kartka informująca o zamknięciu lokalu

Każdego roku w Niemczech zamykane są setki tysięcy działalności gospodarczych Gewerbe. Powody zamknięcia są różne, ale postępowanie administracyjne jest z góry ustalone i wygląda tak samo niezależnie od przyczyny. Jeśli chcemy zakończyć swoją działalność Gewerbe, zgodnie z paragrafem 14 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej Gewerbe (niem. Gewerbeordnung) jesteśmy zobowiązani powiadomić o tym odpowiednią instytucję, bowiem Gewerbe nie zamyka się automatycznie po zaprzestaniu działalności. Pomimo braku dochodów i zleceń, słowem pomimo nieprowadzenia działalności, należy mimo wszystko działalność oficjalnie zamknąć. W przeciwnym razie będziemy musieli składać zeznanie podatkowe za rok, w którym de facto nie prowadziliśmy działalności w Niemczech i nie uzyskiwaliśmy dochodu lub też na przykład płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeśli takowe zostały ustalone. Należy więc mieć na uwadze zamknięcie działalności Gewerbe w Niemczech oraz mieć świadomość, jak to wykonać.

Gdzie można zamknąć Gewerbe w Niemczech?

Zamknięcie Gewerby musi trafić do odpowiedniego urzędu ds. działalności gospodarczej (niem. Gewerbeamt) miasta lub gminy, a odpowiedni urząd to ten, w obszarze którego znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. W niektórych krajach związkowych są za to odpowiedzialne jednak inne instytucje, takie jak np. Finanzamt, czyli niemiecki urząd skarbowy.

Bardzo istotne jest też to, że Gewerbe należy zamknąć także wtedy, gdy przenosimy ją do innej gminy lub miasta, bowiem działalność gospodarcza Gewerbe rejestrowana jest właśnie w tych jednostkach administracyjnych. W przypadku przeniesienia siedziby Gewerbe postępowanie jest więc takie, że najpierw zamykamy Gewerbę w dotychczasowej lokalizacji podając powód przeniesienia Gewerby w inne miejsce, a potem rejestrujemy ja na nowo w nowej gminie lub nowym mieście.

Jakie dokumenty są potrzebne do zamknięcia Gewerbe?

Najważniejszym dokumentem w przypadku zamknięcia Gewerby jest formularz wyrejestrowujący działalność gospodarczą – Gewerbeabmeldung. Formularz ten znajdziemy bez problemu w odpowiednim urzędzie Gewerbeamt lub na internetowej stronie naszego urzędu. Nie wystarczy on jednak, aby całkowicie zamknąć działalność gospodarczą w Niemczech i urzędnik może poprosić o ponowne przyjście lub przesłanie reszty wymaganych dokumentów. Aby tego uniknąć, należy upewnić się, że wszystkie następujące dokumenty zostały zabrane:

  • Gewerbeabmeldung;
  • Dowód osobisty lub paszport, ewentualnie w przypadku zamknięcia przez osobę trzecią lub przez Internet kopia dowodu osobistego bądź paszportu;
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (Gewerbeschein) – często opcjonalne, zależy od urzędu;
  • W przypadku zamknięcia przez osobę trzecią – pełnomocnictwo oraz dowód upoważnionej osoby.

 Zamknięcie Gewerby z Polski — czy można?

Coraz więcej gmin i miast oferuje możliwość zamknięcia Gewerby przez Internet. Wcześniej formularz wymeldowania Gewerby wraz z potrzebnymi dokumentami należało zanieść własnoręcznie do urzędu, gdzie wcześniej umówiło się wizytę lub też wysłać wymeldowanie pocztą. Niektóre urzędy dalej tego wymagają, a więc zależy to od poszczególnych miejsc. Tak czy inaczej, Gewerbę można zamknąć zdalnie z Polski. Jeśli urząd oferuje możliwość zamknięcia Gewerby online lub listownie, nie ma żadnego problemu z wymeldowaniem z Polski. Natomiast kiedy urząd wymaga stawienia się osobiście, a przedsiębiorca nie ma możliwości przyjechać z Polski, mogą załatwić to za niego biura rachunkowe lub osoby trzecie, którym przedsiębiorca udzieli pełnomocnictwa. W sieci istnieją wzory takiego upoważnienia, jednak nie ma określonego formularza. Ważne jest, aby dokładnie wskazać, kto kogo upoważnia i w jakim dokładnie celu składamy to pełnomocnictwo. Osoba upoważniona musi przynieść także wszystkie wymagane dokumenty.

Jak zamknąć Gewerbe przez Internet?

Tak jak już wspomniano, możliwość zamknięcia Gewerby przez Internet jest coraz częstsza. Należy się więc upewnić, jak dana gmina lub dane miasto postępuje w sprawie tej procedury. Niektóre urzędy wymagają zamknięcia Gewerby na specjalnej stronie do tego dedykowanej, na której wcześniej trzeba się zarejestrować i gdzie załącza się wszystkie potrzebne pliki. Wiele gmin oferuje także możliwość wymeldowania Gewerby po prostu przez maila, załączając potrzebne dokumenty.

Ile trwa proces zamknięcia Gewerby?

Jeśli osobiście zamyka się Gewerbe w urzędzie, zamknięcie następuje tego samego dnia. Jeśli jednak zamykaliśmy działalność posługując się pocztą, potwierdzenie wymeldowania dostaniemy w ciągu kilku dni w obrębie Niemiec lub do kilku tygodni, jeśli zamykamy Gewerbe z Polski. Opracowanie takiego zamknięcia online zajmuje urzędom zazwyczaj kilka dni, ale zdarza się, że w niektórych miejscach następuje to dopiero po nawet kilku tygodniach. Zależy to od sprawności działania danego urzędu. To samo dotyczy zamknięcia Gewerby online – czy to przez maila, czy przez stronę internetową. Zawsze otrzymamy jednak potwierdzenie zamknięcia działalności, na której zostanie oficjalnie potwierdzona data.