Laptop i notes na biurku, zwolnienie z płacenie podatku w Niemczech

Kto jest zwolniony z płacenia podatku w Niemczech?

W Niemczech przedsiębiorcy płacą kilka podatków – między innymi podatek dochodowy, podatek VAT, podatek od działalności gospodarczej oraz ewentualnie podatek budowlany. Polskie firmy, które otrzymują zlecenia na terenie Niemiec, nie muszą płacić tych podatków. Wyjątek stanowią podatek budowlany, który płacą wszystkie firmy budowlane na terenie Niemiec, o ile nie są zwolnione z płacenia tego podatku oraz podatek dochodowy, który zostaje naliczony polskim przedsiębiorcom, jeśli przekroczyli 183 dni pobytu w Niemczech.

Podatek budowlany dotyczy wszystkich przedsiębiorstw wykonujących prace budowlane na terenie Niemiec, niezależnie od pochodzenia czy siedziby danej firmy wykonującej zlecenie. Podatek budowlany wynosi 15% od kwoty na fakturze i pobierany jest przez zleceniodawcę, który następnie przekazuje ten podatek do urzędu skarbowego. Dotyczy to wyłącznie współpracy B2B, czyli pomiędzy dwoma firmami, a więc to osoba prawna musi zlecić innej osobie prawnej prace budowlane. Kiedy osoba prywatna wynajmuje firmę budowlaną przykładowo do domowych remontów, nie odprowadza podatku budowlanego.

Kto i z jakiego powodu może uzyskać Freistellungsbescheinigung z płacenia podatku w Niemczech?

Podatek budowlany w Niemczech ma charakter prewencyjny, ponieważ został stworzony po to, aby zapobiegać nielegalnej działalności na budowach. Firmy budowlane z całego świata, które wykonują prace na terenie Niemiec, muszą bowiem przed rozpoczęciem prac zarejestrować się w urzędzie skarbowym oraz otrzymać zwolnienie z podatku. Bez zwolnienia z podatku niemiecki zleceniodawca będzie musiał pobrać podatek budowlany, ponieważ bez posiadania oświadczenia o zwolnieniu od podatku danej firmy mogą grozić mu wysokie kary finansowe. 

Z tego wynika, że podatek budowlany to formalność, o ile firma zarejestruje się w Niemczech, co do pewnego stopnia jest prawdą. O ile przedsiębiorca nie pracował wcześniej na terenie Niemiec lub pracował, ale nie ma problemów z fiskusem czy nie zalega z podatkami w Niemczech, otrzyma zwolnienie z podatku bez problemu. Jest także drugi sposób, w jaki można ominąć płacenia podatku budowlanego w Niemczech, bowiem obowiązuje on przedsiębiorstwa zarabiające powyżej granicy 5.000€ rocznie. Jeśli więc firma jest pewna, że dochód z pracy w Niemczech nie przekroczy 5.000€ brutto, nie musi wcale starać się o zwolnienie z podatku budowlanego. Jest to jednak ryzykowne, ponieważ gdyby w przyszłości jednak dochód przekroczył 5.000€, przedsiębiorca musiałby odprowadzić podatek budowlany za cały swój dochód, a więc również za te pierwsze prace, które w założeniu miały nie przekroczyć 5.000€. Ze względu na łatwość w otrzymaniu Freistellungsbescheinigung, czyli zaświadczenia o zwolnieniu z podatku w Niemczech, zaleca się to robić każdym firmom wykonującym prace budowlane na terenie Niemiec.

Jak uzyskać Freistellungsbescheinigung w Niemczech?

Podatek budowlany w Niemczech stworzony został po to, aby zapobiec niezarejestrowanej działalności przedsiębiorstw budowlanych w Niemczech i w ten sposób zabezpieczyć niemiecki fiskus przed stratami finansowymi. Ma więc w skrócie zmniejszać procent pracy na czarno. Z tego względu, aby uzyskać Freistellungsbescheinigung w Niemczech, potrzebna jest rejestracja do niemieckiego urzędu skarbowego i uzyskanie Steuernummer, czyli numeru podatkowego przyporządkowanego do danego przedsiębiorstwa. Odbywa się to poprzez dostarczenie do przyporządkowanego nam wg nazwiska (w przypadku polskich firm) lub siedziby firmy (w przypadku niemieckich firm) urzędu skarbowego kwestionariusza rejestracji podatkowej, czyli Fregebogen zur steuerlichen Erfassung. Jeśli przedsiębiorstwo nie jest nowe w Niemczech, posiada już ten numer i może pominąć ten krok. Jednak w przypadku nowych firm, aby szybciej otrzymać Steuernummer, lepiej jest złożyć oddzielny wniosek, aby otrzymać ten numer trochę szybciej niż w normalnych okolicznościach. Czas ten wynosi zazwyczaj koło dwóch miesięcy. Jeśli więc nie organizujemy swojej pracy w Niemczech tak bardzo wprzód, potrzebujemy numeru podatkowego wcześniej, aby móc przedłożyć zleceniodawcy Freistellunsbescheinigung i otrzymać pełną kwotę zapłaty bez odliczania 15% podatku budowlanego.

Wniosek o zwolnienie z podatku w Niemczech — wzór 

Jeśli mamy już Steuernummer, możemy zwrócić się do niemieckiego urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku budowlanego. Nie ma do tego specjalnego formularzu, jednak jest wzór, którym posługuje się wiele przedsiębiorstw. Dostarczamy ten wniosek drogą, którą zazwyczaj komunikujemy się z niemieckim urzędem – w zależności od preferencji i urzędu może to być zwykła poczta, poczta elektroniczna czy też fax. Wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech musi zawierać numer podatkowy, powołanie się na 48§ EStG, czyli niemieckiej ustawy o podatku dochodowym oraz wszystkie inne dane wymagane podczas normalnej komunikacji z urzędem, czyli nazwa przedsiębiorstwa wraz z adresem siedziby i adresem docelowego urzędu skarbowego.