Kleingewerbe w Niemczech, z czym wiąże sięprowadzenie własnej małej firmy

Kleingewerbe w Niemczech – zalety małej działalności gospodarczej

Kleingewerbe w Niemczech jest popularnym rodzajem firmy wśród Polaków prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech. Jest świetnym rodzajem przedsiębiorstwa na start, na sprawdzenie się na gruncie niemieckiej przedsiębiorczości i systemu podatkowego. Jest również idealna dla drobnych przedsiębiorców, np. fachowców z branży budowlanej, którzy zajmują się małymi remontami lub budowami. Ramy prawne Kleingewerbe w Niemczech są bardzo surowo nakreślone i należy na nie uważać, jednakże mała firma w Niemczech zdecydowanie ma bardzo dużo zalet, które sprawiają, że dla wielu staje się opłacalna.

Kleingewerbe – co to?

Mała działalność gospodarcza w Niemczech to termin, który całkowicie różni się od swojego polskiego odpowiednika. Mała działalność gospodarcza w Niemczech, czyli Kleingewerbe, to termin wywodzący się z ustawy o podatku dochodowym. Jest to działalność gospodarcza, której dochody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 22.000 € (do 2019 roku granica ta wynosiła 17.500 €). Przedsiębiorcy prowadzący małą działalność gospodarczą Kleingewerbe nie płacą podatku dochodowego VAT (niem. Umsatzsteuer). Brak podatku VAT nie tylko wpływa pozytywnie na ich finanse, ale także sprawia, że małe firmy są konkurencyjne względem większych lub dłużej funkcjonujących i dobrze usytuowanych na runku firm.

Kto może prowadzić małą gewerbę?

Kleingewerbe może prowadzić każdy, kto może założyć zwykłą gewerbę, a więc każdy, kto wykonuje działalność budowlaną bądź rzemieślniczą (np. stolarską, mechaniczną, elektryczną, hydrauliczną), handlową (np. prowadzenie sklepu) bądź oferuje usługi (np. fryzjer, restaurator). Polacy, także bez meldunku, mogą prowadzić Kleingewerbe w Niemczech, ponieważ, dokładnie jak w przypadku zwykłej działalności, mogą zarejestrować małą firmę pod adresem biura rachunkowego pośredniczącego między niemieckimi instytucjami a przedsiębiorcą w Polsce.

Kleingewerbe, a Gewerbe – różnice

Niemiecka działalność gospodarcza gewerbe to każda działalność wykonywana w celu osiągnięcia dochodów. W ramach tej działalności wyróżniamy małą działalność gospodarczą, czyli Kleingewerbe, która cechuje się uproszczonymi procedurami prowadzenia księgowości oraz szczególnymi zasadami dotyczącymi opodatkowania przy wymogu utrzymania rocznych dochodów poniżej 22.000 €. Prowadząc małą działalność gospodarczą w Niemczech nie musimy rejestrować firmy w rejestrze handlowym (niem. Handelsregister), tak jak w przypadku niektórych działalności gospodarczych. Dodatkowo nie ma obowiązku prowadzenia podwójnej księgowości. Największym atutem Kleingewerbe jest jednak fakt, że nie jesteśmy podatnikami VAT, który to podatek VAT w Niemczech wynosi 19%.

O czym należy pamiętać podczas zakładania małej gewerby?

Podczas zakładania kleingewerbe trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie zaznaczyć w formularzu deklarację założenia małej działalności. Jest na to bowiem jedno miejsce w formularzu. Jeśli przegapimy to miejsce, nie będzie możliwa zmiana zwykłej działalności na małą działalność gospodarczą. Po rejestracji gewerby w urzędzie ds. działalności gospodarczej (niem. Gewerbeamt) urząd ten automatycznie wyśle odpowiednie formularze do przedsiębiorcy. Jeden z tych formularzy to Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, gdzie znajduje się rubryka Kleinunternehmer-Regelungen. To tam należy zadeklarować, czy zasady małej firmy będą nas obowiązywać podczas prowadzenia przedsiębiorstwa. 

Poza tym największa zaleta prowadzenia małej gewerby stanowi również jej największy kruczek. Brak podatku VAT obowiązuje bowiem do roku, w którym dochód przedsiębiorcy przekroczy kwotę 22.000 €. Żaden urząd jednak nie poinformuje przedsiębiorcy o zmianie statusu gewerby. Jeśli więc w danym roku przekroczymy określony dochód, od następnego roku będziemy mieli obowiązek płacić podatek dochodowy i wystawiać rachunki jako podatnicy VAT. Nie dostaniemy żadnego urzędowego pisma, tak więc sami musimy kontrolować swój dochód i śledzić, kiedy ewentualnie przejdziemy na zwykłą działalność.

Koszty związane z założeniem i prowadzeniem Kleingewerbe

Koszty związane z założeniem Kleingewerbe są takie same jak w przypadku zwykłej działalności w Niemczech. Cena samej rejestracji w urzędzie ds. działalności gospodarczej różni się w zależności od powiatu, a waha się pomiędzy 10 a 65 €. Tę cenę musi ponieść każdy przedsiębiorca, zarówno ten prowadzący zwykłą gewerbę, jak i małą gewerbę. Następnie koszty zwykłej gewerby będą związane z prowadzeniem podwójnej księgowości, rozliczeniem rocznym, rozliczeniem podatku VAT u doradcy podatkowego, itd. Wszystkich tych kosztów unikniemy w przypadku małej firmy, ponieważ nie trzeba płacić podatku naliczonego od towarów i usług. Jedynym stałym kosztem będzie więc ewentualne prowadzenie księgowości lub rejestracja pod adresem biura rachunkowego.

Zalety prowadzenia małej działalności gospodarczej w Niemczech

Mała działalność gospodarcza w Niemczech ma wiele zalet. Ze względu na relatywnie mały nakład pracy przy prowadzeniu księgowości, a przede wszystkim na brak opodatkowania podatkiem VAT, jest to najlepsza forma prowadzenia działalności na początku pracy w Niemczech. Jest również świetne dla drobnych przedsiębiorców, a także dla Polaków, którzy mają także pracę w Polsce i ich dochód w Niemczech z pewnością nie przekroczy granicy 22.000 €. Dzięki temu, że prowadzący Kleingewerbe nie muszą odprowadzać podatku naliczonego od towarów i usług, mogą również oferować niższe ceny, niż pozostali przedsiębiorcy.