Zasiłek na dziecko w niemczech - Kindergeld 2023

Kindergeld to jedno z najważniejszych świadczeń socjalnych w Niemczech, które przysługuje rodzicom na wydatki związane z wychowaniem dzieci. Program ten zapewnia rodzicom regularne wsparcie finansowe. Korzysta z niego wiele rodzin mieszkających za granicą, ponieważ wypłacany jest Polakom (jako obywatelom Unii Europejskiej) pracującym w Niemczech, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Koordynacja niemieckiego oraz polskiego zasiłku rodzinnego – Kindergeld oraz 500+ – jest więc bardzo istotna i ściśle regulowana. 2023 rok przyniósł pozytywne zmiany dla osób pobierając zarówno Kindergeld, jak i Kindergeld w połączeniu z 500+. W tym artykule przedstawione zostaną nowe przepisy, a w szczególności informacje takie jak terminy wypłat Kindergeld, ile wynosi Kindergeld w 2023 roku i jakich zmian mogą spodziewać się Polacy pobierający Kindergeld oraz 500+.

Kindergeld w Niemczech – nowe przepisy

Koordynacja Kindergeld z Niemiec i 500+ z Polski jest istotna dla wielu Polaków, którzy są zatrudnieni w Niemczech, a rodzinę posiadają w Polsce. Początkowo kiedy wprowadzono w Polsce zasiłek rodzinny, koordynacja wyglądała tak, iż zgodnie z zasadą równości europejskiej Polak pracujący w Niemczech nie mógł być dyskryminowany pod względem wypłaty tego świadczenia socjalnego w odniesieniu do innych osób pracujących w Niemczech. Ponieważ 500 złotych to w przeliczeniu mniej niż kwota Kindergeld, na dziecko, na które można było otrzymywać polski zasiłek, otrzymywało się wyrównanie – 500+ oraz dopłatę w wysokości różnicy pomiędzy 500+ oraz Kindergeld.

Teraz natomiast przepisy w Polsce się zmieniły i Polska od 1.06.2022 nie sprawdza już kraju pierwszeństwa w przyznawaniu świadczeń rodzinnych. Jeżeli oboje rodziców pracują, jedno w Niemczech, a drugie w Polsce, sytuacja się nie zmienia – wciąż do 18 roku życia obowiązuje 500+ na dziecko oraz dopłata w wysokości różnicy między 500+ oraz świadczeniem Kindergeld. Jeżeli jednak rodzic mieszkający w Polsce jest bezrobotny, a rodzic przebywający w Niemczech pracuje, krajem pierwszeństwa w wypłacaniu świadczenia rodzinnego są Niemcy. Dlatego Niemcy wypłacają pełną kwotę Kindergeld, natomiast Polska nie weryfikuje kraju pierwszeństwa i wypłaca 500+ wszystkim, którzy spełniają warunki. Otrzymuje się wtedy więc zarówno 500+, jak i Kindergeld.

Podwyżka Kindergeld – ile wynosi w 2023 roku

Zmiany w Kindergeld, które nastały od stycznia 2023 roku, tyczą się kwoty zasiłku Kindergeld. Z powodu inflacji i ogólnego wzrostu kosztów życia zdecydowano się podwyższyć kwotę zasiłku rodzinnego w Niemczech i zrównać kwoty przysługujące na kolejne dziecko. Od 1 stycznia 2023 roku na każde dziecko przysługuje już 250 € miesięcznie. Do 2022 roku kwota ta wynosiła różne wartości w zależności od ilości dzieci w rodzinie – na pierwsze i drugie dziecko rodzice otrzymywali 219 €, na trzecie 225 €, a dopiero na czwarte dziecko 250 €. Dodatkowo w 2022 rodzice otrzymywali jednorazowo tzw. Kinderbonus, bonus na dziecko, w wysokości 100 € na dziecko.

Co ciekawe, także pierwsza wypłata Kindergeld jest w pełnej kwocie 250 €, nawet jeśli prawo do wypłaty świadczenia rozpoczyna się w środku lub w połowie miesiąca. Na przykład jeżeli dziecko urodzi się 30 marca, za marzec przysługuje pełna kwota w wysokości 250 €.

