Instalacja fotowoltaiczna w Niemczech. Osoba w kamizelce odblaskowej i kasku, która za pomocą wiertarki montuje panele słoneczne. Zdjęcie zostało zrobione z bliska, co uwydatnia pracę instalatora oraz rozmiar paneli. Instalacja odbywa na dachu budynku, widać niebieski kolor nieba w tle.

Wykonywanie usług montażu fotowoltaiki w Niemczech — czy się opłaca?

Panele fotowoltaiczne w Niemczech zyskują na popularności, a specjaliści z zakresu fotowoltaiki są coraz bardziej poszukiwani. Wybór fotowoltaiki to decyzja, która przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne oraz zapewnia stabilny i pewny przychód ze względu na wzrost fotowoltaiki w Niemczech. Potencjał dla branży fotowoltaicznej jest więc ogromny.

Sytuacja branży fotowoltaicznej w Niemczech — czy opłaca się prowadzić firmę montującą panele fotowoltaiczne?

Rozwój fotowoltaiki w Niemczech rozpoczął się kilka lat wcześniej niż w Polsce, ale dopiero ostatnimi laty nabrał zawrotnej prędkości. Inwestycje fotowoltaiczne stanowią obecnie bardzo ważną część tzw. Energiewende, czyli, transformacji energetycznej, jako że możemy obserwować ogromny rozwój OZE w Niemczech (odnawialnych źródeł energii). Energetyka słoneczna, fotowoltaika branżą przyszłości, jak często mówią politycy i ekolodzy. Statystycznie do marca 2023 r. w Niemczech zainstalowano około 2,6 miliona systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy około 70 600 megawatów, co odpowiada wzrostowi o 21% w porównaniu z rokiem poprzednim (za Federalnym Urzędem Statystycznym). Zainstalowana łączna moc fotowoltaiki w Niemczech wzrosła z około 3,3 GW w 2010 r. do około 72,5 GW w 2024 r., co odpowiada ogromnemu wzrostowi o około 2200% (za AceFlex). Wzrost fotowoltaiki w Niemczech jest więc zauważalny i polscy specjaliści fotowoltaiki zastanawiają się, czy jest to opłacalne. Zgodnie z danymi, które przedstawiliśmy, zdecydowanie tak, ze względu na ogromny udział energii odnawialnej w Niemczech i dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w Niemczech.

Kto może świadczyć usługi montażu paneli fotowoltaicznych w Niemczech?

Zasadniczo każdy przedsiębiorca z Unii Europejskiej, a więc również polskie firmy, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących kwalifikacji i doświadczenia. Oznacza to, że w zespole montażowym powinien znaleźć się co najmniej jeden specjalista z uprawnieniami mistrza lub równoważnymi, potwierdzającymi jego wiedzę w zakresie instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych.

Fotowoltaika w Niemczech — co musi wiedzieć polska firma usługowa montażu paneli fotowoltaicznych przed rozpoczęciem prac

Polskie firmy w Niemczech świadczące usługi montażu paneli fotowoltaicznych muszą zrozumieć specyficzne uwarunkowania niemieckiego rynku energii odnawialnej oraz regulacje podatkowe. Kluczową kwestią jest podatek budowlany Bauabzugsteuer, wynoszący 15% wartości brutto faktury, który można uniknąć poprzez uzyskanie zwolnienia Freistellung od niemieckiego urzędu skarbowego. Ponadto, firmy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na zakup, import i instalację systemów fotowoltaicznych, co stanowi istotną zachętę do działania na tym rynku. Dodatkowo, należy rozważyć formę prowadzenia działalności — dla firm wykonujących do 183 dni prac rocznie w Niemczech, wystarczająca może być polska firma, natomiast przy większej skali działalności, warto rozważyć założenie niemieckiej Gewerby.

Ulgi dla usługodawców a fotowoltaika w Niemczech

Jeżeli przyjmujemy zlecenie od zleceniodawcy z Niemiec, musimy brać pod uwagę pewne specyficzne uwarunkowania niemieckiego rynku energii odnawialnej, ale też generalnie całego rynku budowlanego.

Procedura Freistellung — jakie ma znaczenie w kontekście oferowania usług montażu fotowoltaiki?

Pierwszym istotnym uwarunkowaniem jest podatek budowlany Bauabzugsteuer. W Polsce nie mamy odpowiednika tego podatku. Podlegają pod niego również fachowcy, którzy zajmują się dachową fotowoltaiką, ale też farmami fotowoltaicznymi i wieloma innymi rodzajami energetyki słonecznej. Jeżeli nie jesteś pewny, czy twój rodzaj pracy podlega pod podatek dochodowy, zwróć się do doświadczonych doradców lub biur podatkowych.

