenie uprawnień do urlopu
 • Międzyzakładowy program emerytalny: Tarifrente Bau
 • Finansowanie kształcenia zawodowego
 • Zakładowy system emerytalny dla pracowników: BauRente ZukunftPlus
 • Zabezpieczenie emerytalne dla właścicieli firm: BauRente BasisPlus
 • Ochrona sald kredytowych z tytułu elastycznych godzin pracy
 • Dla sald kredytowych z tytułu emerytury częściowej ustawodawca wymaga objęcia ubezpieczeniem zgodnie z Kodeksem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki SIKOplan  SOKA-BAU oferuje korzystne cenowo rozwiązanie przemysłowe, które spełnia wszystkie niezbędne wymagania
 • SOKA-BAU sprawdza przestrzeganie ustalonych w układzie zbiorowym płac minimalnych w przedsiębiorstwach krajowych, a także zagranicznych przedsiębiorstwach budowlanych, które wysyłają pracowników do Niemiec w celu zatrudnienia w ramach związanej z pracownikami sprawozdawczości dotyczącej sumy wynagrodzeń brutto.

Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem?

Wyciąg z konta pracownika

Pracownicy branży budowlanej w Niemczech mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 30 dni rocznie. Po każdych przepracowanych 12 dniach pracownik branży budowlanej nabywa prawo do jednego dnia urlopu. Jeżeli pracownik budowlany z jakiegoś powodu urlopu nie wykorzysta, może starać się o ekwiwalent lub odszkodowanie za te dni. Aby wnioskować o te pieniądze, musi dołączyć tak zwane Urlaubnachweis, czyli wyciąg z konta pracownika. Taki wyciąg każdego roku w okolicach lutego wysyła kasa urlopowa SOKA-BAU. Wyciąg ten zawiera dane z ostatnich dwóch lat pracy, znajdują się tam między innymi takie informacje jak czas trwania zatrudnienia, wynagrodzenie brutto, uzyskane dni urlopu, wynagrodzenie za urlop, informacja o niewykorzystanym urlopie. Bez tego dokumentu nie można wypisać wniosku o ekwiwalent lub odszkodowanie za niewykorzystany urlop. Jeżeli pracownik takiego wyciągu nie otrzymał, musi go bezpośrednio w SOKA-BAU zamówić.

Odszkodowanie za niewykorzystany urlop

O odszkodowaniu za niewykorzystany urlop mówimy w sytuacji urlopu za rok 2019. Tego urlopu nie można już wybrać jako dni wolne. W przypadku odszkodowania nie będzie więc miało znaczenia aktualne zatrudnienie w budowlance na terenie Niemiec. Obecnie o wypłatę odszkodowania za urlop można wnioskować do 31.12.2021 roku. Po tym okresie prawo do odszkodowania i tym samym niewypłacone pieniądze przepadają.

Ekwiwalent

Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu i nie chce go przenosić na następny rok, wtedy SOKA-BAU wypłaca ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jeżeli pracownik zrezygnuje z branży budowlanej i nie będzie bezrobotnym, może wnioskować o ekwiwalent już po trzech miesiącach od zakończenia pracy. Jeżeli zaś pracownik zmienia pracę na umysłową, ewentualnie podejmuje naukę zawodu, ekwiwalent może być wypłacony bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Czas oczekiwania na wypłatę ekwiwalentu i odszkodowania za niewykorzystany urlop zwykle trwa do trzech miesięcy od złożenia wniosku.

Podsumwując: wniosek do kasy urlopowej można złożyć po zakończeniu pracy w branży budowlanej (ekwiwalent). W przypadku urlopu za rok 2019 (odszkodowanie za urlop) o wypłatę można wnioskować mimo trwającego zatrudnienia

Należy mieć na uwadze, że kasa urlopowa wypłaci tylko do wysokości sfinansowanych przez pracodawcę składek. Stąd nawet jeżeli pracownik ma niewykorzystany urlop może nie otrzymać pieniędzy z SOKA-BAU będzie to miało miejsce, gdy pracodawca nie odprowadzi należnych składek do wspomnianej kasy urlopowej. Wówczas złożenie wniosku będzie skutkowało tylko wypłatą kwoty, która została wpłacona.

Czy można domagać się zwrotu wpłaconych składek do SOKA-BAU?

Jeżeli zapłaciłeś składki do SOKA-BAU, a później okaże się, że nie byłeś zobowiązany do płacenia składek, możesz odzyskać nadpłacone składki na ubezpieczenie społeczne od SOKA-BAU.

W odniesieniu do żądania zwrotu opłaconych składek, możliwe jest ich przekazanie na świadczenia dodatkowe oraz opłatę administracyjną, która mieści się w składce. W przypadku polskich przedsiębiorców w grę wchodzi również zwrot całej odprowadzonej składki urlopowej do SOKA-BAU, jeśli nie były pobierane żadne świadczenia urlopowe. Zazwyczaj są to zagraniczne firmy, które przez krótki czas wykonują prace budowlane w Niemczech i w tym okresie delegowani pracownicy nie korzystają z urlopu. 

  Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!

  Co możemy dla ciebie zrobić?