Krankenversicherung

Krankenversicherung

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, czyli Krankenversicherung

Zanim zaczniesz pracować za granicą, musisz załatwić wiele spraw. Jednym z najważniejszych punktów jest ubezpieczenie. Należy zaznaczyć, że ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe. Jeśli nie przebywamy tam na stałe, a jedynie pracujemy na podstawie umowy czasowej, wystarczy nam polskie ubezpieczenie. Kwestia ubezpieczenia ulegnie zmianie, jeśli przyjmiemy tam umowę o pracę lub założymy własną działalność gospodarczą. Na umowie o pracę pracodawca ma obowiązek opłacać ubezpieczenie od pierwszego dnia pracy. W takim momencie rozpoczęcia działalności będziemy zmuszeni do wykupienia ubezpieczenia w Niemczech i opłacenia składek za czas, kiedy nie byliśmy ubezpieczeni.

Ubezpieczenia zdrowotne są w Niemczech czymś specyficznym: nigdzie indziej w Europie nie istnieją jednocześnie dwa systemy ubezpieczeń zdrowotnych. Charakterystyczny dla niemieckiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych jest podział na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (GKV) i prywatne ubezpieczenie zdrowotne (PKV). Podczas gdy w przypadku ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego większość świadczeń jest identyczna, prywatni ubezpieczyciele oferują wiele różnych opcji, począwszy od taryfy podstawowej aż po taryfy premium. 

Jakie ubezpieczenie zdrowotne wybrać, prowadząc działalność gospodarczą w Niemczech?

W większości przypadków osób prowadzących działalność gospodarczą bardziej opłaca się ubezpieczenie prywatne. Niemniej jednak każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie. Składki w ubezpieczeniu państwowym są uzależnione od obrotu firmy, natomiast składki zdrowotne w ubezpieczalniach prywatnych są zależne od wieku i stanu zdrowia.

W przypadku ubezpieczenia państwowego osoba, która założyła działalność gospodarczą, musi spełnić następujące wymagania: 

  • Osoba ta musi posiadać pełne ubezpieczenie zdrowotne np. musi być ubezpieczona ZUS lub KRUS w Polsce od co najmniej roku;
  • Ponadto okres pomiędzy zakończeniem ubezpieczenia w Polsce a rozpoczęciem ubezpieczenia w Niemczech nie może przekroczyć trzech miesięcy.

W tym przypadku tylko dochód jest uwzględniany przy obliczaniu składek.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne przeznaczone są głównie dla osób pracujących na własny rachunek, studentów i osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 

Ten rodzaj ubezpieczenia jest opłacalny szczególnie dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę w Niemczech i pracują na własnej działalności (tzw. Gewerbe).

Wysokość miesięcznych składek na prywatne ubezpieczenie zależy od wieku i stanu zdrowia.

Bardzo przystępne są również podstawowe składki na prywatne ubezpieczenie – już od ok. 100 euro miesięcznie przez pierwsze pięć lat pobytu w Niemczech. Są one szczególnie polecane dla osób, które pracują lub mieszkają tymczasowo w Niemczech, ale nie zdecydowały się jeszcze na stałe osiedlenie się w tym kraju. Zaletą tego typu ubezpieczenia jest to, że można z niego łatwo zrezygnować, np. w przypadku przejścia na ubezpieczenie stałe lub wyjazdu z Niemiec.

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą zaleca się obok ubezpieczenia zdrowotnego posiadania co najmniej OC dla Gewerbe (Betriebshaftpflichtversicherung), OC prywatne (Privathaftpflichtversicherung) i ubezpieczenie wypadkowe (Unfallversicherung). 

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC dla Gewerbe?

W Niemczech jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, odpowiadasz za wszystkie szkody, które Ty lub Twoi pracownicy wyrządzą np. klientowi. Dotyczy to szkód na osobie, szkód majątkowych i szkód czysto finansowych – prawdziwych strat finansowych. Szczególnie w przypadku mniejszych przedsiębiorstw wysokie roszczenia odszkodowawcze mogą zagrozić istnieniu firmy. Nawet w przypadku nieuzasadnionych roszczeń mogą powstać wysokie koszty, np. z tytułu honorariów adwokackich. Tym ważniejsze jest więc odpowiednie zabezpieczenie się przed tym ryzykiem za pomocą właściwego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w działalności gospodarczej. Nawet jeśli starasz się wykonywać usługi dla osób trzecich bezbłędnie i ku pełnemu zadowoleniu klienta: Błędy zawsze mogą się zdarzyć.

