Działalność gospodarcza w Niemczech, czyli Gewerbe

Nasze polsko niemieckie biuro rachunkowe służy radą jak i doświadczeniem przy otwieraniu działalności gospodarczej w Niemczech. Pomagamy w przygotowaniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z zakładaniem Gewerbe w Niemczech jak i jej prowadzeniem, między innymi: wystawianiem rachunków, tłumaczeniem dokumentów przy wystąpieniu do niemieckiego urzędu skarbowego o numer podatkowy (Steuernummer) i Freistellung (zwolnienie z podatku budowlanego) oraz przygotowaniem dokumentów, zestawień, ewidencji, rozliczeń. Proponujemy również założenie Gewerbe bez meldunku, oferując adres naszego biura księgowego w Niemczech. Dzięki współpracy z nami prowadzenie Twojej działalności gospodarczej w Niemczech będzie łatwe i przyjemne. Zajmujemy się prowadzeniem księgowości i rachunkowości na podstawie
niemieckiego prawodawstwa Steuerberatungsgesetz (StBerG), § 6 nr 3 w dziedzinach księgowości, kontrolingu, zestawień i doradztwa.

Polskie firmy budowlane w Niemczech

Na podstawie niemieckiego prawa podatkowego EStG § 48 Steuerabzug każda firma budowlana wykonująca usługi budowlane na terenie Niemiec jest zobligowana do wystąpienia w Niemieckim Urzędzie Skarbowym o numer podatkowy (Steuernummer) i zwolnienie z podatku budowlanego (Freistellungbescheinigung). W przeciwnym razie zleceniodawca ma obowiązek potrącić 15% od sumy każdego rachunku i przekazać je do Niemieckiego Urzędu Skarbowego. Biuro Rachunkowe w Niemczech dla Polaków pomoże Państwu w załatwieniu wszelkiego rodzaju formalności, aby móc wykonywać usługi budowlane na terenie Niemiec.

Niemiecka emerytura, zwrot składek emerytalnych

Każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę jest odciągane od pensji brutto łącznie około 18,7 % na ubezpieczenie emerytalne, z czego połowę płaci pracodawca, a połowę pracobiorca. Prawo do niemieckiej emerytury nabywa się dopiero w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli 67 lat. Warunkiem uzyskania niemieckiej emerytury jest okres składkowy wynoszący minimum 5 lat, czyli 60 miesięcy. Warto wiedzieć o tym, że zapłacone składki emerytalne do niemieckiego systemu emerytalnego Deutscherentenversicherung można odzyskać, bez względu na długość okresu składkowego, pod warunkiem, że stosunek pracy w Niemczech został już zakończony.

Jeżeli pracowaliście Państwo w Niemczech jako osoba zatrudniona, możecie Państwo za pośrednictwem naszego biura złożyć wniosek o odzyskanie zapłaconych składek emerytalno- rentowych w Niemczech.

Zasiłek rodzinny w Niemczech, czyli Kindergeld

Każda osoba pracująca na terenie Niemiec i odprowadzająca podatki w Niemczech posiada prawo do świadczeń socjalnych na swoje dzieci, nawet jeżeli mieszkają one w Polsce. Biuro rachunkowe w Niemczech dla Polaków załatwiawszystkie potrzebne formalności przy złożeniu wniosku oKindergeld czy Elterngeld. Dzięki temu możecie Państwo otrzymać zasiłek rodzinny w Niemczech w szybkim tempie. Warto wiedzieć, że pobieranie zasiłku 500 plus w Polsce nie jest przeszkodą do pobierania zasiłku Kindergeld. Zasiłek rodzinny w Niemczech zostaje wtedy jedynie pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce.