Nazwa firmy jednoosobowej w Niemczech od nazwiska właściciela

Nazwa działalności gospodarczej odgrywa bardzo dużą rolę w funkcjonowaniu na rynku, zdobywaniu klientów, zleceń oraz w podtrzymywaniu dobrej renomy firmy. Wybór nazwy jednoosobowej działalności gospodarczej jest szczególnie ważny, ponieważ przedsiębiorca jest bezpośrednio odpowiedzialny za swoją firmę. Warto wiedzieć, że przepisy dot. nazywania przedsiębiorstw jednoosobowych w Polsce i w Niemczech nie są takie same i zakładając gewerbe w Niemczech należy kierować się innymi regulacjami.

Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech – czy są jakieś regulacje?

W Niemczech istnieją ścisłe przepisy dotyczące nazwy małej firmy jednoosobowej. W nazwie firmy musi być zawarte imię i nazwisko przedsiębiorcy. Wynika to głównie z tego, że małe działalności gospodarcze gewerbe (niem. Kleingewerbe) nie muszą być obowiązkowo wpisane do rejestru handlowego, gdzie można zobaczyć nazwisko przedsiębiorcy. Aby więc zapewnić transparentność przedsiębiorstwa i mieć pewność, kto je prowadzi, małe firmy muszą mieć w nazwie imię i nazwisko osoby prowadzącej tę działalność. Nawet skracanie imienia lub nazwiska nie wchodzi tu w grę, bowiem nazwa i nazwisko przedsiębiorcy muszą być takie same, a samo nazwisko pełne i poprawne. Dopuszczalne jest jednak dodanie nazwy związanej z nazwą sektora, bądź oferowanej usługi, czy produktu.

W nazwach małych firm jednoosobowych w Niemczech zabronione jest dodawanie słów wskazujących na lokalność, na jakiś region lub na poprzedniego właściciela, jeżeli taka firma została przejęta. Ten przywilej przysługuje bowiem tylko przedsiębiorstwom, które muszą zostać wpisane do rejestru handlowego. Wykluczone są więc nazwy typu Brandenburger Autohaus, Münchner Holzhandel, Jan Kowalski Bauunternehmen, poprzednio Henryk Kowalski Bauunternehmen, itp.

Nazwa przedsiębiorstwa od nazwiska właściciela – kiedy warto?

W niemieckich realiach nie tylko warto, ale trzeba nazwać małe przedsiębiorstwo od nazwiska właściciela. Natomiast w Polsce nazwa firmy jednoosobowej może być czymś innym niż nazwisko, może być nawet wymyślonym wyrazem. Jest to jednak w wielu przypadkach niepraktyczne i warto zastanowić się nad nadaniem firmie takiej nazwy, która wskazywałaby na przedsiębiorcę lub chociaż na branże, w której działa. Szczególnie ważne jest to w przypadku przedsiębiorstw, które od czasu do czasu wykonują zlecenia w Niemczech. Wiedząc, że w Niemczech małe przedsiębiorstwa muszą być nazwane od nazwiska właściciela, można łatwo domyślić się, że wymyślona, niezwiązana z przedsiębiorcą nazwa może być myląca i zniechęcająca dla niemieckich klientów.

Jak wybrać nazwę firmy jednoosobowej Gewerbe?

Wybór nazwy firmy niemieckiej jest bardzo indywidualny. Należy najpierw zastanowić się, co chcemy reprezentować jako firma jednoosobowa. W przypadku przedsiębiorców jednoosobowych firma to właśnie właściciele reprezentują biznes. Można postawić na prostotę i nazwać przedsiębiorstwo jedynie swoim nazwiskiem. W Niemczech jest to całkowicie normalny zabieg i na pewno sprawi, że przedsiębiorca będzie rozpoznawalny, jednocześnie pozostając w konwencji. Taka nazwa może także pomóc w budowaniu marki osobistej i zwiększeniu rozpoznawalności firmy. Jeżeli konieczne jest dodanie nazwy branży, można to zrobić, ale czasami lepiej nie ograniczać nazwy swojego przedsiębiorstwa do branży, w której ono funkcjonuje. Może się bowiem zdarzyć, że w jakiś sposób firma przyciągnie uwagę ludzi spoza sektora, którzy pomogą w promocji firmy i przyciągną klientów, do których dotychczas mogliśmy nie mieć siły przebicia.

Przykładowe nazwy firm jednoosobowych na terenie Niemiec

W każdym przypadku nazwa małej firmy musi składać się więc z imienia i nazwiska przedsiębiorcy, co jest najczęstsze w warunkach niemieckich, oraz ewentualnie informacji o rodzaju działalności. Warto jednak pamiętać, że wybór nazwy firmy zależy od indywidualnych preferencji przedsiębiorcy. Oto kilka przykładów, jak nazwać przedsiębiorstwo, jeżeli właściciel chce dodać inny człon niż imię i nazwisko: Jan Kowalski Mechaniker, Anna Kowalska Versandhandel, Bauunternehmen Jan Kowalski, Seniorenbetreuung Anna Kowalska, itp.

Gdzie sprawdzić, czy nazwa firmy w Niemczech jest zajęta?

Nazw małych działalności jednoosobowych gewerbe w Niemczech nie da się znaleźć w żadnym oficjalnie prowadzonym rejestrze, ponieważ przedsiębiorstwa te nie muszą być wpisane do rejestru handlowego. Jeśli więc funkcjonuje już jakieś przedsiębiorstwo o tej samej nazwie, małe firmy w Niemczech nie mogą rościć sobie praw do tej nazwy ani wymagać jej zmiany. Z tego względu dobrym pomysłem jest uważne śledzenie rynku przed założeniem gewerbe w Niemczech, aby ewentualnie wyłapać, czy identyczna nazwa już funkcjonuje.
W przypadku firm, które muszą zostać wpisane do rejestru handlowego, przepisy są inne. W przypadku istnienia takich samych nazw firm, które prowadzą działalność w podobnej branży lub oferują podobne produkty, lub usługi na tym samym terenie (w tej samej miejscowości lub gminie), należy zachować ostrożność i skonsultować się z doradcą prawnym. Aby sprawdzić, czy jakaś nazwa jest już zajęta przez inną firmę wpisaną do rejestru handlowego, należy skorzystać ze strony internetowej niemieckiego urzędu patentowego (Deutsches Patent- und Markenamt) lub z innych stron udostępniających informacje o istniejących firmach w Niemczech (np. www.firmenwissen.de lub www.northdata.de), bądź skorzystać z tradycyjnego niemieckiego rejestru handlowego.