Mała firma gewerbe bez meldunku w Niemczech

Założenie gewerby w Niemczech bez stałego adresu zamieszkania u naszych zachodnich sąsiadów jest jak najbardziej możliwe. Co więcej, bardzo wielu Polaków korzysta z tej możliwości. Motywacji, żeby założyć firmę bez meldunku w Niemczech, jest wiele, wynika to np. z tego, że mieszkając blisko niemieckiej granicy, nie ma potrzeby się przeprowadzać, ale również z tego, że niektórzy równolegle pracują w Polsce i prowadzą niemiecką działalność w czasie po pracy. 

To, o czym trzeba pamiętać przy gewerbie bez meldunku to fakt, że to nasz prywatny adres może znajdować się w innym kraju, nie zaś adres zameldowania przedsiębiorstwa. Prowadząc gewerbe w Niemczech, siedziba firmy musi znajdować się w Niemczech. Przedsiębiorca powinien także funkcjonować w niemieckiej gospodarce, tzn. kupować materiały, maszyny i inne produkty w Niemczech, a przede wszystkim wykonywać prace w Niemczech. 

Gewerbe bez meldunku a zgodność z prawem

Gewerbe w Niemczech bez meldunku jest jak najbardziej legalna. Poprzez „meldunek” rozumie się natomiast adres zameldowania przedsiębiorcy, a nie rejestrację działalności gospodarczej w Niemczech. Jeśli wykonujemy jakąś działalność, musi ona zostać zarejestrowana, ale przedsiębiorca wcale nie musi posiadać adresu w Niemczech. Adres ten musi jednak znajdować się w państwie członkowskim UE.

Wynika to z ram prawnych Unii Europejskiej, zgodnie z którymi na terenie UE obowiązuje swoboda osiedlania się i wykonywania zawodu oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Polacy więc mogą bez przeszkód nie tylko osiedlać się w Niemczech, ale również pracować bez stałego adresu zamieszkania tam. Podsumowując, obywatele krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii mają prawo założyć i wykonywać niemiecką działalność gospodarczą i wynika to z ogólnych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a w szczególności z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Gewerbe, a ubezpieczenie w Niemczech bez meldunku

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe dla każdego i pracując regularnie za granicą. Karta EKUZ nie jest wystarczającym zabezpieczeniem zdrowotnym. Jest ona bowiem przeznaczona do niezbędnych i nieplanowanych świadczeń zdrowotnych, gdy przebywa się w innym państwie jedynie tymczasowo. Ubezpieczenie z Polski obowiązuje z kolei w przypadku oddelegowania do pracy za granicę, nie zaś w przypadku regularnej pracy w tym kraju.

Polskie ubezpieczenie zdrowotne nie będzie więc obowiązywać na gewerbie w Niemczech. Niektórzy, chcąc zaoszczędzić, wykupują w Polsce ubezpieczenie turystyczne, jednakże również takie może okazać się niewystarczające. Najlepiej jest zgodnie z niemieckim prawem ubezpieczyć się w Niemczech. Niemiecki system ubezpieczeń zdrowotnych dzieli się na państwowe ubezpieczenie zdrowotne (niem. gesetzliche Krankenversicherung) oraz prywatne ubezpieczenie zdrowotne (niem. private Krankenversicherung). W dużym skrócie ustawowe ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych, a prywatne ubezpieczenie dla osób samozatrudnionych, czyli właśnie dla prowadzących niemiecką działalność gospodarczą gewerbe. Można również przemyśleć ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, jednak dla przedsiębiorców często okazuje ono bardzo.

Firma w Niemczech bez meldunku – największe zalety

Rejestracja firmy w Niemczech bez meldunku odbywa się w normalny sposób, poza tym, że musimy dostarczyć upoważnienie osobie lub firmie, która będzie pośredniczyła pomiędzy instytucjami i przedsiębiorcą, czyli będzie świadczyła usługi zameldowania gewerby pod niemieckim adresem. Największymi zaletami firmy bez meldunku w Niemczech jest to, że przedsiębiorca nie traci pieniędzy na długoterminowy wynajem mieszkania. Może więc pozostać w domu i przekraczać granicę, jeżdżąc do pracy. Inną zaletą jest też fakt, że zameldowaniem siedziby gewerby w Niemczech zajmują się specjalistyczne biura rachunkowe. Często oferują one szereg innych usług w ramach zameldowania, np. zajmowanie się księgowością czy choćby porady w temacie księgowości i niemieckich podatków. Jest się więc pod opieką specjalistów, którzy mają doświadczenie w niemieckich gewerbach bez meldunku.