Ubezpieczenie OC dla firm w Niemczech – dlaczego każdy przedsiębiorca powinien zabezpieczyć swoją firmę?

Zabezpieczenie tego rodzaju jest najważniejszą i podstawową formą dla każdej firmy i działalności gospodarczej.

Prowadząc działalność gospodarczą w Niemczech należy pamiętać o przepisach dotyczących przejmowania odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Ponieważ prawo jednoznacznie reguluje postępowanie w przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody, roszczenia osób trzecich mogą być egzekwowane z całego majątku przedsiębiorcy. Aby temu zapobiec proponujemy ubezpieczenie Betriebshaftpflichtversicherung, czyli OC dla firmy.

W tym momencie jako osoby odpowiedzialne za wyrządzenie szkody jesteśmy zobowiązani szkodę usunąć, naprawić lub za nią zapłacić.

Często zdarza się, że naprawienie szkody może być bardzo kosztowne i poważnie uszczupli firmowy budżet.

Standardowe ubezpieczenie OC w Niemczech powinno zawierać:

  • szkody osobowe, rzeczowe oraz majątkowe
  • ubezpieczenie powinno nie tylko wypłacać należne odszkodowanie w razie słusznych roszczeń osób poszkodowanych, ale powinno też bronić ubezpieczonego przedsiębiorcę przed bezpodstawnymi roszczeniami nawet przed sądem
  • ubezpieczeniem OC objęta powinna być cała firma, czyli również wszyscy pracownicy. Czasami istnieje możliwość dołączyć do pakietu firmowego również prywatne ubezpieczenie OC dla kierownika lub właściciela firmy

Bardzo często zleceniodawcy bądź inwestorzy żądają zaświadczenia o posiadaniu takiego ubezpieczenia, przede wszystkim w branży budowlanej, jest ono bardzo istotne i przydatne.

Stawka ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej liczy się jako koszt firmy, co znaczy, że można ją odpisać od podatku.

Stawka ubezpieczenia zależy od następujących czynników:

  • rodzaju wykonywanej działalności
  • liczby pracowników
  • rocznego obrotu firmy
  • wcześniejszych wyrządzonych szkód itp.

Podsumowując zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym mogą zdarzyć się sytuacje, których nie mają państwo szans ani uniknąć, ani przewidzieć. Dlatego OC firmowe i prywatne może zagwarantować spokojny rozwój firmy, gdyż w razie nieumyślnego wyrządzenia szkody osobom trzecim lub rzeczom osób trzecich to zakład ubezpieczeniowy pokryje koszty ich naprawy.

    Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!