Instalator w rękawiczkach i kasku montuje panele słoneczne na dachu pokrytym dachówką, korzystając z zerowej stawki VAT na montaż fotowoltaiki w Niemczech.

Montaż fotowoltaiki w Niemczech a podatek VAT — kogo dotyczy zwolnienie?

Podleganie niemieckiemu podatkowi VAT to coś, co często zniechęca polskich fachowców do pracy w Niemczech. Podatek VAT w Niemczech od usług wynosi 19%. Mówi się, że podatki w Niemczech są wysokie. Kiedy zliczy się podatek dochodowy, podatek VAT, składki na ubezpieczenia społeczne czy inne podatki, np. podatek od działalności gospodarczej czy podatek budowlany, rzeczywiście procent naszych dochodów, które musimy oddać państwu, jest wysoki. Nie należy jednak zniechęcać się samą teorią, bowiem wiele podatków jest dla wąskiego grona osób i większość firm jest z nich zwolniona. Montaż fotowoltaiki w Niemczech a VAT to przykład właśnie takiego przypadku. Usługi związane z montażem fotowoltaiki są często zwolnione z podatku VAT.

Firma instalująca panele — jakie dokumenty są potrzebne do zwolnienia z VAT w Niemczech?

Pierwszym sposobem na zwolnienie z VAT-u jest tzw. odwrotne obciążenie. Dotyczy to akurat każdej branży, nie tylko usług fotowoltaicznych. W takim wypadku firma wykonująca usługi nie płaci podatku od towarów i usług, jeżeli jest zatrudniona, czyli wykonuje zlecenie na rzecz innej firmy. Wtedy zachodzi mechanizm odwrotnego obciążenia i to firma, na rzecz której wykonujemy zlecenie, odprowadza i musi rozliczyć podatek VAT.

To jednak nie ma nic wspólnego ze zwolnieniem z VAT-u dla osób, które zajmują się fotowoltaiką w Niemczech. Montaż fotowoltaiki w Niemczech a VAT to specjalna działka, której nowe regulacje mają na celu wsparcie fotowoltaiki w Niemczech. Te zmiany w podatku VAT dotyczą zarówno prosumentów, jak i firm zajmujących się systemami fotowoltaicznymi. Dotychczas osoby wykonujące usługi fotowoltaiczne musiały odzyskiwać podatek VAT z urzędu po rozliczeniu podatku. Natomiast od 2023 obowiązuje zerowy VAT. Wprowadzenie zerowego VAT-u sprawia, że nie obowiązuje on od początku i nie trzeba potem odzyskiwać go z urzędu.

Kogo dotyczy nowy system podatku VAT? Dotyczy zarówno osób, które zajmują się kompleksową usługą montażu, jak i samą dostawą paneli fotowoltaicznych bądź samą instalacją paneli. Dodatkowo fotowoltaika w Niemczech z zerowym VAT-em musi być instalowana w pobliżu prywatnych domów, mieszkań czy budynków publicznych. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeśli zainstalowana moc brutto systemu fotowoltaicznego wynosi nie więcej niż 30 kW. Zerowe opodatkowanie VAT instalacji paneli dotyczy małych firm, czyli tych, które w formularzu przy rejestracji przedsiębiorstwa zadeklarowały chęć prowadzenia małej firmy i zarabiają nie więcej niż 22.000 euro rocznie.

Ogólne zasady rozliczania polskiej działalności usługowej montażu fotowoltaiki w Niemczech

Omówiliśmy już opodatkowanie VAT montażu paneli w Niemczech. Inwestycje fotowoltaiczne wiążą się jednak także z innymi podatkami. Instalacja paneli fotowoltaicznych uważana jest za działalność budowlaną, a więc podlega również pod podatek budowlany (jednak usługi takie jak dostawa paneli fotowoltaicznych nie). Podatek budowlany od inwestycji fotowoltaicznych wynosi 15%. Można go jednak łatwo uniknąć, o ile nie zalegamy z podatkami w niemieckiej skarbówce, poprzez wniosek o freistellung. Główną zagwozdką, z jaką mierzą się początkujący fachowcy wykonujący usługi związane z montażem fotowoltaiki w Niemczech jest to, gdzie wykonywać roczne rozliczenie podatku.

