Kindergeld

Kindergeld

Kindergeld, czyli zasiłek rodzinny w Niemczech

Kindergeld jest to zasiłek rodzinny w Niemczech wypłacany przez kasę rodzinną nazywaną Familienkasse, która ma na celu zagwarantowanie odpowiednich warunków finansowych do wychowywania dzieci. Kindergeld jest przyznawany między innymi osobom, które płacą w Niemczech podatki oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z dziećmi. Polacy, którzy pracują w Niemczech na umowę o pracę bądź prowadzą niemiecką działalność gospodarczą i rozliczają podatek z Niemiec, mogą składać wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych na swoje dzieci, również na te, które mieszkają w Polsce.

Kindergeld - jaki wniosek muszę wypełnić?

Wniosek o Kindergeld może składać osoba, która prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z dziećmi albo na terenie Niemiec, albo na ternie innego kraju Unii Europejskiej na przykład Polski oraz podlega obowiązkom podatkowym w Niemczech. Osoby nieposiadające meldunku w Niemczech również mogą starać się o Kindergeld pod warunkiem, że podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Taki status mają przeważnie osoby, które nie mają zameldowania w Niemczech, ale pracują za zachodnią granicą co najmniej 183 dni w ciągu roku.

Kindergeld jest przyznawany na dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Prawo do otrzymywania zasiłku może zostać przedłużone, jeśli pełnoletnie dziecko podjęło dalszą naukę, maksymalnie jednak do ukończenia 25 roku życia.

Ile wynosi zasiłek rodzinny Kindergeld ?

Zasiłek rodzinny w Niemczech od 1 stycznia 2021 wynosi odpowiednio:

 • 219€ na pierwsze i drugie dziecko każdorazowo
 • 225€ na trzecie dziecko
 • 250€ na czwarte i każde następne dziecko

Jeśli na dane dziecko jest pobierany w Polsce zasiłek 500 plus, kwoty te są odpowiednio pomniejszone o zasiłek z Polski.

Jak długo otrzymuje się Kindergeld?

Zasiłek rodzinny otrzymują

 • Wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia,
 • Dzieci pomiędzy 18 a 25. rokiem życia, które się uczą,
 • Dzieci pomiędzy 18 a 21. rokiem życia, które są zameldowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne

Kto może się starać o zasiłek rodzinny w Niemczech?

Wnioskować o zasiłek rodzinny Kindergeld mogą osoby, które mają w Niemczech obowiązki podatkowe. 

Do takich osób zaliczają się między innymi: 

 • osoby zatrudnione na niemiecką umowę o pracę 
 • osoby zatrudnione w niemieckich firmach pośredniczących (niem. Leihfirma)
 • osoby zatrudnione w polskich firmach, ale oddelegowane do pracy do Niemiec, za które pracodawca odprowadza podatek do Niemieckiego Urzędu Skarbowego (niem. Finanzamt)
 • osoby prowadzące niemiecką działalność gospodarczą (niem. Gewerbe)
 • osoby pobierające niemiecki zasiłek dla bezrobotnych (niem. Arbeitslosengeld)
 • osoby pobierające niemiecki zasiłek chorobowy (niem. Krankengeld)
 • osoby pobierające niemiecki zasiłek macierzyński (niem. Elterngeld)
 • osoby niepracujące i niepobierające powyższych zasiłków, które razem z dziećmi są zameldowane na terenie Niemiec

Kindergeld – jak wypełnić wniosek?

Kindergeld jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym co miesiąc na wniosek wszystkim osobom posiadającym dzieci i pracującym w Niemczech oraz spełniającym pewne wymogi.

Wysokość Kindergeld w 2021 roku:

 • na pierwsze i drugie dziecko – 210 euro
 • na trzecie dziecko – 225 euro
 • na każde kolejne dziecko – 250 euro

Do jakiego wieku jest wypłacany i komu przysługuje?

 • na wszystkie dzieci do 18 roku życia
 • na dzieci uczące się do 25 roku życia
 • na bezrobotne dzieci do 21 roku życia

Zasiłek Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce:

przysługuje rodzicowi, który jest legalnie zatrudniony w Niemczech, lub który prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec, bądź który jest pracownikiem delegowanym.

Przy czym, aby uzyskać świadczenie należy przepracować w Niemczech co najmniej 183 dni w danym roku podatkowym bądź mieć zameldowanie na terenie Niemiec, mając jednocześnie meldunek z dziećmi w Polsce.

! Jeżeli w Polsce ma się prawo do zasiłku na dziecko/dzieci 500 plus wówczas państwo niemieckie wypłaci Kindergeld pomniejszony o tą sumę.

