mężczyzna na budowie

Wpływ Bauabzugsteuer na prowadzenie jednoosobowej działalności w Niemczech

Bauabzugsteuer to podatek budowlany w Niemczech dotyczący większości usług budowlanych związanych m. in. ze stawianiem, konserwacją, przebudową, remontami, czy rozbiórkami budynków. Wynosi 15% i obowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa, które wykonują usługi budowlane na terenie Niemiec – zarówno przedsiębiorstwa zarejestrowane w Niemczech, jak i za granicą, a więc również polskie. To jednak nie podatek, który firmy muszą płacić samodzielnie, jak przykładowo podatek dochodowy Einkommensteuer. Bauabzugsteuer jest bowiem odprowadzany przez zleceniodawcę do urzędu skarbowego, co oznacza, że zleceniobiorca otrzymuje nie 100%, a 85% kwoty znajdującej się na fakturze. Istotne jest także to, że podatek budowlany jest do zapłacenia tylko w sytuacji, w której to przedsiębiorstwo zleca drugiemu przedsiębiorstwu wykonanie usługi, nie zaś gdy osoba prywatna, inaczej fizyczna, zleca to przedsiębiorstwu. Zleceniobiorca z kolei może prowadzić przedsiębiorstwo w formie polskiej czy niemieckiej działalności gospodarczej, a i tak będzie podlegał podatkowi budowlanemu jako osoba prawna, jeśli dostanie zlecenie od innej osoby prawnej.

Czy podatek budowlany jest konieczny przy prowadzeniu działalności Gewerbe?

Podatek budowlany obowiązuje także przy prowadzeniu działalności gewerbe, a nawet przy prowadzeniu tzw. małej działalności gospodarczej (Kleingewerbe), która jest zwolniona od podatku od działalności przemysłowej i handlowej oraz od podatku VAT. Bauabzugsteuer został bowiem w teorii wprowadzony po to, aby przeciwdziałać nielegalnej pracy na budowie, czyli nierejestrowaniu przedsiębiorstw w niemieckim urzędzie, dlatego dotyczy każdej formy działalności gospodarczej w Niemczech zajmującej się usługami budowlanymi. 

W praktyce oznacza to, że niemal wszystkie zarejestrowane przedsiębiorstwa świadczące usługi budowlane nie płacą podatku budowlanego Bauabzugsteuer. Jeśli firma zarejestruje się w urzędzie i nie ma zadłużeń w niemieckim fiskusie, otrzyma zwolnienie z podatku budowlanego (Freistellung). Zwolnienie to jednak nie uzyskuje się automatycznie po rejestracji firmy i uzyskaniu numery podatkowego (Steuernummer). Należy w tym celu złożyć odrbębny wniosek do urzędu. 

Istnieje również inna zasada, dzięki której podatek budowlany w Niemczech nie jest konieczny – jeśli sumy faktur wystawionych przez dane przedsiębiorstwo nie przekraczają 5.000 euro rocznie, wraz z podatkiem VAT. Jeśli jednak dana firma wystawi kolejny rachunek za usługi budowlane i sumując go z pierwszym rachunkiem kwota na fakturze przekroczy 5.000 euro, podatek budowlany zostanie naliczony zarówno za pierwsza usługę, jak i za drugą. 

Ile wynosi składka Bauabzugsteuer? 

Przedsiębiorstwa wykonujące usługę budowlaną nie płacą składek do urzędu skarbowego, aby zapłacić należny podatek budowlany. Bauabzugsteuer odprowadzają zleceniodawcy maksymalnie do 10. dnia miesiąca następującego po wypłacie. Podatek budowlany w Niemczech wynosi 15% od kwoty brutto, a więc od kwoty, która widnieje na fakturze włącznie z podatkiem VAT. Zleceniodawca, który nie posiada zwolnienia z podatku budowlanego, otrzyma więc 85% kwoty na fakturze jako zapłatę za usługę budowlaną.

Czy można otrzymać zwrot zapłaconego podatku budowlanego?

Na początku prowadzenia działalności w Niemczech wiele osób nie jest świadomych istnienia i sposobu działania podatku budowlanego i nie składa wniosku o zwolnienie odpowiednio wcześnie. Przez to nawet jeśli firma jest zarejestrowana i spełnia warunki potrzebne do uzyskania zwolnienia z podatku budowlanego, ale takowego jeszcze nie posiada, zleceniodawca musi potrącić podatek, ponieważ nie otrzymał zaświadczenia o zwolnieniu. W takiej sytuacji po uzyskaniu zwolnienia podatek budowlany w Niemczech można odzyskać. 

O zwrot zapłaconego podatku budowlanego można ubiegać się do końca drugiego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym podatek został pobrany. W tym celu należy wypełnić formularz wniosku o zwrot (Antrag auf Erstattung von Abzugsbeträgen) i dostarczyć go do swojego urzędu skarbowego. O ile podatnik nie zalega w fiskusie z zapłatą jakichś zobowiązań, podatek budowlany zostanie w pełni zwrócony.

Jaka jest różnica między Freistellung a Bauabzugsteuer?

Bauazugsteuer to nazwa podatku budowlanego w Niemczech. Po rejestracji przedsiębiorstwa należy złożyć wniosek o zwolnienie, czyli Freistellung, dzięki któremu zleceniodawca nie będzie musiał odprowadzać 15% kwoty brutto za usługę, a zleceniobiorca otrzyma 100% kwoty. Zwolnienie (Freistellung) otrzyma się w formie Freistellungsbescheinigung, czyli zaświadczenia o zwolnieniu.