budowniczy z narzędziem

Wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech?

Zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech jest jak najbardziej możliwe, ponieważ podatek budowlany ma charakter prewencyjny. Oznacza to, że ma on czemuś zapobiegać, w tym przypadku nielegalnej działalności w sektorze budowlanym, pracy na czarno i uchylaniu się od płacenia podatków.

Warto wiedzieć — wniosek zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech

Przedsiębiorstwo budowlane, które działa w Niemczech legalnie, nie zalega z podatkami i działa zgodnie z prawem, regularnie i bez trudu powinno otrzymać zwolnienia z podatku budowlanego. Dotyczy to tak samo niemieckich, jak i polskich oraz innych zagranicznych firm. Zwolnienie z podatku budowlanego, czyli Freistellung, otrzymuje się na określoną ilość czasu. Po upłynięciu tego czasu składa się kolejny wniosek o zwolnienie i – jeśli nic się nie zmieniło i według niemieckiego fiskusa firma dalej nie zalega z podatkami i nie potrzeba od firmy żadnych dokumentów – otrzymuje się kolejne zwolnienie. Idealnie byłoby utrzymać ciągłość zwolnień, jest to również jak najbardziej możliwe. W tym celu należy złożyć wniosek o przedłużenie zwolnienia z podatku budowlanego do przypisanego firmie niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt). Nie ma jednak oficjalnego wzoru tego wniosku, należy wysłać pismo do urzędu. Finanzamt w razie wątpliwości dopyta lub poprosi o jakieś dokumenty. W przypadku przedłużenia często jednak wystawia je bez dalszych pytań. Natomiast podczas składania wniosku o pierwsze Freistellung danej firmy w Niemczech należy dostarczyć takie dokumenty jak certyfikat rezydencji podatkowej czy Steuernummer (numer podatkowy).

Jak uniknąć podatku budowlanego – Bauabzugsteuer?

Każda firma wykonująca działalność budowlaną na terenie Niemiec dla innej firmy podlega pod podatek budowlany, który wynosi 15% wartości faktury wystawionej przez firmę budowlaną. Podatek jest odprowadzany przez odbiorcę faktury pod warunkiem, że jest to osoba prawna. Bauabzugsteuer nie odprowadzają klienci prywatni. Tak jak już zostało wspomniane, na porządku dziennym jest zwolnienie z podatku budowlanego, jest to jeden z głównych sposobów uniknięcia tego podatku. Bauabzugsteuer dotyczy wszystkich firm zajmujących się remontami, przebudowami, budowami, konserwacją i rozbiórkami budynków, a także instalacją okien, urządzeń grzewczych, sanitarnych czy układaniem kabli.

Innym sposobem na uniknięcie podatku jest niewystawianie faktur na więcej niż 5.000 euro rocznie. Jeśli jednak przekroczy się tę kwotę, będzie trzeba odprowadzić podatek na wszystkie faktury, również te wystawione, zanim przekroczyło się tę granicę.

Usługi budowlane, a zwolnienie z VAT?

Zasadniczo każde przedsiębiorstwo budowlane, które wystawia faktury, jest zobowiązane odprowadzać niemiecki podatek VAT. Jest jednak wyjątek. Jeśli jesteś tzw. małą firmą budowlaną (od Kleingewerbe – mała działalność gospodarcza), a więc wystawiasz rachunki na paragrafie §19, jesteś zwolniony z obowiązku płacenia podatku VAT. Takie udogodnienie przysługuje małym firmom, których dochód w pierwszym roku kalendarzowym nie przekroczy 50.000 euro, a w następnych latach 22.000 euro rocznie (do 2019 roku 17.500 euro). Należy zdecydować się na ten format prowadzenia działalności od razu przy wypełnianiu formularzy w czasie zakładania działalności gospodarczej, potem przez kilka lat nie można przejść na małą działalność.

Zaliczka na podatek dochodowy od dochodów z zagranicy

Polskie firmy budowlane świadczące usługi transgraniczne najczęściej rozliczają się z podatku dochodowego w Polsce. Wtedy także rozliczają podatek dochodowy w Polsce. Polscy rezydenci podatkowi uzyskujący dochody za granicą powinni płacić zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 17% uzyskanych dochodów lub odpowiednio więcej według skali podatkowej, bez wezwania urzędu skarbowego.