kobieta w ciąży

Mutterschaftsgeld – zasiłek macierzyński w Niemczech

Nie wszystkim kobietom w ciąży przysługuje Mutterschaftsgeld, czyli zasiłek macierzyński w Niemczech. To, czy otrzymasz świadczenie Mutterschaftsgeld oraz w jakiej wysokości będziesz je otrzymywać, zależy od wielu czynników i od indywidualnej sytuacji.

Kto ma więc prawo do zasiłku macierzyńskiego w Niemczech?

Komu przysługuje Mutterschaftsgeld w Niemczech?

· Kobiety zatrudnione na pełen etat, a także na pół lub część etatu, które są ubezpieczone państwowo (Gesetzliche Krankenversicherung – GKV) w czasie tzw. ustawowej ochrony (Mutterschutzfrist – okres 6 tygodni przed porodem, kiedy kobieta nie musi, ale może pracować, oraz 8 tygodni po porodzie, kiedy kobieta ma zakaz wykonywania pracy)

· Kobiety samozatrudnione lub zatrudnione, ubezpieczone prywatnie z dodatkowym dostępem do Krankentagegeld (chorobowe) lub ubezpieczone państwowo dobrowolnie z dostępem do Krankengeld (także chorobowe)

· Kobiety pracujące dorywczo, np. na Minijob

· Kobiety zatrudnione w ramach kształcenia zawodowego (Ausbildung)

· Kobiety otrzymujące świadczenie dla bezrobotnych poszukujących pracy (Arbeitslosengeld I)

Kto wypłaca zasiłek macierzyński?

Podstawowym warunkiem otrzymania najwyższego świadczenia jest posiadanie ubezpieczenia państwowego lub prywatnego (z Krankentagegeld). Kobiety zatrudnione na pełen etat lub część etatu ubezpieczone państwowo otrzymują zasiłek macierzyński od danej ubezpieczalni po złożeniu wniosku. Kasa chorych jednak wypłaca tylko część świadczenia, resztę dopłacić musi pracodawca. Natomiast w przypadku osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych całość zasiłku macierzyńskiego pokrywa kasa chorych.

Z kolei przy ubezpieczeniach prywatnych to nie kasa chorych wypłaca świadczenie. Co do zasady nie ma się wtedy prawa do pieniędzy wypłacanych z tej instytucji, jako że nie wpłacało się na nią składek, więc otrzymuje się jednorazowe świadczenie od Federalnego Urzędu Ubezpieczeń (Bundesamt für Soziale Sicherung) oraz dodatek od pracodawcy.

Rodzaje zasiłku macierzyńskiego w Niemczech

Mutterschaftsgeld jest świadczeniem wypłacanym w miejsce wypłaty. Rodzaje zasiłku macierzyńskiego w Niemczech można podzielić więc według instytucji wypłacającej zasiłek oraz wysokości świadczenia. Kobiety zatrudnione otrzymują równowartość tego, co powinny dostawać jako wypłatę na rękę, czyli netto. Natomiast kobiety bezrobotne otrzymują równowartość zasiłku dla bezrobotnych, które otrzymywały. Z kolei kobiety samozatrudnione, o ile przysługuje im zasiłek macierzyński, otrzymują tyle ile wynosi świadczenie chorobowe, czyli 70% średnich zarobków.

Wysokość zasiłku rodzinnego Mutterschaftsgeld w Niemczech.

Zasiłek macierzyński nie jest świadczeniem wypłacanym wszystkim w tej samej wysokości, jest wręcz przeciwnie – wszystko zależy do twojej indywidualnej sytuacji. Zasiłek macierzyński w przypadku kobiet:

· zatrudnionych i ubezpieczonych państwowo wynosi tyle, ile średnia pensja netto liczona na podstawie 3 ostatnich pełnych miesięcy kalendarzowych, przy czym pojedyncze świadczenia (np. dodatek urlopowy) nie są wliczane – w tym 13 euro dziennie od kasy chorych oraz dodatek od pracodawcy, który pokrywa różnicę między 13 euro dziennie a kwotą wypłaty netto;

· Pracujących dorywczo lub ubezpieczonych prywatnie wynosi także tyle, ile średnia pensja netto, jednak to nie kasa chorych wypłaca świadczenie, a Federalny Urząd Ubezpieczeń wypłaca jednorazowo 210 euro, a pracodawca zobowiązany jest pokryć różnicę;

· Samozatrudnionych ubezpieczonych dobrowolnie państwowo z dodatkowym opłacaniem chorobowego wynosi tyle, ile chorobowe, a więc 70% twoich średnich dochodów;

· Bezrobotnych poszukujących pracy (Arbeitslodengeld I) wynosi tyle, ile wcześniej zasiłek dla bezrobotnych.

Różnice prawne między zasiłkiem macierzyńskim w Niemczech, a w Polsce.

Zasiłek macierzyński w Polsce wypłacany jest w ciągu urlopu macierzyńskiego w wysokości 100% pensji, a potem w czasie urlopu rodzicielskiego, który razem z urlopem macierzyńskim wynosi 52 tygodnie (rok) w wysokości 80% dotychczasowej pensji obliczanej na podstawie poprzednich 12 miesięcy pracy. Urlop macierzyński porównać można do okresu Mutterschutzfrist. W Polsce wynosi 20 tygodni obowiązkowego urlopu po urodzeniu, a w Niemczech – 8 tygodni. Natomiast przed porodem w Polsce pracownica może zrezygnować z pracy już de facto od początku ciąży potwierdzonej przez lekarza, związane jest to z odprowadzaniem składek na ZUS.