Mama zastanawiająca się, jak sprawdzić status Kindergeld.

Jak sprawdzić status Kindergeld? Wyjaśniamy!

Kindergeld, czyli niemieckie świadczenie rodzinne, przysługuje także obywatelom Unii Europejskiej, którzy pracują na terenie Niemiec, nawet jeżeli wychowują dzieci mieszkające w Polsce. Wnioskodawcą może być każdy Polak, który pracuje i/lub mieszka na terenie Niemiec. Od 2023 roku zasiłek kindergeld wynosi 250 euro na każde dziecko.

Wysokość zasiłku rodzinnego kindergeld jest więc dość znaczna i należy pamiętać, aby monitorować status kindergeld, zarówno na początku całego procesu, w momencie składania wniosku, jak i w trakcie, zwłaszcza gdy występują jakiekolwiek trudności z wypłacaniem świadczenia. Kindergeld wypłacany jest bowiem maksymalnie 6 miesięcy wstecz, a więc należy sprawnie reagować na każde niepokojące sytuacje, takie jak wstrzymanie kindergeld, zapytania kasy rodzinnej np. o dodatek dyferencyjny i wszelkie inne zmiany wpływające na zasiłek, aby w razie czego móc w porę zareagować i być w stanie odzyskać pieniądze.

Jak sprawdzić status Kindergeld — online czy infolinia?

Status kindergeld najlepiej sprawdzić dzwoniąc na infolinię. Nie ma możliwości sprawdzenia statusu kindergeld online. Nie ma bowiem żadnej dedykowanej do tego strony.

Jedyną opcją jest kontakt poprzez maila, jednak z reguły odpowiedzi na maila od familienkasse przychodzą bardzo późno albo nie przychodzą wcale. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zadzwonienie na infolinię. Jednakże należy pamiętać, że na infolinii możemy dowiedzieć się o naszej sprawie, jednak osoba pracująca na infolinii prawdopodobnie nie zajmuje się naszą sprawą osobiście, jako że w każdej kasie rodzinnej pracuje setki osób. Możemy więc zapytać o status naszej sprawy, który może zostać odczytany w systemie, jednakże pracownik infolinii nie będzie umiał doradzić czy rozwiązać sprawy, która wymaga znajomości tego, jak wygląda życie rodzinne danej rodziny w kontekście zasiłku rodzinnego od miesięcy.

W akapicie można napisać o braku możliwości sprawdzenia statusu kindergeld online.

Czy Familienkasse dysponuje polską infolinią?

Niemiecki urząd wypłacający kindergeld niestety nie dysponuje polską infolinią, należy więc rozmawiać po niemiecku bądź poprosić kogoś, kto zrobi to za nas. Jeżeli chodzi o pytania ogólne, można zadzwonić na numer podany na stronie Bundesagentur für Arbeit. Natomiast jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś o postępie w naszej prywatnej sprawie, najlepiej zadzwonić do lokalnej kasy rodzinnej, do której należymy, i nie zapomnieć o przygotowaniu swojego numeru kindergeld, jeżeli takowy już posiadamy. Ułatwi to bowiem szybkie sprawdzenie wnioskodawcy w systemie i ułatwi sprawę, z którą się zwracamy.

Czy Familienkasse informuje o zmianie statusu?

Niemiecka kasa rodzinna zazwyczaj nie informuje o zmianie statusu, szczególnie jeżeli chodzi o sytuacje, w której rodziny ubiegają się o świadczenia rodzinne. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku może być bardzo długi, ale możliwe, że pewnego dnia świadczenie kindergeld po prostu przyjdzie na konto.

Jeżeli chodzi o wstrzymanie już przysługującego zasiłku rodzinnego, również może zdarzyć się, że kasa rodzinna wstrzyma zasiłek bez informowania o tej zmianie. Często jednak wstrzymanie wypłaty zasiłku zostanie poprzedzone pismem z prośbą o brakujące dokumenty bądź wyjaśnienie jakiejś sprawy, szczególnie często zdarza się to w przypadku pełnoletności dziecka i związanych z nią dodatkowych formalności, ale też z dostarczeniem dokumentów dotyczących zasiłku 500 plus z Polski.

