mężczyzna pracujący w domu

Jaką formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech warto wybrać?

Wielu potencjalnych przedsiębiorców zastanawia się, jakie są najczęściej wybierane formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech i z jakiego powodu są bardziej popularne niż inne. Przed założeniem działalności gospodarczej dobrze jest więc rozeznać się, w jakich ramach będzie mieścić się dana działalność i z czym jest związana oraz jaką formę prowadzenia przedsiębiorstwa w Niemczech warto rozważyć.

Czym jest forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech?

W Niemczech istnieją trzy główne zróżnicowane formy prawne działalności gospodarczej. Forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech to sposób organizacji firmy, który wynika z przepisów prawnych. Określają one na przykład, jaki kapitał zakładowy jest wymagany przy danej formie prawnej, a także jaką relację względem siebie mają wspólnicy i jak dużą mają swobodę decyzyjną. W stosunku do klientów forma prawna wskazuje raczej na odpowiedzialność i zobowiązania, jakie wiążą się z daną działalnością, np. kto odpowiada za długi danego przedsiębiorstwa.

Popularne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Najpierw należałoby zapoznać się z podstawowymi formami prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech i ich ogólnymi założeniami. W kolejności od najbardziej do najmniej popularnych formami prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech są:

 • Przedsiębiorstwa jednoosobowe (niem. Einzelunternehmen)

  • brak wymogu kapitału zakładowego;
  • działalność prowadzona przez jedną osobę fizyczną;
  • przedsiębiorca jest jedynym właścicielem firmy i ponosi pełną odpowiedzialność za przedsiębiorstwo, tzn. samodzielnie podejmuje wszystkie decyzje oraz poręcza nie tylko majątkiem firmy, ale także swoim własnym, prywatnym;
  • cały dochód należy do przedsiębiorcy;
  • najczęstszy w przypadku małych i średnich firm, np. działalność gospodarcza Gewerbe oraz małe przedsiębiorstwo Kleingewerbe.
 • Spółka osobowa, spółka prawa cywilnego (niem. Personengesellschaft)

  • brak wymogu kapitału zakładowego;
  • działalność prowadzona przez przynajmniej dwie osoby fizyczne;
  • przedsiębiorcy również ponoszą pełną odpowiedzialność za przedsiębiorstwo;
  • cały dochód należy do przedsiębiorców.
  • na przykład spółka cywilna – Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) i spółka komandytowa – Kommanditgesellschaft (KG)
  • spółka komandytowa posiada formę mieszaną spółki osobowej i kapitałowej, w której jeden wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem, a drugi udziałowiec ma odpowiedzialność ograniczoną do wysokości jego udziałów.
 • Spółka kapitałowa (niem. Kapitalgesellschaft)

  • wymagany kapitał zakładowy;
  • posiada osobowość prawną, nie jest prowadzona jedynie przez przedsiębiorcę, posiada osobę zarządzającą, dyrektora lub zarząd;
  • w przeciwieństwie do spółki osobowej, wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności swoim prywatnym majątkiem i są zawsze traktowani jako osoby prawne;
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (niem. GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung) jest postrzegana jako pomost między spółką kapitałową a osobową, bowiem występuje także w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał zakładowy wynosi minimum 50.000 euro, a przedsiębiorcy wybierają prowadzącego, który może być jednym z przedsiębiorców oraz odpowiadają tylko do wysokości dochodu, który włożyli w kapitał spółki.

Jednoosobowa działalność gospodarcza — działalność na własny rachunek oraz Gewerbe

Pojęcie Gewerbe najczęściej łączone jest z jednoosobową działalnością gospodarczą działającą na własny rachunek i kwalifikowane jest jako przedsiębiorstwo jednoosobowe, ale warto wiedzieć, że występuje także jako inne formy prawne. Można założyć Gewerbe w ramach spółki osobowej, czyli wraz z innym przedsiębiorcą. Warunki są podobne jak w przypadku działalności jednoosobowej – cały zysk jest dla przedsiębiorców, nie trzeba mieć kapitału zakładowego, odpowiada się majątkiem firmowym i prywatnym, a przedsiębiorcy mają równą decyzyjność względem siebie. Gewerbe rzadziej występuje także w formie sp. z o.o., spółki komandytowej czy spółki handlowej.

Jak sprawdzić formę prawną firmy w Niemczech?

Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii-Północnej Westfalii odpowiedzialne jest za prowadzenie rejestru handlowego dla całego kraju. Pod adresem handelsregister.de znajdują się wszystkie informacje zebrane z każdego rodzaju rejestru handlowego w kraju. Można znaleźć je także na stronie unternehmensregister.de, która prowadzona jest przez niemieckiego wydawcę państwowego Bundesanzeiger wydającego także np. niemieckie dzienniki ustaw.

Jaka działalność gospodarcza w Niemczech jest najkorzystniejsza?

Ostateczne pytanie, które zadaje sobie wielu, brzmi – jaką formę działalności gospodarczej w Niemczech wybrać. Zdecydowanie najprostsza forma to działalność jednoosobowa w przypadku jednej osoby lub spółka cywilna w przypadku większej ilości osób, co jest potwierdzone w liczbie nowo otwieranych działalności tego typu. Spółka z o.o. również jest bardzo powszechna, wymaga jednak całkiem dużego kapitału i jest lepsza dla doświadczonych przedsiębiorców. Jej atrakcyjność upatruje się nie tylko w ograniczonej odpowiedzialności, ale także w międzynarodowej renomie i możliwości zakładania tej formy prawnej także przez obcokrajowców, chociaż wymaga to o wiele więcej biurokracji. Te formy prawne są najczęściej wybierane i polecane.