Jak sprawdzić aktualność Freistellung?

Jak sprawdzić aktualność Freistellung?

Freistellung to zwolnienie z podatku budowlanego (Bauabzugsteuer), który obowiązuje wszystkie firmy budowlane wykonujące usługi budowlane na terenie Niemiec. Oznacza to, że obejmuje to także polskie firmy, które wykonują prace budowlane w Niemczech, w szczególności: stawianie budowli, konserwację budynków, remonty, przebudowę i rozbiórkę budynku, instalację okien, drzwi, wind, schodów ruchomych, urządzeń grzewczych, itd., instalację oświetlenia, układanie przewodów instalacyjnych i inne prace związane z przebudową budynku. Podatek budowlany dotyczy tylko usług, które wykonywane są na zlecenie innej osoby prawnej. Jeśli przedsiębiorstwo budowlane wykonuje usługę na zlecenie osoby prywatnej, podatek budowlany nie obowiązuje żadnej ze stron, a więc Freistellung nie będzie konieczne. Jeśli jednak ta sama firma wykona prace budowlane dla innego przedsiębiorstwa, wartość usługi będzie objęta podatkiem lub będzie wymagała przedłożenia zaświadczenia o zwolnieniu od podatku budowlanego (Freistellungsbescheinigung). Ponadto, jeśli dochód firmy w Niemczech nie przekroczy 5.000 euro, podatek również nie będzie należny.

Podatek budowlany wynosi 15% od wartości usług i ma na celu zapobieganie nielegalnej pracy na budowach. Jeśli dana firma nie przedłoży zaświadczenie o zwolnieniu od podatku, 15% kwoty faktury będzie przekazane przez zleceniodawcę do urzędu skarbowego. Na szczęście uzyskanie zwolnienia z podatku budowlanego Freistellung jest tylko formalnością, o ile spełnia się warunki potrzebne do otrzymania takiego świadczenia.

Warunki otrzymania Freistellung

Aby uzyskać Freistellung, firma budowlana musi być zarejestrowana w niemieckim urzędzie skarbowym i musi posiadać odpowiednik numeru NIP – Steuernummer. W ten sposób niemiecki fiskus zabezpiecza się przed stratami związanymi z niezarejestrowaną działalnością przedsiębiorstw budowlanych. Jeśli przedsiębiorstwo wykonuje pierwszą pracę na terenie Niemiec i nie posiada jeszcze Steuernummer, należy złożyć wniosek o rejestrację i nadanie tego numeru. Rejestracja odbywa się poprzez dostarczenie do odpowiedniego urzędu skarbowego (przyporządkowanego wg nazwiska lub nazwy przedsiębiorstwa do urzędu w: Hameln A-G; Oranienburg A-G; Cottbus M-R; Nördlingen S-Z) kwestionariusza rejestracji podatkowe (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung) wraz z zaświadczeniem o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych zagranicznych urzędów finansowych, kopią dowodu osobistego oraz potwierdzeniem świadczenia usług budowlanych na terenie Niemiec, np. umową o pracę. Na wydanie numeru Steuernummer czeka się od miesiąca do 8 tygodni, warto więc jak najprędzej złożyć oddzielny wniosek o nadanie tego numeru, aby szybciej otrzymać odpowiedź. Jednocześnie można składać wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech. Wniosek może być napisany samodzielnie i należy powołać się na §48b EStG, nie jest konieczny żaden specjalny formularz. O ile przedsiębiorca nie zalega w Niemczech z zapłaceniem podatku, Freistellungsbescheinigung zostanie wydane przez urząd skarbowy. 

Jak działa Freistellungsbescheinigung ?

Sam podatek budowlany służy przeciwdziałaniu nielegalnej pracy na budowie i uchylaniu się od płacenia podatków w Niemczech, ponieważ bez rejestracji w urzędzie skarbowym nie można otrzymać Freistellungsbescheinigung. Natomiast zleceniodawca usługi budowlanej musi odciągnąć podatek do urzędu skarbowego, jeśli nie otrzyma Freistellungsbescheinigung od zleceniobiorcy. 

Zaświadczenie od podatku budowlanego wydawane jest na czas określony – najczęściej 3 miesiące, jeśli jest to pierwsze zwolnienie danego przedsiębiorstwa oraz na rok (maksymalnie 3 lata) w przypadku przedłużeń lub kolejnych zwolnień. 

Jeśli Freistellungsbescheinigung zostało wydane po rozpoczęciu prac budowlanych i podatek już został pobrany, można go odzyskać. Polskie firmy mogą złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu skarbowego, który po sprawdzeniu, czy danej firmie przysługuje Freistellung oraz czy posiada potwierdzenie rozliczania się w innym kraju na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zwróci kwotę pobranego podatku. Wniosek o zwrot musi być sporządzony na formularzu urzędowym (Antrag auf Erstattung von Abzugsbeträgen), najpóźniej do końca drugiego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zadeklarowano kwotę odliczenia. 

Jak długo należy czekać na decyzję w sprawie Freistellung?

Najczęściej uzyskanie takiego zwolnienia zajmuje 1 miesiąc (lub dłużej w zależności od działań urzędów), warto zająć się tym więc odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem budowy. W przypadku przedłużenia Freistellung także należy liczyć się z podobnym lub nawet dłuższym czasem oczekiwania, ponieważ urząd skarbowy w Niemczech będzie sprawdzał, czy dana firma nie spędziła w Niemczech więcej niż 183 dni, co wiązałoby się ze zmiana kraju rezydencji podatkowej na Niemcy. Finanzamt może więc wymagać szeregu dokumentów, które potwierdzą pracę i rejestrację w obu krajach. 

Gdzie uzyskać informację na temat statusu zaświadczenia Freistellung?

Bardzo istotne jest to, że urząd skarbowy w Niemczech nie będzie informował Cię o statusie zaświadczenia Freistellungsbescheinigung, czy wygaśnięciu okresu zwolnienia. Jeśli chcesz uzyskać informację o ważności Twojego zwolnienia z podatku budowlanego, musisz zwrócić się do przypisanego Tobie urzędu. Można udać się do Finanzamtu osobiście lub zwrócić się do urzędu online – logując się na stronie Centralnego Federalnego Urzędu Skarbowego (Bundeszentralamt für Steuern – BZStOnline-Portal). Logowanie na tę stronę jest bezpłatne, ale wymaga najpierw weryfikacji danych przez urząd. Po weryfikacji urząd wysyła drogą mailową lub poczta tradycyjną dane umożliwiające aktywację konta oraz certyfikat potrzebny do logowania. Po zalogowaniu w zakładce „Individual FSB query” (indywidualne pytanie do FSB) należy wprowadzić swoje dane (wybrać kraj związkowy, podać Steuernummer oraz numer podany na zaświadczeniu Freistellungsbescheinigung) oraz wystosować pytanie.