Podatek budowlany w Niemczech - Freistellung

Podatek budowlany w Niemczech

Freistellung, czyli zwolnienie z podatku budowlanego

Niemieckie prawo podatkowe stanowi o tym, że każda firma wykonująca usługi budowlane w Niemczech jest zobowiązana do zarejestrowania się w Niemieckim Urzędzie Skarbowym w celu pozyskania numeru podatkowego (Steuernummer) jak i zwolnienia z podatku budowlanego (Freistellungbescheinigung). Jeśli firma wykonująca usługi budowlane w Niemczech nie jest w stanie okazać się takim zwolnieniem, jej zleceniodawca ma obowiązek potrącić podatek budowlany (Bauabzugsteuer) od każdej wystawionej faktury, złożyć odpowiedni protokół oraz przekazać podatek do odpowiedniego urzędu skarbowego. Warto zatem złożyć wniosek, by nie martwić się o potrącenia. Freistellung otrzymuje na wniosek każda firma budowlana, która nie ma niewyjaśnionych spraw w niemieckim Finanzamcie. 

Ile wynosi podatek budowlany w Niemczech?

Podatek budowlany (Bauabzugsteuer) wynosi 15 % od wartości brutto każdej faktury, przy której wystawieniu zleceniobiorca nie jest w stanie okazać się aktualnym zwolnieniem z tego podatku.

Kto powinien złożyć wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego Freistellung?

Wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego powinien zostać złożony przez każdego przedsiębiorcę wykonującego usługi budowlane w Niemczech. Nie ma tutaj znaczenia kraj, w którym działalność gospodarcza jest zarejestrowana. Istotne jest miejsce wykonywania usług. W praktyce otrzymanie Freistellungbescheinigung jest formalnością. Poświadczenie takie otrzymuje w zasadzie każdy przedsiębiorca, który złoży wniosek i nie ma zaległości w niemieckiej skarbówce.

Jakie dokumenty należy przygotować, aby uzyskać Freistellung (zwolnienie z podatku budowlanego)?

Wniosek o nadanie numeru podatkowego (Steuernummer) i zwolnienie z podatku budowlanego (Freistellung) wypełniony na przeznaczonym do tego formularzu należy wraz z odpowiednimi dokumentami przesłać do stosownego Urzędu Skarbowego. Firmy budowlane zarejestrowane w Polsce powinny załączyć do wniosku wpis do centralnej ewidencji oraz certyfikat rezydencji z Polskiego Urzędu Skarbowego. Osoby prowadzące niemiecką działalność gospodarczą powinny załączyć zameldowanie Gewerby.

Czy zagraniczni przedsiębiorcy są zwolnieni z płacenia podatku budowlanego?

Jeśli zagraniczny przedsiębiorca wykonuje usługi budowlane w Niemczech powinien wystąpić o Freistellung do Niemieckiego Urzędu Skarbowego, aby uniknąć płacenia podatku budowlanego.

Podatek budowlany w Niemczech - najczęściej zadawane pytania

Czy polskie firmy budowlane muszą złożyć wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego Freistellung?

Jeśli polska firma budowlana świadczy usługi budowlane na terenie Niemiec, powinna wystąpić o Freistellung, aby zleceniodawca, dla którego usługi są świadczone, nie potrącał Bauabzugsteuer od każdej faktury w wysokości 15%.

Czy moi podwykonawcy muszą składać wniosek o Freistellung?

Każdy zleceniodawca powinien egzekwować od swoich podwykonawców dokument poświadczający o zwolnieniu z podatku budowlanego. Warto mieć na uwadze, że jeśli przy kontroli ze strony niemieckiej skarbówki, okaże się, że podwykonawcy nie posiadali aktualnego Freistellung podczas wykonywania swoich prac, obowiązek zapłacenia Bauabzugsteuer przechodzi na zleceniodawcę. W praktyce oznacza to, że jeśli powykonawca nie posiada aktualnego Freistellung, a podatek budowlany nie został jemu potrącony, to w przypadku weryfikacji Finanzamtu, zleceniodawca będzie musiał odprowadzić Bauabzugsteuer od zapłaconych swoim podwykonawcom faktur.

Gdzie należy złożyć wniosek o Freistellung?

Polskie firmy budowlane powinny złożyć wniosek o Freistellung do jednego z czterech wyznaczonych do tego Niemieckich Urzędów Skarbowych. Dobór odpowiedniej skarbówki jest uzależniony od pierwszej litery nazwiska przedsiębiorcy.

Czy potrącony podatek budowlany można odzyskać?

Podatek budowlany można odzyskać po złożeniu odpowiedniego wniosku oraz załączeniu do niego odpowiednich protokołów poświadczających o tym, że Bauabzugsteuer rzeczywiście został odprowadzony do niemieckiej skarbówki przez zleceniodawcę. Procedura ta niemniej jednak może być żmudna i przeciągać się w czasie. Dlatego zachęcamy wszystkich polskich przedsiębiorców działających w branży budowlanej po zachodniej granicy do złożenia wniosku o Freistellung, by spać spokojnie i nie martwić się o zamrożone w Niemieckim Urzędzie Skarbowym środki finansowe.

    Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!