Co oznacza założenie działalności Gewerbe dla Twojego budżetu

Co oznacza założenie działalności Gewerbe dla Twojego budżetu?

Działalność gospodarcza Gewerbe w Niemczech jest szczególnie popularna wśród Polaków. Dostrzegają oni wiele plusów prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej, takich jak opłacalność Gewerby czy brak konieczności zamieszkania w Niemczech na stałe. Fachowcy doceniają to, że koszty prowadzenia Gewerby nie są wbrew pozorom wysokie, mimo że niemieckie podatki uważane są za jedne z wyższych w Europie. Natomiast sama praca zapewnia godne dochody oraz niemieckie świadczenia socjalne. Przed podjęciem decyzji o założeniu Gewerbe w Niemczech warto jednak dokładniej przyjrzeć się, jak wyglądają koszty prowadzenia takiej firmy w Niemczech.

Ile kosztuje prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech?

Gewerbe stanowi jedną z podstawowych form działalności gospodarczej w Niemczech. Gewerbe jest z definicji działalnością wykonywaną niezależnie, na własny rachunek i w celu uzyskania dochodów. Warto być świadomym, że w Niemczech osoby wykonujące tzw. wolne zawody – które obejmują nie tylko artystów czy dziennikarzy, ale także lekarzy, prawników czy tłumaczy – nie mogą w obrębie tych zawodów zakładać działalności gospodarczej Gewerbe. Jest to jedno z niewielu ograniczeń tego rodzaju przedsiębiorstwa, ponieważ filarem Gewerbe w Niemczech jest swoboda prowadzenia działalności gospodarczej (niem. Gewerbefreiheit), która gwarantuje wszystkim obywatelom krajów członkowskich Unii Europejskiej równe prawo do prowadzenia działalności Gewerbe w Niemczech. Również swoboda osiedlania się i wykonywania zawodu ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej w innym kraju UE, jednak w przypadku Gewerbe i tak nie ma obowiązku meldunku na terenie Niemiec.

Prowadząc jednoosobową działalność w Niemczech, należy płacić odpowiednie dla Gewerbe podatki. Na te podatki składa się: 

 • podatek dochodowy (Einkommensteuer) – obowiązuje po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku (9.984 euro w 2022) i jest obliczany indywidualnie. W zależności od wysokości dochodów wynosi od 14% przy niskich dochodach do 45% przy najwyższych.
 • podatek VAT (Umsatzsteuer) – wynosi 19%, ale nie jest należny, jeśli roczny obrót w roku otwarcia nie przekracza 22.000 euro (do 31.12.2019 granica ta wynosiła 17.500 euro), a w następnym roku spodziewany jest obrót poniżej 50.000 euro. Wiele jednoosobowych działalności gospodarczych w Niemczech w praktyce więc nie musi płacić podatku VAT.
 • podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer) – podatek dla gminy, który zostaje naliczony dopiero po przekroczeniu 24.500 euro rocznych dochodów. Każda gmina nalicza podatek według własnej stopy bazowej, podatek wynosi już od 7% do średnio 15%.
 • podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) – tylko dla firm budowlanych; wynosi 15% wartości usługi (kwoty na fakturze) i pobierany jest przez zleceniodawcę, (o ile zleceniodawca nie jest osobą prywatną) jeśli firma nie ma zwolnienia. Ma on na celu zapobiegać nielegalnej działalności budowlanej, m.in. nierejestrowaniu firmy w niemieckim urzędzie. Uzyskanie zwolnienia od podatku budowlanego jest czynnością stosunkowo prostą, jeśli firma jest zarejestrowana i nie zalega z podatkiem w Niemczech. Ponadto podatek budowlany nie obowiązuje, jeżeli faktury w danym roku kalendarzowym nie przekroczą 5.000 euro brutto.

Koszty urzędowe

Przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy. Rejestracja Gewerbe przebiega stosunkowo prosto, nie wymaga zbyt wielu formalności – na początku należy jedynie wypełnić formularz Gewerbeanmeldung. Koszty założenia takiej działalności składają się w zasadzie jedynie z kosztów urzędowych. Jeśli zakładamy działalność gospodarczą, która nie wymaga szczególnych pozwoleń, jedyną opłatą będzie opłata za złożenie rejestracji Gewerbe, czyli Gewerbeanmeldung, w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej Gewerbeamt.  Różni się ona w zależności od kraju związkowego, dla porównania przykłady:

 • Berlin: 26 Euro/31 Euro
 • Erfurt: 25 Euro
 • Frankfurt nad Menem: 28 Euro
 • Hamburg: 20 Euro
 • Kolonia: 26 Euro
 • Lipsk: 10–60 Euro
 • Monachium: 50–60 Euro
 • Norymberga: 45 Euro/50 Euro
 • Stuttgart: 60 Euro

Ubezpieczenia

Ważne w kosztach prowadzenia Gewerbe w Niemczech są również ubezpieczenia zdrowotne, ponieważ każdy pracownik w Niemczech musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mają wybór pomiędzy państwowym a prywatnym ubezpieczeniem. Działanie państwowego ubezpieczenia zdrowotnego można porównać do polskiego NFZ – uprawnia do określonego przez kasy chorych zakresu usług medycznych i innego rodzaju opieki zdrowotnej. Wynosi nieco powyżej 15% dochodu. Natomiast w prywatnym systemie ubezpieczeń zdrowotnych procent składek na ubezpieczenie zdrowotne zależy od wieku, wybranych świadczeń, rodzaju wykonywanej działalności czy stanu zdrowia. Wiele ubezpieczalni ma przygotowane stałe taryfy dla prowadzących Gewerbe w Niemczech i często wypadają one korzystnie, także w kontekście zapewniania ilości i rodzaju świadczeń. Podstawowa składka może zaczynać się już od kilkudziesięciu euro miesięcznie.

Ubezpieczenie emerytalne dla prowadzącego działalność gospodarczą jest natomiast dobrowolne. Prowadzący Gewerbe nie muszą odprowadzać składek emerytalnych do odpowiednika ZUS-u – Deutsche Rentenverischerung. Jeśli jednak zdecydują się zabezpieczyć swoją przyszłość, mogą niezależnie od dochodu wybierać wysokość składek miesięcznych w zakresie od minimalnej kwoty do maksymalnej, które wynoszą odpowiednio 83,7 oraz 1311,3 euro miesięcznie w 2022 roku. Niezywkle ważne jest także obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności fizycznej firmy, czyli OC dla firmy (Betriebshaftpflichtversicherung).

Zatem, czy warto zakładać działalność Gewerbeanmeldung?

Podsumowując, jednoosobowa działalność gospodarcza Gewerbe w Niemczech jest opłacalna, co znajduje potwierdzenie w liczbie takich przedsiębiorstw, także prowadzonych przez obcokrajowców (w Niemczech obecnie jest 2 miliony jednoosobowych działalności gospodarczych). Rejestracja Gewerbe jest bardzo łatwa, kosztuje niewiele oraz nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy, a przy jednoosobowej działalności formalności sprowadzane są do minimum. Kwota wolna od podatku w Niemczech wynosi w 2022 r. 9.984 euro, a powyżej tej kwoty podatek zależny jest od wysokości dochodów, zaczynając się od 14%. Są to jedne z kluczowych powodów, dla których Polacy wybierają działalność gospodarczą w Niemczech, a nie w Polsce. Dodatkowo warto zauważyć, że składki na ubezpieczenie zdrowotne, choć obowiązkowe, nie są drogie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wybór ubezpieczalni oraz jakość opieki zdrowotnej. Kolejnym atutem jest brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne lub w przypadku chęci ubezpieczenia emerytalnego, wybór najniższej składki. 

Działalność gospodarcza Gewerbe w Niemczech jest opłacalna, elastyczna i dopasowana pod indywidualne wybory oraz rodzaje aktywności zawodowej. Prowadzenie własnej firmy oraz księgowości w Niemczech nie musi być ani drogie, ani trudne, warto więc założyć swoją własną działalność.