Kindergeld

Kindergeld

Kindergeld, czyli zasiłek rodzinny w Niemczech

Kindergeld jest to zasiłek rodzinny w Niemczech wypłacany przez kasę rodzinną nazywaną Familienkasse, która ma na celu zagwarantowanie odpowiednich warunków finansowych do wychowywania dzieci. Kindergeld jest przyznawany między innymi osobom, które płacą w Niemczech podatki oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z dziećmi. Polacy, którzy pracują w Niemczech na umowę o pracę bądź prowadzą niemiecką działalność gospodarczą i rozliczają podatek z Niemiec, mogą składać wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych na swoje dzieci, również na te, które mieszkają w Polsce.

Kindergeld - jaki wniosek muszę wypełnić?

Wniosek o Kindergeld może składać osoba, która prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z dziećmi albo na terenie Niemiec, albo na ternie innego kraju Unii Europejskiej na przykład Polski oraz podlega obowiązkom podatkowym w Niemczech. Osoby nieposiadające meldunku w Niemczech również mogą starać się o Kindergeld pod warunkiem, że podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Taki status mają przeważnie osoby, które nie mają zameldowania w Niemczech, ale pracują za zachodnią granicą co najmniej 183 dni w ciągu roku.

Kindergeld jest przyznawany na dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Prawo do otrzymywania zasiłku może zostać przedłużone, jeśli pełnoletnie dziecko podjęło dalszą naukę, maksymalnie jednak do ukończenia 25 roku życia.

Ile wynosi zasiłek rodzinny Kindergeld ?

Zasiłek rodzinny w Niemczech od 1 stycznia 2021 wynosi odpowiednio:

 • 219€ na pierwsze i drugie dziecko każdorazowo
 • 225€ na trzecie dziecko
 • 250€ na czwarte i każde następne dziecko

Jeśli na dane dziecko jest pobierany w Polsce zasiłek 500 plus, kwoty te są odpowiednio pomniejszone o zasiłek z Polski.

Jak długo otrzymuje się Kindergeld?

Zasiłek rodzinny otrzymują

 • Wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia,
 • Dzieci pomiędzy 18 a 25. rokiem życia, które się uczą,
 • Dzieci pomiędzy 18 a 21. rokiem życia, które są zameldowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne

Kto może się starać o zasiłek rodzinny w Niemczech?

Wnioskować o zasiłek rodzinny Kindergeld mogą osoby, które mają w Niemczech obowiązki podatkowe. 

Do takich osób zaliczają się między innymi: 

 • osoby zatrudnione na niemiecką umowę o pracę 
 • osoby zatrudnione w niemieckich firmach pośredniczących (niem. Leihfirma)
 • osoby zatrudnione w polskich firmach, ale oddelegowane do pracy do Niemiec, za które pracodawca odprowadza podatek do Niemieckiego Urzędu Skarbowego (niem. Finanzamt)
 • osoby prowadzące niemiecką działalność gospodarczą (niem. Gewerbe)
 • osoby pobierające niemiecki zasiłek dla bezrobotnych (niem. Arbeitslosengeld)
 • osoby pobierające niemiecki zasiłek chorobowy (niem. Krankengeld)
 • osoby pobierające niemiecki zasiłek macierzyński (niem. Elterngeld)
 • osoby niepracujące i niepobierające powyższych zasiłków, które razem z dziećmi są zameldowane na terenie Niemiec

Kindergeld - najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o Kindergeld?

Do złożenia wniosku o Kindergeld potrzebne są między innymi:

– akty urodzenia dzieci (najlepiej w wersji międzynarodowej),

– akt ślubu (najlepiej w wersji międzynawowej), jeśli rodzice są w związku małżeńskim,

– poświadczenie o stosunku pracy od pracodawcy na druku „Arbeitgeberbescheinigung”, jeśli wnioskodawca jest zatrudniony na umowę o pracę,

– kopia działalności gospodarczej, jeśli wnioskodawca prowadzi niemiecką działalność gospodarczą Gewerbe

Kwestię pozostałych dokumentów należy omówić indywidualnie, gdyż każdy przypadek może wymagać innej dokumentacji. Nasze polskie biuro w Niemczech przygotuje listę odpowiednich dokumentów oraz poprowadzi całą procedurę. Ponadto zlecając nam wnioskowanie o Kindergeld, nie trzeba tłumaczyć żadnych dokumentów.

Jak długo czeka się na decyzję o przyznaniu Kindergeld?

Czas oczekiwania na decyzję o zasiłku rodzinnym w Niemczech zależy między innymi od tego, jak dobrze i dokładnie wypełniony jest wniosek oraz od poprawności załączonych dokumentów. Długość trwania procedury wydłuża się, jeśli odpowiedzi we wniosku nie są dla Familienkasse jasne bądź ich brakuje lub jeśli załączone dokumenty nie są odpowiednie dla danego przypadku.

Czy mogę się starać Kindergeld nie mając meldunku w Niemczech?

Prawo do Kindergeld mają także osoby, nieposiadające meldunku na terenie Niemiec. Osoby takie muszą niemniej jednak podlegać nieograniczonemu prawu podatkowemu. Z reguły prawo takie nabywają osoby, których stosunek pracy w ciągu roku przekracza 183 dni.

Kiedy mogę składać wniosek o Kindergeld?

Wniosek o zasiłek rodzinny można składać zaraz po rozpoczęciu pracy na terenie Niemiec. W związku z nowymi przepisami ograniczającymi wnioskowanie o Kindergeld jedynie do 6 miesięcy wstecz, nie należy zwlekać z wysłaniem odpowiednich dokumentów. Ważne jest to, że przy przeliczaniu należnego Kindergeldu liczy się data składania wniosku, a nie wydanie decyzji przez Familienkasse.

Do ilu lat wstecz mogę ubiegać się o Kindergeld?

Zasiłek rodzinny w Niemczech przyznawany jest do 6 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. 

Nasze biuro rachunkowe w Niemczech przygotuje listę wymaganych dokumentów do Kindergeld, uzupełni wnioski oraz sprawnie przeprowadzi całą procedurę do końca. 

  Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!