Podatek od usług budowlanych wynosi 15% od kwoty brutto na fakturze i dotyczy każdych usług budowlanych, które wykonujemy na zlecenie innej firmy. Jeżeli wykonujemy prace na rzecz osoby fizycznej, podatek ten nie ma zastosowania. Jednakże na rynku energii odnawialnej w Niemczech najczęściej dostaje się zlecenia, dlatego warto wiedzieć, jak uniknąć podatku, gdy zakładamy kolektory słoneczne na zlecenie osoby prawnej.

Aby uzyskać Freistellung, czyli zwolnienie z podatku, należy wystosować wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego. Wniosek nie ma określonego formularza, musimy tylko formalnie wyrazić życzenie uzyskania takowego. O ile nie zalegamy z podatkami czy nie mamy problemów z niemieckim fiskusem, otrzymamy takowe bez problemu. Wystawiane jest ono z reguły na kilka miesięcy, po których, jeżeli nadal będzie zakładać kolektory słoneczne w Niemczech, możemy ubiegać się o kolejne zwolnienie.

Odliczenie podatku świadcząc usług montażu fotowoltaiki w Niemczech — co musisz wiedzieć?

Inwestowanie w instalacje fotowoltaiczne w Niemczech niesie ze sobą różne korzyści podatkowe, które mogą znacząco obniżyć koszty takiego przedsięwzięcia. Rząd niemiecki wprowadził szereg ulg i zwolnień podatkowych, które mają na celu wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej. Dzięki zwolnieniom podatkowym oraz zwolnieniu z VAT, koszty związane z instalacją systemów fotowoltaicznych są znacząco obniżone i jest coraz więcej małych instalacji.

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w Niemczech, nakaz instalacja fotowoltaiki, nowe taryfy dla prosumentów oraz inne zabiegi są stosowane przez Niemców, aby udział energii odnawialnej w Niemczech wzrósł i energia słoneczna stała się istotną częścią niemieckiej energetyki. Statystyki fotowoltaiki pokazują, że je udaje się to osiągnąć. Jakie jednak są korzyści dla osób świadczących usługi montażu fotowoltaiki w Niemczech?

Przede wszystkim jest to zwolnienie z opodatkowania VAT. Zakup, import oraz instalacja systemów fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii są zwolnione z podatku VAT, pod warunkiem, że systemy te są instalowane na lub w pobliżu prywatnych domów, mieszkań oraz budynków użyteczności publicznej. Przyczynia się to do poprawy stawek dla prosumentów i częstszego wyboru fotowoltaiki. Ponadto, zwolnione z VAT są także firmy, które zajmują się przyłączeniem instalacji fotowoltaicznych. Jest to jednoznaczna zachęta do zajmowania się tego typu działalnością, która obecnie jest bardzo potrzebna.

Specjaliści fotowoltaiki — gdzie powinni się zgłosić?

Najwięcej systemów fotowoltaicznych instalowanych jest w Bawarii i Badenii-Wirtembergii, przy czym Bawaria zajmuje czołową pozycję z ponad 22 000 MW. Wysoka gęstość instalacji spodziewana jest również w Nadrenii Północnej-Westfalii, ponieważ wielu właścicieli domów planuje tam instalacje fotowoltaiczne (za AceFlex). To jednak nie oznacza, że fotowoltaika w innych miejscowościach się nie rozwija, wręcz przeciwnie. Ponadto, miejsce stawiania inwestycji fotowoltaicznych nie musi determinować miejsca, w którym będziemy prowadzić swoją firmę administracyjnie.

Można bowiem zakładać panele fotowoltaiczne w Niemczech na polskiej firmie. Opłaca się to tym fachowcom, którzy będą podejmować kilka tego rodzaju prac w roku, nie przekraczając 183 dni w Niemczech (łącznie z dniami, w których jedynie przebywamy w Niemczech, nie pracując!). Jeżeli planujemy więcej tego typu prac lub na przykład chcemy rozwinąć się na rynku energii odnawialnej w Niemczech, zaleca się założenie niemieckiej działalności gospodarczej. W tym celu nie potrzebujemy miejsca zamieszkania w Niemczech, a jedynie miejsce rejestracji firmy. Takimi miejscami często są polskie biura rachunkowe, które oferują miejsce do zarejestrowania Gewerby połączone zazwyczaj już z obsługą księgowo-administracyjną firmy. Takie świadczenia oferuje np. polskie biuro rachunkowe Euro-Profi. W naszym biurze założysz niemiecką działalność z dowolnego miejsca, bez wychodzenia z domu i nie będziesz musiał martwić się o sprawy rachunkowe.