Podsumowując, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – choć nie jest wymagane przez prawo – jest niezbędne, ponieważ wysokość potencjalnych roszczeń odszkodowawczych może szybko osiągnąć rozmiary zagrażające Państwa egzystencji. Kolejny argument przemawiający za ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej: klienci czasami wymagają dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przed udzieleniem zamówienia.

W szczególności pracownicy branży budowlanej i firmy sprzątające powinny zadbać o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Co więcej, takie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla firm może kosztować już od 40 euro miesięcznie

Przykład: Roszczenie objęte odpowiedzialnością publiczną może wyglądać następująco: Malarz dostał zlecenie do pomalowania pomieszczeń w budynku mieszkalnym. Klient pozwala mu na palenie w budynku. Po przerwie na papierosa nie gasi prawidłowo papierosa i wyrzuca go do przeznaczonego do tego celu pojemnika. Nie zauważa jednak, że jest w nim także papier. Po skończonej pracy wraca do domu. W międzyczasie papier zapalił się od wciąż żarzącego się papierosa. Ponieważ w domu nikt nie pozostaje, pożar może rozprzestrzenić się niezauważony. Większa część budynku spłonęła. Właściciel żąda, aby firma malarska zapłaciła za ogromnie wysoką szkodę.

Dlaczego każda osoba mieszkająca w Niemczech powinna mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC?

Każdy, kto przez nieuwagę lub lekkomyślność wyrządzi szkodę innym, musi za nią zapłacić. Dotyczy to nie tylko plamy po czerwonym winie na obrusie, ale także poważnych wypadków i zniszczonych budynków. Zawarcie prywatnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne!

  • Zgodnie z prawem odpowiadasz za wszystkie szkody, które w sposób zawiniony wyrządziłeś komuś innemu – i to w nieograniczonej wysokości.
  • W przypadku prywatnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, nawet rażące zaniedbanie jest objęte ochroną. Wyłączone są tylko szkody spowodowane umyślnie.
  • Zawarcie prywatnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest nieodzowne. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zagrażające egzystencji.

Zwłaszcza w przypadku szkód osobowych prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne: z powodu roszczeń z tytułu opieki, utraty zarobków lub niezdolności do pracy oraz innych kosztów leczenia można szybko uzyskać pięcio- lub sześciocyfrowe kwoty. Bez ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, może to szybko pochłonąć wypłacalność osoby prywatnej na całe życie. Szkody materialne, takie jak te spowodowane pożarem mieszkania, mogą się szybko sumować, na przykład, jeśli ogień rozprzestrzeni się na sąsiednie mieszkania. W tym miejscu zwykle wkracza ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Koszt ubezpieczenia OC to ok 50 € rocznie dla singla lub ok 80 € dla rodziny! 

Przy tak małym koszcie ubezpieczenia, nie warto ryzykować!

Dlaczego ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech Unfallversicherung jest takie ważne?

Prywatne ubezpieczenie wypadkowe zapewnia ochronę w razie wypadku w domu, w czasie wolnym od pracy lub podczas prywatnych podróży na całym świecie. I to niezależnie od tego, kiedy i gdzie doszło do wypadku.

Ubezpieczenie wypadkowe pokrywa koszty leczenia, jak również koszty rehabilitacji lub przebudowy domu w wyniku wypadku. Pomaga w radzeniu sobie z długotrwałymi zdrowotnymi i finansowymi skutkami wypadku.

W przypadku wysokiego stopnia inwalidztwa ubezpieczyciele wypłacają natychmiastowe świadczenie w krótkim czasie po wypadku. Ten zastrzyk gotówki pozwoli Ci przetrwać do czasu wypłaty renty inwalidzkiej. Zamiast martwić się o rachunki za leczenie, możesz w pełni skoncentrować się na swoim powrocie do zdrowia.

Według Instytutu Roberta Kocha w Niemczech co roku około 2,8 mln osób ulega wypadkom w domu. Przyczyny urazów są różne: od upadków i skaleczeń po zatrucia i oparzenia w wyniku wypadku w kuchni lub przy grillu. Większość wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń ma miejsce w sytuacjach prywatnych, a więc bez ochrony prawnej.

Prywatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest szczególnie ważne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, osób bez pracy, osób o bardzo wysokim ryzyku wypadku np. osób pracujących w branży budowlanej oraz dla pracowników z istniejącymi wcześniej schorzeniami, którzy nie mogą skorzystać z pracowniczego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa. Warto pamiętać o tym, że osoby zatrudnione na umowę o pracę są objęci ubezpieczeniem tylko w przypadku wypadków przy pracy i w drodze do pracy oraz w przypadku chorób zawodowych. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie, które pracodawca musi zawrzeć i opłacić za Ciebie jako pracownika za pośrednictwem stowarzyszenia ubezpieczeniowego od odpowiedzialności cywilnej pracodawców. Ubezpieczenie nie obejmuje jednak czasu wolnego, gospodarstwa domowego, ruchu drogowego i wakacji. Jeśli chcesz być objęty ochroną ubezpieczeniową w tym zakresie, powinieneś pomyśleć o wykupieniu prywatnego ubezpieczenia wypadkowego w Niemczech – Unfallversicherung. Koszt takiego ubezpieczenia w zależności od świadczeń wacha się przeważnie pomiędzy 30 a 60 € miesięcznie. Co ważne ubezpieczenie to można odpisać od podatku, zwłaszcza u osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie zdrowotne państwowe – jakie składki ?

Niezależnie od tego, czy jest się młodym czy starym, chorym czy zdrowym, bogatym czy biednym – ustawowe ubezpieczenie zdrowotne zapewnia wszystkim takie same korzyści. I przyjmuje wszystkich, pod warunkiem, że mają oni prawo do roszczeń. Wiek i stan zdrowia nie odgrywają żadnej roli. Składka jest uzależniona wyłącznie od dochodu. Osoby ustawowo ubezpieczone płacą 14,6% od dochodu na ubezpieczenie zdrowotne, plus dodatkowa składka odpowiedniej kasy chorych.

W przypadku pracowników najemnych pracodawca płaci połowę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dochód liczy się jednak tylko do tzw. progu dochodowego wynoszącego 4.837,50 euro miesięcznie (od 2021 r.) przy obliczaniu składek.

Jeśli zarabiasz mało, płacisz też mało za ubezpieczenie zdrowotne. Dzieci i małżonkowie bez własnych dochodów są ubezpieczeni bezpłatnie.

Studenci, osoby pracujące na własny rachunek i inne dobrowolnie ubezpieczone osoby o niskich dochodach muszą płacić minimalną składkę. Ponadto, w przypadku osób ubezpieczonych dobrowolnie, do obliczenia składki przyjmuje się cały dochód, a nie tylko wynagrodzenie.

Składka ubezpieczenia państwowego zawsze będzie stała, ale jeżeli będziemy chcieli leczyć się u stomatologa lub korzystać z dodatkowych świadczeń będziemy musieli uiścić dodatkową opłatę.

Ubezpieczenie zdrowotne prywatne – kiedy mogę je wybrać?

Prywatne ubezpieczenie mogą wykupić tylko urzędnicy państwowi, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, studenci i pracownicy, których wynagrodzenie przekracza roczny próg dochodów. W 2021 roku limit ten wynosi 64.350 euro brutto rocznie. W przypadku pracowników najemnych pracodawca płaci połowę składki, ale tylko do wysokości maksymalnej stawki dla osoby z ubezpieczeniem ustawowym. W 2021 r. będzie to około 385 euro.

W przeciwieństwie do ubezpieczenia ustawowego, prywatne ubezpieczalnie mogą wybierać swoich klientów, a więc również ich odrzucać, np. w przypadku wcześniejszej choroby. Jedynie w taryfie podstawowej i standardowej z mocno ograniczonymi świadczeniami prywatne ubezpieczalnie muszą przyjąć każdego, kto nie podlega ustawowemu ubezpieczeniu w GKV lub był wcześniej ubezpieczony prywatnie, niezależnie od stanu zdrowia.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:

Paulina Misiak-Olejnik

ist als Versicherungsvertreter der uniVersa Lebensversicherung a.G. registriert und ausschließlich für diese, sowie für die uniVersa Krankenversicherung a.G. und uniVersa Allgemeine Versicherung AG tätig

    Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!

    Co możemy dla ciebie zrobić?