Otóż zasadniczo polska firma odprowadza podatek dochodowy w Polsce, o ile nie przekroczy 183 dni pobytu w Niemczech. Wtedy staje się rezydentem podatkowym Niemiec, a tym samym ma obowiązek odprowadzenia podatku w tym kraju. Należy więc pilnować, aby nie przebywać w Niemczech więcej niż 183 dni, jeżeli nie chcemy zapłacić niemieckiego podatku dochodowego. Uwaga na to, że ilość tych dni odnosi się także do dni, w których nie pracujemy, ale przebywamy w Niemczech, np. w weekendy.

Polska firma montująca fotowoltaikę w Niemczech — na co należy zwrócić uwagę?

Polska faktura — co powinna zawierać?

Jeżeli wystawiamy fakturę dla niemieckiego zleceniodawcy, wykonując usługi na polskiej firmie, faktura powinna być w języku niemieckim bądź dwujęzyczna. Należy także używać europejskiego numeru NIP. Jeżeli nie jesteśmy zwolnieni z VAT-u, należy ująć go na fakturze. Podatek VAT odprowadzamy w kraju, w którym wykonujemy usługi. Dlatego na fakturze dla niemieckiego zleceniodawcy musimy zawrzeć niemiecki VAT ze względu na podleganie niemieckiemu podatkowi VAT, czyli 19%. Chyba że obowiązuje nas zerowy VAT, wtedy na fakturze należy napisać, na jakiej podstawie przysługuje nam zerowa stawka VAT (np. Kleinunternehmenregelungen).

Prowadzenie ewidencji transakcji i rozliczenie podatku VAT

Polska firma musi prowadzić ewidencję wszystkich transakcji dokonanych na terenie Niemiec oraz rozliczać się z podatku VAT w niemieckim urzędzie skarbowym. Urząd ten będzie regularnie sprawdzał daty, kwoty i inne szczegóły transakcji na podstawie rachunków i faktur. Regularnie będzie wymagał również formularza Baustellenübersicht, czyli wykazu prac budowlanych na konkretny rok lub miesiąc, wraz z danymi takimi jak zleceniodawca, miejsce pracy, pracownicy zaangażowani i dokładne dni pracy. Wszystkie te dane należy więc dokładnie dokumentować.

Podatek dochodowy

Polsko-niemiecka współpraca w obszarze gospodarki jest bardzo bogata, szczególnie od kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Oprócz regulacji unijnych, które bardzo pomagają we współpracy, Polska i Niemcy mają zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania w sprawie podatku dochodowego oraz podatku od majątku. Dzięki tym zasadom z pewnością unikniemy płacenia podatku dochodowego w dwóch krajach.

Zasadniczo podatek dochodowy odprowadzamy tam, gdzie dany dochód został osiągnięty. Tak dzieje się w przypadku, gdy prowadzimy dwie firmy – polską oraz niemiecką. Wtedy dochody z polskiej firmy podlegają polskiemu podatkowi dochodowemu, a dochody z niemieckiej firmy – niemieckiemu podatkowi dochodowemu. Inaczej rozliczamy ten podatek jednak wtedy, gdy prowadzimy polską firmę i okazjonalnie lub nawet regularnie wykonujemy prace na terenie Niemiec. Wtedy, jeżeli nie przekroczymy 183 dni w Niemczech, podatek dochodowy dalej będzie do odprowadzenia w Polsce. Jednakże należy uważać na ów limit dni. Jeżeli go przekroczymy, będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy w Niemczech.