kelnerka podczas pracy

Praca Minijob – Niemcy

Minijob, inaczej zwana Nebenjob, to rodzaj zatrudnienia w Niemczech, który ze względu na swoje cechy szczególne jest bardzo popularny i korzystny. Według Federalnej Agencji Pracy (niem. Bundesagentur für Arbeit) aż 7,3 miliona osób pracuje na Minijob. Osoba będąca na zatrudnieniu Minijob to Minijobber. Najczęstsze zawody wykonywane przez Minijberów to m. in. kelner, sprzedawca, pomoc domowa, pomoc przy produkcji oraz wiele innych.

Co to jest Minijob?

Minijob to szczególny rodzaj zatrudnienia z niewielkim wynagrodzeniem. Dochody z Minijob nieprzekraczające 520 euro posiadają tę cechę, że są wolne od podatku – nie odprowadza się od nich bowiem podatku dochodowego (niem. Einkommensteuer, w skrócie Est) ani też składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Zasadniczo więc na Minijob kwota netto to kwota brutto i to wyróżnia ten rodzaj zatrudnienia. Minijob bywa nazywana Nebenjob, czyli pracą dodatkową lub dorywczą z uwagi na krótszy czas pracy i ograniczone zarobki.

Ile wynosi wynagrodzenie na Minijob?

Minijob nie określa tego, jakie wynagrodzenie na godzinę dostaje pracownik, choć naturalnie również na Minijob obowiązuje minimalne wynagrodzenie w wysokości 12 euro za godzinę (nowa stawka obowiązuje od października 2022 roku). Na Minijob ważne jest tylko to, żeby miesięczna wypłata nie przekroczyła kwoty 520 euro. Nie jest jednak powiedziane, że stawka na godzinę nie może być wyższa. Wtedy jednak również będzie trzeba się trzymać kwoty 520 euro miesięcznie, a więc będzie trzeba wykonywać mniej godzin pracy, np. przy stawce 20 euro na godzinę miesięczny limit przepracowanych godzin będzie wynosił 26 (20€ x 26h = 520€), podczas gdy przy stawce minimalnej wynosiłby ok. 43 h. Kiedyś maksymalna kwota na Minijob wynosiła 450 euro, i z tego względu ten rodzaj zatrudnienia nazywany był też 450-Euro-Job, teraz przyjmuje się nazwę 520-Euro-Job. Podwyżka wynagrodzenia na Minijob wynika z podwyżki płacy minimalnej w Niemczech.

Minijob – ile godzin tygodniowo?

Przyjmuje się, że limit godzin pracy na Minijob to 10 godzin tygodniowo, przy czym średni miesiąc ma więcej niż 4 tygodnie, wylicza się więc średnio 43,3 godziny pracy w miesiącu. Minimalna stawka to już 12 euro za godzinę (przed październikiem 2022 roku wynosiła 10,45€, dlatego 10,45€ x ok. 43h = 450€), a więc po pomnożeniu przez 43,3 h miesięcznie wynagrodzenie na Minijob wynosi 520 euro.

Ile można mieć Minijobów?

Zasadniczo pracując wyłącznie na Minijob w Niemczech, można mieć wiele prac tego rodzaju. Należy jednak dalej pilnować tego, aby łączne zarobki ze wszystkich Minijobów nie wyniosły więcej niż 520€, w przeciwnym razie bowiem wynagrodzenie traci przywilej nieodprowadzania składek na ubezpieczenie socjalne. W praktyce więc rzadko zdarza się, żeby ktoś wykonywał więcej niż jedną lub dwie Minijoby, ponieważ łączna suma z wynagrodzeń nie może przekroczyć 520€. Teoretycznie jednak jest to możliwe.

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli Minijob jest jedynie pracą dodatkową do pracy głównej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu socjalnemu. O pracy głównej mówimy wtedy, kiedy pracownik jest zatrudniony przez więcej niż 3 miesiące lub 70 dni, zarabia więcej niż 520€ miesięcznie oraz odprowadza od tego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia socjalne (czyli niem. Rentenversicherung – ubezpieczenie emerytalne, Krankenversicherung – ubezpieczenie zdrowotne, Pflegeversicherung – ubezpieczenie opiekuńcze oraz Arbeitslosenversicherung – ubezpieczenie na wypadek bezrobocia). W takim wypadku oprócz pracy głównej możemy wykonywać wyłącznie jedną Minijob.

Minijob a ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Ubezpieczenie zdrowotne (niem. Krankenversicherung) na Minijob zasadniczo nie jest obowiązkowe. Istnieją jednak pewne rodzaje Minijobów, przy których pracodawca musi płacić za pracownika ubezpieczenie zdrowotne. Pracownik jednak nie ponosi za to kosztów, wszystko leży po stronie pracodawcy. Na ubezpieczenie opiekuńcze (niem. Pflegeversicherung) ani pracownik, ani pracodawca nie muszą płacić składek. To samo dotyczy ubezpieczenia na wypadek bezrobocia (niem. Arbeitslosenversicherung).

Minijob w Niemczech a emerytura

Składki na ubezpieczenie emerytalne są z kolei obowiązkowe po stronie pracodawcy, natomiast nieobowiązkowe po stronie pracownika. Zasadniczo pracodawca zawsze musi odprowadzać 15% składki na ubezpieczenie emerytalne, natomiast wkład własny w wysokości 3,6% ze strony samego pracownika jest nieobowiązkowy i pracownik może z niego zrezygnować.

Czy z Minijob trzeba się rozliczyć?

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli wykonujesz tylko pracę Minijob, nie ma obowiązku składania rocznej deklaracji podatkowej. Także jeśli posiadamy główne zatrudnienie i jesteśmy zobowiązani lub po prostu chcemy składać deklarację podatkową, nie mamy obowiązku zawierania dochodów z pracy Minijob, bowiem większość prac Minijob jest opodatkowana ryczałtowo (2%) przez pracodawcę. Ten podatek ryczałtowy jest całkowicie po stronie pracodawcy, nie jest odprowadzany z naszych 520 euro. Nie jest także odprowadzany do niemieckiego urzędu skarbowego, ale do centrali Minijob. Dzięki temu nie trzeba ujmować dochodów z Minijob w zeznaniu podatkowym, są one więc de facto wolne od podatku.

Podsumowanie – najważniejsze fakty o Minijob

Na Minijob możesz zarobić do 520 euro a wynagrodzenie netto równa się wynagrodzeniu brutto, ponieważ:

– Od wynagrodzenia 520 euro nie musisz odprowadzać składek na tzw. ubezpieczenia socjalne, tj. ubezpieczenie zdrowotne, opiekuńcze, emerytalne oraz na wypadek bezrobocia;

– Pracodawca płaci jednak za ciebie ubezpieczenie emerytalne, bez uszczerbku na twojej pensji, oznacza to więc, że zwiększa się twoja przyszła emerytura;

– Pracodawca płaci również za ciebie ryczałtowo podatek dochodowy, również bez uszczerbku na twojej wypłacie, a wynagrodzenie z pracy Minijob pozostaje wolne od podatku dochodowego.