księgowy przy komputerze

Niemiecki system księgowy a Gewerbe

Niemiecki system podatkowy uchodzi za skomplikowany, przez co prowadzenie księgowości własnej firmy wydaje się trudnym zadaniem. W porównaniu do polskiego systemu księgowego niemiecki system różni się między innymi terminami obowiązku przechowywania dokumentów, składkami ubezpieczeń czy też rodzajami i definicjami ulg podatkowych. Mimo że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej ujednoliciło nieco te dwa systemy, omówione w tym artykule różnice pozostały. Jednymi z największych różnic pozostały także sposoby rozliczania działalności gospodarczej. W Polsce istnieje kilka możliwości (podatek liniowy, ryczałt, skala podatkowa), natomiast w Niemczech istnieje jeden system rozliczenia podatku dochodowego dla wszystkich, według którego należny podatek obliczany będzie w zależności od wysokości zarobków. Dodatkowo w Niemczech przedsiębiorcy zarabiający powyżej 24.500 euro rocznie muszą płacić specjalny Gewerbesteuer, czyli podatek od działalności gospodarczej odprowadzany do gminy na jej użytek w wysokości ustalonej przez gminę (przynajmniej 7% dochodu).

Jakie niuanse księgowe warto znać przed założeniem działalności Gewerbe?

Jedną z najistotniejszych kwestii księgowych przy zakładaniu działalności Gewerbe jest posiadanie adresu w Niemczech, na który działalność będzie zarejestrowana. Dla wielu Polaków prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech kluczowe jest, że osoba prowadząca Gewerbe nie musi posiadać stałego adresu zamieszkania w Niemczech. Firma może zostać zarejestrowana pod adresem odpowiednio do tego wyposażonego biura rachunkowego czy też wynajętego przez przedsiębiorcę lokalu.

Warto też zastanowić się, na jakie ubezpieczenie się zdecydować. W Niemczech każdy musi posiadać ubezpieczenie, ale osoba pracująca na Gewerbe może wybierać pomiędzy wariantem ubezpieczenia państwowego (GKV) oraz prywatnego (PKV). Państwowe ubezpieczenie zależne jest od wysokości zarobków i uprawnia do określonego zakresu usług zdrowotnych (jest to porównywalne do polskiego ZUS-u). Natomiast prywatne ubezpieczenie oferuje różnego rodzaju świadczenia i cena zależna jest od ilości oraz rodzaju tych świadczeń. Osoby na Gewerbe preferują raczej prywatne ubezpieczenie, ponieważ często jest tańsze i bardziej zindywidualizowane.

Jaki wpływ ma wielkość firmy na niemiecką księgowość?

Następnym ważnym krokiem jest obliczenie przewidywanych dochodów firmy. Jeśli bowiem obrót Gewerbe w 1. roku działalności nie przekroczy 22.000 euro, a w następnym roku spodziewany obrót nie przekroczy 50.000 euro, działalność kwalifikuje się jako mała

działalność gospodarcza i jest zwolniona z obowiązku płacenia podatku VAT, który w Niemczech wynosi 19%. Jeśli przedsiębiorca decyduje się na tę opcję, musi zaznaczyć to od razu przy zakładaniu gewerbe w formularzu Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Jeśli przedsiębiorca nie zaznaczy tego w tym formularzu, następna szansa na podjęcie tej decyzji powstaje dopiero po 5 latach.

Księgowość w Niemczech, a Gewerbe

Przy działalności gospodarczej Gewerbe należy uważać, które zawody wymagają pozwolenia, ponieważ nie zawsze pokrywa się to z polskim prawem. Przy zawodach takich jak dekarz, murarz, elektrotechnik, mechanik czy też przy budowie dróg i statków wymagane jest dopuszczenie do zawodu: kwalifikacja majstra lub równorzędny dokument polski. Można to załatwić będąc jeszcze w Polsce, poprzez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Bez odpowiedniego uznania kwalifikacji wniosek o rejestrację Gewerby zostanie odrzucony.

Najważniejsze formy prawne prowadzenia działalności w Niemczech

Podstawowe formy prawne prowadzone przez polskich przedsiębiorców to wspomniane jednoosobowe działalności gospodarcze Gewerbe oraz Kleingewerbe. Przy tych działalnościach nie potrzebujemy kapitału zakładowego i jesteśmy niezależni i elastyczni. Przy małej działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi także rejestrować się do niemieckiego rejestru handlowego.

Kolejną co do popularności formą prowadzenia działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH). Założenie takiej spółki wiąże się już z obowiązkiem wpisania się do rejestru handlowego i wymaga kapitału zakładowego w wysokości 25.000 euro.

Często spotykana jest także spółka akcyjna AG. Jest ona jednak zdecydowanie najbardziej skomplikowana, szczególnie w kontekście prowadzenia księgowości czy załatwiania formalności, potrzebne są: kapitał zakładowy w wysokości 50.000 euro oraz założenie zarządu, rady nadzorczej i zgromadzenie akcjonariuszy.