Powody opóźnień związanych z otrzymaniem zasiłku rodzinnego

Procedura składania wniosku o zasiłek rodzinny kindergeld jest dość złożona i zależna od indywidualnej sytuacji rodzinnej. Urząd w Niemczech zajmujący się zasiłkiem kindergeld to niemiecka kasa rodzinna (Familienkasse). Niestety urząd ten słynie z raczej długiego czasu opracowywania wniosków i wydawania decyzji. Pierwszym momentem, w którym warto zwrócić się do niemieckiej kasy rodzinnej w sprawie sprawdzenia statusu kindergeld jest parę miesięcy po złożeniu wniosku, na który nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Decyzja w sprawie świadczenia kindegeld jest bowiem wydawana zazwyczaj w terminie minimum 2 do 6 miesięcy, ale może zająć nawet 12 miesięcy.

Jednakże zasiłek na dziecko w Niemczech może być wypłacany maksymalnie 6 miesięcy wstecz, także warto zająć się wstrzymanym kindergeld na tyle wcześnie, aby w razie czego móc otrzymać pełen zwrot.

Brak aktualnych informacji

Wniosek o kindergeld rozpatrzony jest na podstawie informacji, które dany urząd posiada na chwilę obecną, jednakże każdą zmianę trzeba meldować kasie rodzinnej, aby kindergeld był wypłacany regularnie. Dotyczy to między innymi zmiany adresu, zmiany statusu nauki dziecka, zmiany pracy, zmiany statusu zasiłku rodzinnego za granicą, itp. Jeżeli nie podamy zmiany do wiadomości urzędu, a kindergeld zostanie wypłacone bez posiadania prawa do zasiłku, będzie trzeba go zwrócić. Prędzej czy później kasa rodzinna zawsze dochodzi do tego, jaki był fakt i faktyczny stan naszego prawa do zasiłku i zażąda zwrotu pieniędzy.

Zasiłki kindergeld i 500+ i ich koordynacja również są bardzo istotne i mogą spowodować wstrzymanie kindergeld. Jeżeli drugi rodzic mieszka w Polsce z dziećmi, do 18 roku życia rodzina ma prawo także do świadczenia 500+. Koordynacja tych świadczeń zmieniała się w trakcie lat, jednakże obecnie wygląda następująco.

Jeden rodzic musi podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech i mieć tam pracę, aby otrzymywać zasiłek rodzinny kindergeld. Jeżeli drugi rodzic mieszka w Polsce i pracuje, wypłacone zostanie 500+ oraz dodatek dyferencyjny, czyli kwotę w wysokości około 100 euro, aby dorównać do wysokości zasiłku kindergeld. Jeżeli rodzic w Polsce nie pracuje, rodzice otrzymają pełne 500+ oraz pełne kindergeld. Niemcy sprawdzają bowiem kraj pierwszeństwa w wypłacie zasiłku rodzinnego, z kolei Polska nie sprawdza go wcale.

Niewypełnienie ankiety aktualizacyjnej

Ankieta aktualizacyjna dotyczy głównie pełnoletnich dzieci i w przeciwieństwie do zasiłku na dzieci niepełnoletnie będzie potrzebna bardzo często, co najmniej raz w roku. Powyżej 18 roku życia familienkasse będzie wymagało bowiem aktualizacji sytuacji edukacyjnej dziecka, zazwyczaj najpóźniej do października.

Warto pamiętać, że osoba pracująca w Niemczech ma prawo do świadczenia, ale drugi rodzic także musi meldować o każdej zmianie, np. w zatrudnieniu, niezależnie od tego, czy krajem zamieszkania drugiego opiekuna jest Polska czy Niemcy.

Także pełnoletnie dziecko może pracować maksymalnie do 20 h tygodniowo (niezależnie od kwoty wynagrodzenia), jeżeli dalej się uczy, a zasiłek kindergeld dalej będzie wypłacony, jednakże trzeba to również regularnie meldować i aktualizować.

Ankieta musi zostać odesłana w ciągu miesiąca, nawet jeżeli nie mamy żadnych dodatkowych dokumentów do wysłania. Zazwyczaj jednak ankieta nie jest wysyłana bez powodu i należy zastanowić się, czy któraś z następujących rzeczy nie zmieniła się u danej rodziny:

  • miejsce pracy wnioskodawcy,
  • status pracy małżonka,
  • koordynacja świadczenia 500+ oraz kindergeld,
  • miejsce nauki dziecka,
  • praca dziecka.

Wstrzymany niemiecki zasiłek rodzinny — co dalej?

Jeżeli zasiłek na dzieci zostanie wstrzymany, należy sprawdzić, czy familienkasse posiada wszystkie aktualne dokumenty. Jeżeli tak jest, można ubiegać się o wypłatę kindergeld poprzez wniesienie odwołania. Na odwołanie ma się 1 miesiąc od otrzymania decyzji o wstrzymaniu zasiłku rodzinnego.