Banknoty Euro w dłoni - koszty prowadzenia Gewerbe w Niemczech

Realne koszty prowadzenia Gewerbe w Niemczech

Gewerbe, czyli niemiecka działalność gospodarcza, stanowi podstawę niemieckiego modelu gospodarczego opartego na przedsiębiorczości, innowacjach i silnym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W Niemczech rejestruje się rocznie kilkaset tysięcy działalności gospodarczych gewerbe (w 2022 według statystyk było to 554.800 nowych gewerb), wśród nich bardzo dużo gewerb prowadzonych przez Polaków. Dlatego temat zakładania firmy w Niemczech jest dla Polaków tak istotny. W Niemczech gewerbe obejmuje szeroki zakres działalności, takich jak handel, usługi, rzemiosło oraz działalność wolnych zawodów. Przedsiębiorcy, którzy zamierzają założyć firmę w Niemczech, muszą spełnić określone wymogi, takie jak rejestracja działalności, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i licencji, a także spełnienie wymogów podatkowych i ubezpieczeniowych. Założenie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej gewerbe w Niemczech wiąże się także z różnorodnymi kosztami, które mogą mieć istotny wpływ na przedsiębiorców. Wzgląd na te koszty jest kluczowy dla osób planujących rozpoczęcie działalności oraz dla tych, którzy już prowadzą własne przedsiębiorstwo.

Założenie działalności gospodarczej w Niemczech — Jakie opłaty są wymagane?

Jednoosobowa działalność gospodarcza gewerbe w Niemczech jest jedną z najłatwiejszych do założenia form działalności na terenie Niemiec także dlatego, że nie jest wymagany żaden kapitał zakładowy (dla porównania spółki kapitałowe obowiązuje 25.000 euro minimalnego kapitału zakładowego), a za firmę poręczamy swoim własnym majątkiem, którego jednak nie musimy wykazywać. Opłaty związane z założeniem gewerbe, działalności gospodarczej w Niemczech, są więc najczęściej kwestiami urzędowymi. 

Opłaty za rejestrację firmy

Sama rejestracja firmy w niemieckim urzędzie jest jednak związana z kosztami. Koszty założenia działalności gospodarczej w Niemczech różnią się w zależności od gminy, a obecnie wahają się pomiędzy 10 i 65 €. W niektórych przypadkach specjalistycznych działalności gospodarczych należy dodatkowo spodziewać się spełnienia szeregu wymogów formalnych, które związane są z dalszymi kosztami. Jeżeli urząd ds. działalności gospodarczej (niem. Gewerbeamt) będzie wymagał np. zaświadczenia o niekaralności bądź też wyciągu z rejestru handlowego czy ewidencji działalności gospodarczej, będzie się to wiązało z kolejnymi kosztami, zazwyczaj wynoszącymi około 13 €. Dokumenty związane z rejestracją podstawowych form prowadzenia firmy gewerbe w Niemczech to najczęściej tylko dowód osobisty i adres zameldowania w Niemczech.

Proces zakładania działalności gospodarczej przebiega również w kilku etapach. Po rejestracji firmy w urzędzie ds. działalności gospodarczej obowiązkowo wstępuje się do Niemieckiej Izby Rzemieślniczej (niem. HWK – Handwerkskammer) bądź Izby Przemysłowo-Handlowej (niem. IHK – Industrie- und Handelskammer). Na początku przedsiębiorca musi więc zapłacić też za rejestrację oraz przynależność do danej izby rzemieślniczej. Koszty tego wahają się między 80 a 250 €, przeważająca część przedsiębiorców zapłaci jednak składki w dolnej granicy. Koszty założenia firmy różnią się też w zależności od tego, czy rejestracją firmy zajmuje się biuro lub pośrednik, czy robimy to na własny rachunek. Jeżeli wybierzemy opcję z pośrednikiem mającym zająć się założeniem firmy, musimy liczyć się oczywiście z kosztami za jego pracę oraz dodatkowymi dokumentami takimi jak pełnomocnictwo upoważniające do założenia firmy.

Wydanie pozwolenia na wykonywanie działalności

Działalność gospodarczą można prowadzić bez pozwolenia na wykonywanie działalności. Pozwolenie to dotyczy tylko niektórych rodzajów działalności, takich jak na przykład: malarz, dekarz, cieśla, kominiarz, hydraulik, murarz, tynkarz, monter rusztowań, zawody wykonujące obróbkę skrawaniem metalu, instalacje pieców i ogrzewania czy budowę dróg, a także zajmujące się opieką medyczną czy maklerstwem.

Uzyskanie takiego pozwolenia na wykonywanie działalności w ww. zawodach jest możliwe prawie wyłącznie za pomocą wykształcenia w Niemczech i zdania egzaminu, po którym uzyskuje się tytuł mistrza uprawniający do wykonywania tych czynności. Koszty wykształcenia w kierunku tych zawodów są bardzo wysokie i wynoszą kilka tysięcy euro w zależności od specjalizacji, ponieważ trzeba przejść całą drogę szkoleniową.