Terminy wypłat Kindergeld 2023

Z przyczyn technicznych Familienkasse (niemiecka kasa świadczeń rodzinnych) nie wysyła zasiłku rodzinnego wszystkim tego samego dnia. Terminy wypłat Kindergeld podzielone są według ostatniej cyfry numeru porządkowego zasiłku (Kindergeldnummer). Osoby z numerem 0 otrzymują zasiłek na początku miesiąca, analogicznie osoby z numerem 9 otrzymują Kindergeld jako ostatnie. Dokładne terminy wypłat Kindergeld w 2023 roku podane są poniżej.

Ostatnia cyfra numeru Kindergeld to 0:

 • 4 stycznia
 • 3 lutego
 • 3 marca
 • 5 kwietnia
 • 4 maja
 • 5 czerwca
 • 5 lipca
 • 3 sierpnia
 • 5 września
 • 5 października
 • 6 listopada
 • 5 grudnia

Ostatnia cyfra numeru Kindergeld to 1:

 • 5 stycznia
 • 8 lutego
 • 6 marca
 • 6 kwietnia
 • 5 maja
 • 6 czerwca
 • 6 lipca
 • 4 sierpnia
 • 7 września
 • 6 października
 • 7 listopada
 • 6 grudnia

Ostatnia cyfra numeru Kindergeld to 2:

 • 11 stycznia
 • 9 lutego
 • 7 marca
 • 12 kwietnia
 • 9 maja
 • 7 czerwca
 • 7 lipca
 • 7 sierpnia
 • 8 września
 • 9 października
 • 8 listopada
 • 7 grudnia

Ostatnia cyfra numeru Kindergeld to 3:

 • 12 stycznia
 • 10 lutego
 • 08 marca
 • 13 kwietnia
 • 10 maja
 • 12 czerwca
 • 10 lipca
 • 10 sierpnia
 • 11 września
 • 11 października
 • 9 listopada
 • 8 grudnia

Ostatnia cyfra numeru Kindergeld to 4:

 • 13 stycznia
 • 13 lipca
 • 10 marca
 • 14 kwietnia
 • 11 maja
 • 13 czerwca
 • 11 lipca
 • 11 sierpnia
 • 12 września
 • 12 października
 • 10 listopada
 • 11 grudnia

Ostatnia cyfra numeru Kindergeld to 5:

 • 16 stycznia
 • 14 lutego
 • 13 marca
 • 17 kwietnia
 • 12 maja
 • 14 czerwca
 • 12 lipca
 • 14 sierpnia
 • 13 września
 • 13 października
 • 13 listopada
 • 12 grudnia

Ostatnia cyfra numeru Kindergeld to 6:

 • 17 stycznia
 • 15 lutego
 • 14 marca
 • 18 kwietnia
 • 15 maja
 • 15 czerwca
 • 13 lipca
 • 15 sierpnia
 • 14 września
 • 17 października
 • 14 listopada
 • 13 grudnia

Ostatnia cyfra numeru Kindergeld to 7:

 • 18 stycznia
 • 16 lutego
 • 15 marca
 • 20 kwietnia
 • 16 maja
 • 16 czerwca
 • 17 lipca
 • 17 sierpnia
 • 18 września
 • 18 października
 • 16 listopada
 • 14 grudnia

Ostatnia cyfra numeru Kindergeld to 8:

 • 20 stycznia
 • 17 lutego
 • 17 marca
 • 21 kwietnia
 • 17 maja
 • 20 czerwca
 • 18 lipca
 • 18 sierpnia
 • 19 września
 • 19 października
 • 17 listopada
 • 15 grudnia

Ostatnia cyfra numeru Kindergeld to 9:

 • 23 stycznia
 • 21 lutego
 • 20 marca
 • 24 kwietnia
 • 22 maja
 • 22 czerwca
 • 19 lipca
 • 21 sierpnia
 • 21 września
 • 20 października
 • 20 listopada
 • 18 grudnia