Zgodnie z niemieckim prawem zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci rodzone, adoptowane, a także na inne dzieci, które należą do gospodarstwa domowego tzn. dzieci małżonka/małżonki, wnuki i dzieci przybrane.

Wniosek o Kindergeld:

Wniosek o zasiłek Kindergeld można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika we właściwej ze względu na zamieszkanie Kasie świadczeń Rodzinnych (Familienkasse).Należy wypełnić specjalny formularz dostępny w Familienkasse lub pobrać go z odpowiedniej strony.

Wniosek można wypełnić także online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy świadczeń Rodzinnych.

! Wniosek o przyznanie Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawną opiekę nad dzieckiem oraz same dzieci, ale dopiero po ukończeniu przez nie 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do zasiłku Kindergeld:

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci
 • w przypadku rozwodników lub separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta/Gminy
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Meldebescheinigung)- nie jest to jednak warunek konieczny
 • decyzja o przyznaniu / nieprzyznaniu zasiłku w innym panstwie UE (z Urzędu Wojewódzkiego/Gminy)
 • Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do 4 lat wstecz), czyli roczne zestawienia od pracodawcy, jeśli ktoś pracował na umowę o pracę
 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeżeli przekroczyło 18 rok życia
 • jeżeli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoim dzieckiem/dziećmi
 • ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
 • w przypadku, jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister

Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy.

Czas ten zależy od paru czynników: czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty, od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi Urzędami i od tego jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego Urzędu.

Kindergeld płacony jest przelewem na numer konta bankowego wskazanego we wniosku. To w jakim terminie zasiłek zostanie przelany zależy od numeru Kindergeldnummer, a dokładniej od tego jaka jest ostatnia jego cyfra.

Kindergeld - najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o Kindergeld?

Do złożenia wniosku o Kindergeld potrzebne są między innymi:

– akty urodzenia dzieci (najlepiej w wersji międzynarodowej),

– akt ślubu (najlepiej w wersji międzynawowej), jeśli rodzice są w związku małżeńskim,

– poświadczenie o stosunku pracy od pracodawcy na druku „Arbeitgeberbescheinigung”, jeśli wnioskodawca jest zatrudniony na umowę o pracę,

– kopia działalności gospodarczej, jeśli wnioskodawca prowadzi niemiecką działalność gospodarczą Gewerbe

Kwestię pozostałych dokumentów należy omówić indywidualnie, gdyż każdy przypadek może wymagać innej dokumentacji. Nasze polskie biuro w Niemczech przygotuje listę odpowiednich dokumentów oraz poprowadzi całą procedurę. Ponadto zlecając nam wnioskowanie o Kindergeld, nie trzeba tłumaczyć żadnych dokumentów.

Jak długo czeka się na decyzję o przyznaniu Kindergeld?

Czas oczekiwania na decyzję o zasiłku rodzinnym w Niemczech zależy między innymi od tego, jak dobrze i dokładnie wypełniony jest wniosek oraz od poprawności załączonych dokumentów. Długość trwania procedury wydłuża się, jeśli odpowiedzi we wniosku nie są dla Familienkasse jasne bądź ich brakuje lub jeśli załączone dokumenty nie są odpowiednie dla danego przypadku.

Czy mogę się starać Kindergeld nie mając meldunku w Niemczech?

Prawo do Kindergeld mają także osoby, nieposiadające meldunku na terenie Niemiec. Osoby takie muszą niemniej jednak podlegać nieograniczonemu prawu podatkowemu. Z reguły prawo takie nabywają osoby, których stosunek pracy w ciągu roku przekracza 183 dni.

Kiedy mogę składać wniosek o Kindergeld?

Wniosek o zasiłek rodzinny można składać zaraz po rozpoczęciu pracy na terenie Niemiec. W związku z nowymi przepisami ograniczającymi wnioskowanie o Kindergeld jedynie do 6 miesięcy wstecz, nie należy zwlekać z wysłaniem odpowiednich dokumentów. Ważne jest to, że przy przeliczaniu należnego Kindergeldu liczy się data składania wniosku, a nie wydanie decyzji przez Familienkasse.

Do ilu lat wstecz mogę ubiegać się o Kindergeld?

Zasiłek rodzinny w Niemczech przyznawany jest do 6 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. 

Nasze biuro rachunkowe w Niemczech przygotuje listę wymaganych dokumentów do Kindergeld, uzupełni wnioski oraz sprawnie przeprowadzi całą procedurę do końca. 

  Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!