Gewerba w Niemczech — koszty prowadzenia, jakie ponosi właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej

Koszty prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Niemczech są relatywnie niskie i wymaganych jest mniej formalności w stosunku do innych rodzajów działalności w tym kraju. Koszty prowadzenia firmy w takim przypadku są często bardzo różne w zależności od indywidualnej sytuacji. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech wymaga na pewno podstawowej znajomości prawa i systemu podatkowego, jaki panuje za naszą zachodnią granicą, a to przysparza pewnych problemów początkującym przedsiębiorcom.

Podstawowym tematem przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech są różne rodzaje podatków. Na gewerbie istotne dla nas są podatek budowlany w przypadku działalności budowlanych, podatek dochodowy, podatek obrotowy, podatek od działalności gospodarczej oraz podatek vat, czyli podatek obrotowy. Dwóch ostatnich rodzajów podatku można uniknąć, jeżeli nasz roczny obrót nie przekroczy konkretnego progu. W przypadku podatku obrotowego próg wysokości dochodów wynosi 22.000 euro w ciągu roku. Jeżeli dochód przedsiębiorcy przekroczy ten próg, od następnego roku podatku vat nie będzie dało się uniknąć. Natomiast podatek od działalności gospodarczej nie dotyczy gewerb zarabiających do 24.500 euro rocznie.

Rozliczenia podatku dochodowego

Podatek dochodowy w Niemczech jest progresywny, to oznacza, że procent podatku do odprowadzenia jest zawsze indywidualny i wzrasta z każdym zarobionym euro. Stopa podatku wynosi więc inną kwotę u każdego (waha się pomiędzy 14-45% stopy podatku) i nie ma czegoś takiego jak wyższy czy niższy próg podatkowy.

Jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć raz w roku w terminie do końca lipca do niemieckiego urzędu skarbowego, nawet jeżeli nie przekroczyło się kwoty wolnej od podatku (w 2022 roku w Niemczech kwota wolna wynosi 10.347 euro). Ważne jest, że prowadzenie firmy w Niemczech i miejsce zamieszkania w Polsce nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku rozliczania się w Niemczech, ponieważ zgodnie z umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania podatek dochodowy oprowadza się tam, gdzie został osiągnięty dochód, niezależnie od centrum interesów życiowych.

Koszty dodatkowych ubezpieczeń

Działalność gospodarcza w Niemczech zwalnia przedsiębiorców z niektórych ubezpieczeń, które np. dla osób zatrudnionych są obowiązkowe, takich jak pełne ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca nie musi bowiem płacić składek na ubezpieczenie wypadkowe, emerytalne oraz na wypadek bezrobocia. Zdecydowanie warto zainwestować także w takie ubezpieczenie jak od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Gewerba — koszty miesięczne prowadzenia działalności gospodarczej

Założyć firmę w Niemczech jest relatywnie prosto, zwłaszcza korzystając z pomocy biur rachunkowych. Jednakże potem oprócz wykonywania zawodu trzeba także prowadzić działalność gospodarczą pod względem księgowości. Miesięczne koszty prowadzenia własnej firmy w Niemczech składają się przede wszystkim ze składek na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne, a także, jeżeli niemiecki urząd skarbowy tak zarządził, ze składek na podatek od dochodu bądź obrotowy.

Ubezpieczenie zdrowotne: Krankenversicherung

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe i prowadzący gewerbe powinni je mieć. Przedsiębiorcy prowadzący gewerbe mają również ten przywilej, że mogą wybierać rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego. W Niemczech można bowiem wybrać państwowe lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe. Państwowy wariant jest zazwyczaj mniej korzystny finansowo dla osób prowadzących działalność gewerbe, bowiem jest to 14% dochodu (dodatkowo procent, który naliczają sobie ubezpieczalnie), a składki należy płacić nawet wtedy, gdy dochodu w danym miesiącu nie osiągnęło się wcale. Z tego względu przedsiębiorcy prowadzący gewerbe w Niemczech najczęściej decydują się na prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczalnie mają szeroki wybór takich ubezpieczeń, a ich koszty zaczynają się już od 100 euro miesięcznie. Brane pod uwagę są nie tylko dochody, ale także rodzaj działalności czy wiek i stan zdrowia przedsiębiorcy.

Składki na ubezpieczenie emerytalne w Niemczech

Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech na gewerbie jest zazwyczaj nieobowiązkowe. Obowiązek płacenia państwowego ubezpieczenia emerytalnego mają ci przedsiębiorcy, którzy musieli uzyskać pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Pozostali przedsiębiorcy mogą opłacać dobrowolne ubezpieczenie rentowe, albo mogą skorzystać z przywileju niepłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne. Jeżeli zdecydują się jednak je opłacać, będą mogli wybrać wysokość odprowadzanych składek, jednak będą musiały one mieścić się w przedziale od 83,7 do 1.320 euro miesięcznie.