Ubezpieczenie OC dla firm w Niemczech – dlaczego każdy przedsiębiorca powinien zabezpieczyć swoją firmę?

Zabezpieczenie tego rodzaju jest najważniejszą i podstawową formą dla każdej firmy i działalności gospodarczej. Prowadząc działalność gospodarczą w Niemczech należy pamiętać o przepisach dotyczących przejmowania odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim. Ponieważ prawo jednoznacznie reguluje postępowanie w przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody, roszczenia osób trzecich mogą być egzekwowane z całego majątku przedsiębiorcy. Aby temu zapobiec proponujemy […]

Read More
Niemiecka emerytura a meldunek w Polsce

Niemiecka emerytura a meldunek w Polsce

Niemiecki system emerytalny to 3 różne filary. Najważniejszymi kryteriami są: wiek, wykonywany zawód oraz zarobki. 1 Filar są to składki odprowadzane do Deutsche Rentenversicherung, czyli do niemieckiego państwowego systemu ubezpieczeń. Filar ten zarezerwowany jest dla osób zatrudnionych, których składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzane są przez pracodawcę i pracobiorcę do niemieckiego systemu ubezpieczeń emerytalnych (Deutsche Rentenversicherung). […]

Read More

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w Niemczech – Warto?

Często jeździsz do Polski? -Często widzisz bądź słyszysz o wypadkach na autostradzie? -Prowadząc własną działalność gospodarcza (Selbständige) Twoje ubezpieczenie zdrowotne nie pokryje kosztów leczenia na skutek wypadku w pracy, w tym przypadku ubezpieczenie wypadkowe jest nieodzowne. -Czy wiesz, ze karetka w Niemczech kosztuje ok. 500 €? Wypadki, które wydarzyły się w drodze do pracy lub […]

Read More